Ulaşmak İstediğin Herşeye Ulaşmak İçin Dua

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki:” Bu öyle bir hazinedir ki, Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa Allah’ın izni ile yerine gelir. O kimseye karşı herkez saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır.” (M.Ahzab)

Dua

Bismillahirrahmanirrahim* 
Bismillahil müheyminül azizül kadir* 
Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri* 
Kaf* Cim* Nun* Sad*
Ünsurni fe inneke hayrun nasırin*
Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* 
Vağfir li fe inneke hayrul fatihıyn* 
Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*
 Verhamni fe inneke hayrul fatihıyn* 
vağfir li fe inneke hayrul ğafirin* 
Verhamni fe inneke hayrur rahımin* 
Vehdini veneccini minel kavmiz zalimin*
 Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* 
Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan*
Es’elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a’zami minha en tec’alel lame tav’a yedeyye vel elifel hakime ayeyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* 
Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* 
Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul mübin* 
Taha* Yasin* Nun* kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* 
Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* 
Kef ha ya ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim mühıyt* 
Bel hüve kur’anün mecid* Fi levhin mahfuz* 
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.


Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski