Pazar Günü Okunan Hz.Ali Duası

Hz.Ali’nin okuduğu günlük dualardan olup pazar günü okunmasında Hz.Ali(k.v)den rivayet edildiğine göre;
Ömrü uzun, nimetleri bereketli olur.
Düşmanı ona kötülük yapamaz.
Bedenine hastalık isabet etmez.
Kıyamet günü Cebrail Aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar.

Bismillahirrahmanirrahıym.

Sübhanekellaümme ve bi hamdik .Lekel hamdü kadra azametik.Ve seate ılmıke ve münteha kudratik.Ve rıda nefsike ve ente ehlül hamd.Ve ehakku bil hamdi ve evla bihi leyse lil hamdi duneke mükassarun ve la ila ğayrike münteha.Fe lekel hamdü ala na’maike külliha.Sübhanellezi fis semai arşüh.Sübhanellezi fil erdi batşüh.Sübhanellezi fil erdi sebilüh.Allahümme la tüşmit biyel a’dae ve la tümekkinhüm minni.Vakbıd eydiyehüm anni.Vahfıd ala dınihim.Allahümme inni zalemtü kesiran min ıbadike fe avvıdhüm annil mezalime.Birahmetike vağfir li inneke entel ğafurur rahıym..

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski