Akşemseddin Hz.lerinin Nasihatları ve Öğütleri

Evlâd!
 • Her işe besmele ile başla, zikrin daima Hüdâ’yı hamd olsun.
 • Daima temiz ol. Dinine bağlan, cehennem azabından da kork.
 • Tembel olma; namaza önem ver, o namazın nuruyla doğruluğa devam et. Gece ve gündüz Hüdâ’ya tazarru üzere ol.
 •  Kâr ve kazancına isyan etme. Kim kâr ve kazancına isyan ederse, o rızkını azaltmış olur.
 • Nimetlere şükret, belalara sabret; böyle yapan gönül aynasını nurlandırır.
 • Dünya neşeleri ile mağrur olma; sultanların iltifatına sevinme.
 • Kimseye sitem ve cefa etme; böyle yapan Hüdâ’ya dost olamaz.
 • Ömrün uzun olsun istersen, çok çok ihsan ve ikramda bulun.
 • Dilinde olanları halka yayma, gece gibi ol, sırrını ifşa etme.
 • Hiç kimsenin nimetine hased etme, gücün yeterse hased kapısına sed çek.
 • Kimseyi çekiştirip kötüleme; keendi nefsini başkalarına medheyleme
 • Geçici şeylere önem verme; vaktine göre hareket et. İçinde bulunduğun hali gözet
 • Verdiğini alma; tüccar gibi ol.
 • Nâmahreme bakma, çünkü o kişiye gaflet verir.
 • Başkalarını kötüleme, yalan ve iftira atma, kimsenin kalbini kırma.
 • Evinde örümcek bırakma.
 • Atanı, anne ve babanı isimleri ile çağırma.
 • Ekmek kırıntılarını ayak altında bırakma. Eğer düşen ekmeği alır yersen zengin olursun.
 • Senden üstün kişilerin önünde yürüme; onlara karşı edepli, mütevazi ve ikramlı ol.
 • Elbiseni başının altına koyma; sarığını oturduğun yerde sarma.
 • Dişinle dişini kesme, tırnağınla dişini karıştırma.
 • Elbiseni ayakta giyme ve üzerinde dikmekten kaçın.
 • Tatlı yemek zihni ve zekayı genişletir.
 • Bir azize sordular: “Unutkanlık nedendir?” O da cevap verdi:
 • Allah’a isyandan kaçının.
 • Tarağı ortak kullanma; yabancının tarağına el sürme.
 • Başkalarının misvakına da ortak olma, “Sivak” ona işarettir.
 • Çırayı (ateş, mum vs.) üfleyerek söndürme. Çünkü onun dumanı aklı karıştırır.
 • Gece ev süpürme. Cünüp iken yemek yeme çünkü bu gam verir.
 • Gece aynaya bakmak hatadır. Yalnız olarak bir evde yatmaktan kaçın.
 • Çok uyumak kazancı azaltır. Çıplak yatmak kişiyi fakir kılar.
 • Akıllı isen yalnız olarak sefere çıkma; bunda çok tehlike vardır.
 • Geceleri uyanık ol. Seher vakitleri Rabbini zikret.
 • Çok cima etmek, ekşi yemek, çok koku sürünmek şüphesiz ki kişiyi ihtiyarlatır.
 • Cânu gönülden bu tavsiyeleri tutarsan fayda görürsün. Mümkün olduğunca bunlara riâyet edin.
Söyleyeceğim söz budur. Vallâhü e’lemü bi’s-sevâb.Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd