Anında Kabul Olacak Makbul Dua


delailhayrat

delailhayrat

delailhayrat

delailhayrat

delailhayrat

delailhayrat

delailhayrat


Duanın arapçası aşağıdaki resimlerde verilmiştir.

delailhayrat
delailhayrat
OKUNUŞU:
Allâhümme es'elüke bismik. Allâhullezi lâ ilâhe illa hüvel hayyül kayyumu la te'huzuhu sinetün ve la nevm. El aliyyül azîm. Bismik. Allâhullezi lâ ilâhe illa hüvel melikul kuddususselamul mu'minul muheyminul azizul cebbar. Bismik. Allahullezi lâ ilâhe illa hüve alimul ğaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahîm. Bismik. Allahullezi lâ ilâhe illa hüvel haligul bariul musavviru lehül esmâul husnâ. Bismik. Allahullezi lâ ilâhe illa hüve nûrussemavati vel ardil hayyüllezi lâ yemût. El ehadu zuddavli lâ ilâhe illa hüve ve ileyhil masîr. Zül havli bedîussemavati vel ard. El kadîmu zül celali vel ikram. Bismik. Allahullezi lâ ilâhe illa hüvel evvelu vel âhirul melikul hakku lâ ilâhe illa hüve rabbul arşil kerîm. Zül mearici vel kuvâ. Bi izzismikellezi tunşiru bihil mevtâ. Ve tuhyî bihil ard. Ve tunbitu bihişşecer. Ve tursilu bihil medar. Ve tekûmu bihissemavatu vel ard. Bi izzismikellezi lâ ilâhe illa hüvel melikul kuddus. La yemessusmellahi nesabun ve la lağvun liteâlî ilmillahi ve liktirabi ilmihi ve lisebâtismih. Allahullezi lâ ilâhe illa hüve lehul esmaul husnâ. Ellezi hâzihil esmau minhu ve hüve minha. Ellezi la yudraku ve la yunalu ve la yuhsâ. İstecib liduânî ve gul lehu ya Allah kun feyekûn.

(altı çizili s peltek s, h kalın ha, ' kesme, ğ ğayın, i aynlı i)

3 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

  1. kaynak nedir birde okuduğumuz ne anlama geliyor zahmet olmassa onuda verirsek

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Ustte sayfa seklindeki resimlerde duanin turkce anlami var. 61 62 63 sayfalar

      Sil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski