Hizb-i Emir Buhari Hakkında Bilgiler

dua

Hazret-i Emîr Buhârî -kuddîse sirruh- buyurmuştur ki:

"Her kim, bu hizb-i şerifi sabah okusa akşama kadar gökten kaza yağmuru yağsa ânın bir kılına zarar gelmeye. Ve akşam okusa, yine kezâlik sabaha kadar bir kılına zarar gelmeye. Yetmiş bin melek bütün vakitlerinde muhafızı ola. Biiznillâhi Teâlâ.."

Yine Emîr-i Buhârî Hazretleri:

"Bu bizim hizbimizin evvelinde ve âhirinde salavât getirip okusa ve dahî kendi üzerine üfüre; gerek yer, gerek gök ehlinin zararı ona erişse bana lanet ede," demişler, "Gerek hayâtımızda ve gerek memâtımızda..." diye ilâve etmişlerdir.

“Allâhumme salli alâ seyyîdinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellim.
Yâ iddetî inde şiddetî,ve yâ ğavsî inde kürbetî, ve yâ hârisî inde kulli musîbetî, ve yâ hâfizî inde kulli beliyyetî, ve salli alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.”

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem.) âline ve ashabına salât ve selâm eyle, Ey sıkıntı anlarımda destekçim, Ey kederli anlarımda yardımcım,Ey her musibette bekçim, Ey her belâ ânında koruyucum, Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v) âline ve ashabına salât ve selâm eyle

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski