Okuma süresi:

Beyinsizlere Bu Duayı Öğretmeyin - Hacet Namazı

İbni Mesud (R.a.) rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (S.a.v.) şöyle buyurmuştur;
“Gece veya gündüz (kerahat vakti olmayan herhangi bir vakitte) on iki rekat namaz kıl, her iki rekat arasında teşehhüd oku ardından selam ver.

Namazın sonunda teşehüde oturduğun zaman Allah’u Azze ve Celle’ye senada bulun, sonra Nebi, (S.a.v.)’e salat et (Tahiyyat ve Salli Barik oku)

Sonra (selam vermeden önce) secdeye var ve secdedeyken (başlarında besmele çekerek) yedi kere Fatiha, yedi kerede Ayete’l Kürsi oku.

Sonra on defa;

La ilahe ilallahu vahdehula şerikeleh, lehulmülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Anlamı: (Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur, O tektir, hiçbir ortakğı oktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsustur. O herşeye hakkıyla gücü yetendir)
okuduktan sonra (kalbindeki muradını niyet ederek


Allahümme inni esalüke bimeakidil azzi min arşike ve munteharrahmeti minkitabike vasmikel eazemi ve ceddikel eala ve kelimetike’ttammati an tüsalliye ala seyyidi Muhammedin ve an tekziye haceti hazihi.

Anlamı: (Ey Allah! Arş’ındaki izzet kulpları Kitab’ındaki rahmetin son noktası, en yüce olan şanın ve tastamam olan kelimelerin hürmetine senden Efendimiz Muhammed’e salat etmeni ve bu hacetimi yerine getirmeni dilerim)
diyerek hacetini Allah c.c.’den iste..
Sonra başını kaldır, sağa ve sola selam ver.

Sakın bu namazı beyinsizlere öğretmeyin, zira bununla (uygunsuz şeyler) isteyebilirler de hemen kabul görürler. “Münziri et-Terğib ve’t-Terhib,no:1074,1/274)

Arifan dergisinden alıntıdır.

Yorumlar