Necat Salatı Siğası ve Faziletleri

Necat salavatı Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemiil ehvali vel afati ve takzi lena biha cemial hacati ve tutahhiruna biha min cemiisseyyiati ve terfauna biha ealadderacati ve tubelliğuna biha eksal ğayati min cemiil hayrati fiylhayati ve beadel memat
dua
İmam-ı Semhudi, Cevahiru'l fi fazli'ş-şerafeyn isimli eserinde şöyle demiştir: Taun ve veba gibi salgın hastalıklardan kurtulmak isteyen bu salatı çok okusun. Her kim karşılaştığı mühim bir hadisede bu salatı bin kere okursa Allah-u Teala ondan sıkıntısını kaldırır. Melevi beyanına göre: beşyüz kere okuyan İnşaallah muradına (özellikle zengin olma isteğine) erer. Bu salat arş hazinelerinden bir hazinedir, gece ortasında dünyevi ve uhrevi herhangi bir hacet için bunu bin defa okuyanın Allah-u Teala dileğini yerine getirir. bu salat, kabule vesile olma hususunda gözleri kapan şimşekten daha süratlidir. büyük bir iksirdir ve çok değerli bir tiryaktir, bu yuzden ehli olmayanlardan gizlenmesi lazımdır. (Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibni Arabi)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski