On sekiz bin âlemin cümlesi BİR içinde

Kimse yok BİR'den ayrı, söylenir BİR içinde.

Cümle BİR onu BİR'ler, cümle ona giderler,
Cümle dil onu söyler, her BİR tebdil içinde.

Cümle göz onu gözler, kimse yok nişan verir,
Gören kim, gösteren kim? Kaldık müşkil içinde.

Kim gördü onu ayan, ne nakş-u ne hod nişan,
Söz "len terânî" dir Musa'ya Tur içinde.

Doksan bin Hak kelâmı, altmış bini hâs-u âm,
Otuz bini hâssül-hâs, otuz bin sır içinde.

Oldurur ol gizli söz, ârif söyler dün gündüz,
Hiç nişanı denmedi hûr-u kusur içinde.

Yunus sen diler isen, dostu görem der isen,
Ayandır görenlere, ol gönüller içinde.

Yunus Emre
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski