Salavatı Miftahul Rızık (Rızık Anahtarı)

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya kerim ya vehhab ya zettavili ya Allah salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin adede halkıhi ve rıdâe nefsihi ve zinete ‘arşihi ve midâde kelimatih Allahümme Ya ganiyyü, ya hamidü, ya mübdiü,ya muiydü, ya rahimü, ya vedudü,ya feali lima turid ekfini bi helalike an haramike ve bi taatike an masıyetike ve agnini ve bi fadlike ammen sivake ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah velhamdülillahi rabbil alemin.

Faydaları
1-servet,bereket ve olağanüstü şans
2-sıkıntı ve yoksulluğun gitmesi
3-Dünya ve ahiretde mutluluk
4-Beklenmedik yerden bol rızık

*Beş vakit namazdan sonra ve
*Cuma gecesi (perşembe akşamı) 11,41 veya 100 defa okunur.

Okumadan önce
1-ilahî ente maksudî ve rizake matlubî atini muhabbetike mağrifetike la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim1 defa, sonra el fatiha…
2-Muhammed Mustafa (s.a.v) için fatiha
3-Hz Hızır a.s için fatiha
4-Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani hz. için fatiha
5-Ebu Hasan Şazeli için fatiha
6-Ümmeti Muhmammed için Fatiha okunur bağışlanır, sonra salavat okunur.

Borcu Olanlar
Borcu olan arkadaşlarım yukarıdaki rızık okumalarına ek olarak;

Borçlarından ve Fakirlikten Kurtulmak İsteyenler
Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp mükemmel bir taharet ve mükemmel bir itikatla

101 kere ya rezzak
101 kere ya fettah
101 kere ya kerim
zikrinden sonra
2373 kere la ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez zalimin okur ve sonra

sabah namazını kılar sonra
1 kere yasini şerif
1 kere feth
1 kere vakıa
1 kere mülk süresini okur sonra
3 ihlas 1 fatiha okur ellerini semaya kaldırıp

Allahümme ya rezzaku ya rezzaku ya rezzaku erzukni rizkan helalen tayyiben kema rezakte muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem allahümme ya keriymü ya keriymü ya keriymü ekrimni kema ekremte muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme allahümme ya fettahu ya fettahu ya fettahu ifltah li ebvabe rizkı vel hayri kema fetahte ebvabel hayri külliha ila muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme la ilahe ente ya hannanü veya mennanü la ilahe illa ente ya zelcelali vel ikrami la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziymi ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme  diye dua ederse sıkıntıdan kurtulur borçlarını ödemek ve fakirlikten kurtulmak hususunda cenabı vacibül vücud hazretleri ona bir çok kapıları açar bir çok sebebleri yaratır o kimse daha yokluk sıkıntı görmez bütün maddi ve manevi halleri düzelir..

Allahümekfini bi halalike an haramike ve ağnani bi fadlike ammen sivak…

Allah Resulu (a.s) buyuruyor: Bir kimsenin dünya kadar borcu olsa, (yukarıdaki) duayı okumaya devam ederse Cenabı Hakk o borcu ödemeyi ona nasip eder…

Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min ğalebetid deyni ve kahrir ricali

Meali:
Ey Allah’ım!elem ve şaşkınlık halinden,acizlik ve bıkkınlıktan,korkaklık ve cimrilikten borcun kendimi altetmesinden,insanların nefsimi kullanmaya çalışmasından ve kahrından sana sığınırım.

İş Arayanlar

Vereceğim okumalar tecrübe edilen uygulamalardır..
Bu dua şöyle; Niyet edilerek iki rekat namaz kılınıyor.
Sonra Önce 1 tane Fetih suresi okunuyor hiç beklemeden hemen arkasından 1000 kez Sure-i nasr okunuyor. ( İza cae nasrullahü vel feth….) diye başlayan sure.
En son olarak 489 ya fettah esması çekiliyor ve
101 salatı-tefriciye ile tamamlanıyor.
Mümkünse 3 defa yapın, 3 cuma olabilir mesela..(Çok etkilidir)

İş Bulmak için çok tesirlidir tecrübe eden arkadaşlarım oldu hatta okuyanların %80i fayda gördü diyebilirim ki yeter ki ihlaslı okunsun..

Vereceğim ayetler her namazın ardından 5er kez okunacak..
Aynı dua bir kağıda yazılıp su dolu şişeye bırakılacak..
Ayetler suyada 5 defa okunacak..(hepsi niyetle)
Daha sonra o suyu 7 gün içilecek..

Bismillahirrahmanirrahim

54. “Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın”
55.” Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım”
56. “Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın .”

Meali (Elmalili Hamdi):

Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.
dua

2 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

  1. İlk bastaki dua her namazin ardindan bir defa mi yapiliyor yoksa 11 defa dedigi gibi mi oyleyse cok zor okumasi helede dunya isiyle cok mesgulsek

    YanıtlaSil
  2. İlk bastaki dua her namaz ardindan bir defaa mi yoksa onbir defami okunacak

    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski