İftiradan Kurtulmak İçin Dualar Zikirler

İftiraya maruz kalan kişi bir süre Zühal-Satürn saatinde 846 defa ya Müahhir tesbihatını okursa iftiradan kurtulur..

7073 defa Ya Baisü Celle Celalühü” okunur.

Hümeze sûresi insanların iftirasından kurtulmak ve korunmak için yirmi bir (21) kere okunur.
Zindandan, iftiradan ve musibetten kurtulmak için bu mübarek Enfal Suresi yedi (7) kere okunur.
Gece yarısından sonra 329 defa ” Ya Allahü Ya Şehid Celle Celalühü” okunur.

Güneş doğmadan önce 298 defa Yâ Sabûr Celle Celalühü ismi celilini okuyanlar şiddet ve meşakkat yüzü görmezler.Başkası tarafından bir kötülüğe veya iftiraya uğrayan kimse okursa bu kötülükten kurtulur.Bütün kötülüklerden kendini korumuş olur.

Allah rızası için ve İftiradan Kurtulmak Niyeti İle 2 veya 4 rekat namaz kılınır.
“Fatiha süresini üç kere +İhlas süresini üç kere oku” ve arkasından
“Subhanallahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber.” Diyerek Adl, Fettah ve Hakem İsmi Şeriflerini sayıları adedince zikr et.

Ya Adl = 104 Adet  (Mutlak adalet sahibi.Çok adaletli.Adaletle hükmedendir)
Ya Fettâh =489 Adet(İyilik kapılarını açan.Her türlü müşkilleri halleden ve zorlukları kolaylaştıran.Kullarına maddi ve manevi kapılar açan.)
Ya Hakem = 68 Adet (Son hükmü veren.Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumların hakkını alıp sahibine verendir.)

Sonra Arkasından bu ayetleri oku.
Ayetler : en az 3’er kere oku

1- La cerame ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun innehu la yühıbbül müstekbirın 16/23
Şüphesiz Allah, onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir; gerçekten O, müstekbirleri sevmez. (16/23)

2- Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun. 45/33

Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp-kuşattı. (45/33)

3- Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. 20/7

Sözü açığa vursan da, (gizlesen de birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. (20/7)

4- Ve mâ überriü nefsî innen nefse le emmâratüm bis sûi illa mâ rahime rabbî inne rabbî ğafurur rahıym

“(Yine de) Bennefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis, -Rabbimin kendisini esirgediği dışında- var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz, benimRabbim, bağışlayandır, esirgeyendir.” Yusuf süresi/ 53

7 kere okunacak :
5- Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym.9/128

Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.


6- Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.9/129

Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir

Sonra aşağıdaki duayı oku.

“Allahümme inni eselüke bi cahi nebiyyikel mustafa”
Şimdi Bir iftiraya uğrayan, hakkında yalan yanlış şeyler söylenen bir kimse yukarıda vermiş olduğum Cenabı Mevlanın Güzel İsimlerini sayıları kadar zikr eder. Ve arkasından yukarıda vermiş olduğum ayeti kerimeleri okur ve Salavatı Şerife getirerek Secdeye gider secdede şu duayı yapar (veya kendi içinden geldiği gibi dua eder.)

“Ey Rahman, Rahim ,Adil, Fettah ve Hakem olan Allahım senden Zikr etmiş olduğum Güzel İsmi Şeriflerin hürmetine, zikr ettiğim Ayeti kerimelerin içerdiği sırlar hürmetine Allahim senden sana yakin olan Nebin Hz.Muhammed (s.a.v) hakki icin istiyorum” Hakkımda ortaya atılan iftiranın kalkmasını ve gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını senden niyaz ediyorum. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi , Mazlumların Yegane Sahibi olan Allahım güzel lütfunla şu mazlum kulunun duasına acilen icabet et. Amin Amin Amin.

Diyerek duamızı ederiz. Ve arkasından bir salavatı şerife daha okuruz.

En az 7 gün tekrarlayınız. İnşallah Cenabı Mevlam Haklı olduğunuz takdirde duanıza icabet eder. Niyazımızda inşallah bu yöndedir. (Mazlumun duası Makbuldür mucibince)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski