Manevi Yardım Evliyaların Dilek Duası

Etkili duadır, namaz kılanlar namazların ardından okuyabildikleri kadar okusunlar en az 4 kez, namaz kılmayanlar günlük 21 defa okuyabilirler..

Günü, saati yok..

Dua

Bismillahirrahmanirrahim* Ve la havle ve la guvvete illa billahi’l aliyyi’l-azim* ya gadimü, ya Dâimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya ehadu, ya Samedü, ya Hayyu, ya Gayyumu,ya kerimu ya rahimu ya senede men la senede leh ya men ileyhi mustenedi ya men lem yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ehad ya Ze’l Celali ve’l ikram. ya hayyu ya gayyumu ya guddusu ya gadiru ya mugtediru ya gadimu ya mugaddimu ya garibu ya gahiru ya gabidu ya gaviyyu ya gâf hullel egfal vel vesaga ve emdidniy bi ruhaniyetil isâf

Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir

Ey gadim (Varlığının evveli, başlangıcı olmayan)

Ey daim (devamlı)

Ey ferdu (eşi benzeri bulunmayan)

Ey vitru (tek olan)

Ey ehad ( Gerçek varlıktır, tek mevcud’tur.)

Ey samed ( kendisi yaratılmaya muhtaç değildir)

Ey hayyu ((Hayatı kedindendir. Gerçek hayat sahibidir.)

Ey Gayyum . ( Varlığı kendindendir.)

Ey Kerim (cömert,karşılık beklemeksizin veren)

Ey Rahim (merhamet eden)

Ey senede (kendisinden başka dayanılacak/destek alınacak kimse olmayan rabbim)

O, doğurmadı ve doğurulmadı.Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

Ey celal ve ikram (“Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi)

Ey hayyu (Diri; her şey’i bilen ve her şey’e gücü yeten)

Ey gayyum (Gökleri, yeri, her şey’i ayakta tutan)

Ey guddüs (Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz)

Ey gadir (İstediğini, istediği gibi yapmağa gücü yeten)

Ey mugtedir (Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden)

Ey Gadim (Varlığının evveli, başlangıcı olmayan)

Ey mugaddim (İstediğini ileri geçiren, öne alan)

Ey Garib(Çok yakın olan. Kullarına kendi şah damarından da yakın olan.)

Ey Gâhir ( kahreden, ezen, yenen)

Ey Gabid (istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan)

Ey Gaviyyi(Çok kuvvetli)

Ey Gâf (izleyen takip eden)

Ey dilimizdeki düğümleri ve gönüllerdeki bağları çözen Mevlam! Bana yardım elini uzat..

Amin

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski