Mahmut Edendi Hz. İkindi Tesbihatı

İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI <<İkindi Namazının Farzından Sonra Okudukları (Mahmud Efendi Hz. Ve bu yolun büyükleri)>>

İkindi namazının 4 rekat sünneti kılındıktan sonra;
İkindi namazının 4 rekat farzı kılınır ve bitirilince;
3 defa:
Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh
1 defa
Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram
Ala rasulina salevat
dendikten sonra Salavatı şerife getirip devamında;
Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra
33 defa Sübhanallah
33 defa Elhamdülillah
33 defa Allahü Ekber
Okunur ve bitirilince;
La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab
Denince eller açılıp dua yapılır. Dua bitiminde
1 Aşr-ı Şerif okunur. (Âşr okuyan, Kur’an-ı Kerîm’den on ayet kadar okuduğu için bu ad verilmiştir.)-İstenilen 10 ayet okunur.
Vel hamdülillahi rabbil aleminel Fatiha
Denilince;
1 Fatiha-ı şerife
4 defa ( ali İmran suresi 18.ayet)
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).
Manası; Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Okumaya devam et.
Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi
1 defa ) “İnned dîne indâllâhil islâm,…..”
(Allah indinde tek din İslam’dır) Ali İmran, 19.
1 defa ( ali İmran süresinin 26.27. ayetleri)
[“Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab”]
manası
[“De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”]
1 defa: ( Rum Suresinin 17.18.19. Ayetleri )
“Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn. Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn.Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhrecûn.”
Manası; Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.
Ayrıca;
100 defa İmam-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri’nin
“estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh” tesbihi okunur.
<“Her kim ‘estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim’ diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır.” Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Daavât 118; Hâkim, el-Müstedrek, I, 511. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 57 >
Akşam namazından öncede 100 defa “Sübhanallâhi ve bihamdihi” okunur. (Siracı Muttakin: 170)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski