Ulaşmak İstediğin Herşeye Ulaşmak İçin Dua

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki:” Bu öyle bir hazinedir ki, Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa Allah’ın izni ile yerine gelir. O kimseye karşı herkez saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır.” (M.Ahzab)

Dua
Bismillahirrahmanirrahim*
Bismillahil müheyminül azizül kadir*
Ecmelü külli şey’in ve hüve nasıri*
Kaf* Cim* Nun* Sad*
Ünsurni fe inneke hayrun nasırin*
Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn*
Vağfir li fe inneke hayrul fatihıyn*
Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*
 Verhamni fe inneke hayrul fatihıyn*
vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*
Verhamni fe inneke hayrur rahımin*
Vehdini veneccini minel kavmiz zalimin*
 Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf*
Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebğıyan*
Es’elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a’zami minha en tec’alel lame tav’a yedeyye vel elifel hakime ayeyye ven nüktate vuslaten minke ileyye*
Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk*
Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk* Ve entel melikül hakkul mübin*
Taha* Yasin* Nun* kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim*
Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad*
Kef ha ya ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim mühıyt*
Bel hüve kur’anün mecid* Fi levhin mahfuz*
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. 

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski