Kemaliyye Salatı Siğası ve Faziletleri

dua

dua

Ehl-i tarîk arasında çok yaygın olan ve çok okunan salavât-ı şerîfelerden biridir. Tarîk-i Halvetiyye’nin Bekriyye Kolu'nun pîri Kutbüddîn Mustafâ ibn Kemâleddîn el-Bekrî Hazretlerinden rivâyet edilmişdir...İbâresi basit gibi görünen fakat aslında pek çok remzler ve mecazlar ihtivâ eden bu salât, Üsküdar’daki Kurban Nasuh Baba Dergâhı’nın şeyhlerinden Nûrî Efendi tarafından şerh edilmişdir...Bu salât, eskiden dergâhlarda beste-i mahsûsaları ile okunurmuş...Bunların en meşhûr olanları Uşşak ve Hüseynî makâmlarındaki bestelerdir...Aşağıda her ikisine âit ses kayıtlarını da bulacaksınız...

ARAPÇA ASLI


اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا/مُرْشِدِنَا/شَمْسِ الضُّحَى/بَدْرِالدًّجَى/نُورِالْهُدَى) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِهِ عَدَدَ اِنْعَامِ اللهِ الْكَرِيمِ وَ اِفْضَالِهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا/مُرْشِدِنَا/شَمْسِ الضُّحَى/بَدْرِالدًّجَى/ نُورِالْهُدَى) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَ كَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ


OKUNUŞU

Bu salâtın okunuş usûllerinden biri şöyledir...Önce "Allahümme salli ve sellim ve bârik 'alâ" dendikden sonra ilk okuyuşda "Seyyidinâ" ikincide "Mürşidinâ" üçüncüde Şemsi'd-duhâ" dördüncüde "Bedri'd-dücâ" beşincide "Nûri'l-hüdâ" lafzı okunarak cümle tamamlanır...Her iki cümle için bu tekrarlanır, böylece salât cümlesi on defa okunmuş olur...


Diğer bir okuyuş usûlünde ise, "in'âmillahi'l kerîm ve ifdâlihî" diye biten ilk salât cümlesinde "Seyyidinâ" ve "Mürşidinâ" lafızları, ikinci salât cümlesinde ise "Şemsi'd-duhâ", "Bedri'd-dücâ" ve "Nûri'l-hüdâ" lafızları okunur, böylece beş defa salât edilmiş olur...


Allâhümme salli ve sellim ve bârik 'alâ

Seyyidinâ
Mürşidinâ
Şemsi’d-duhâ
Bedri’d-dücâ
Nûri’l-hüdâ
Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede in‘âmillâhi’l-kerîm ve ifdâlihî...


Allâhümme salli ve sellim ve bârik 'alâ

Seyyidinâ
Mürşidinâ
Şemsi’d-duhâ
Bedri’d-dücâ
Nûri’l-hüdâ
Muhammedin ve 'alâ âlihî 'adede kemâlillâhi ve kemâ yelîku bi kemâlihî...

dua

"Muhakkak ki Allah melekleri ile birlikte peygamberine hep salât etmekdedir.
Ey mü'minler siz de ona tam bir teslîmiyyetle salât edin ve selâm gönderin"
Sûre-i Ahzâb, Âyet 56

MEÂLİ

Allahım!
Efendimiz,
Mürşidimiz,
En parlak zamânında güneş nasıl aydınlatıyorsa dünyâyı öyle aydınlatan,
Karanlık geceyi aydınlatan mehtâb gibi küfrün zulmetinden insanlığı kurtaran,
İnsanları doğru yola götüren nûr olan
Muhammed’e ve O'nun yakınlarına bütün mahlûkâtına ihsân ettiğin ni‘metler adedince ni'met, rahmet ve bereket ihsân eyle.

Allahım!
Efendimiz,
Mürşidimiz,
En parlak zamânında güneş nasıl aydınlatıyorsa dünyâyı öyle aydınlatan,
Karanlık geceyi aydınlatan mehtâb gibi küfrün zulmetinden insanlığı kurtaran,
İnsanları doğru yola götüren nûr olan
Muhammed’e ve O'nun yakınlarına sıfatlarının kemâli mikdârınca ve Resûlüne yaraşır şekilde ni'met, rahmet ve bereket ihsân eyle.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski