7 Kere Okuyanın Bütün Dilekleri Kabul Olur.

İmam-ı Suyuti(Rahimehullah) şöyle demiştir:

“Her kim 7 kere:

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tühallü bihal ügadü ve tefferücü bihal kürabü ve teşrahu bihas südürü ve tüyesseru bihel ümüru ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedibni abdillahil gaimi bi haggillahi adede ma fi ilmillahi saletev ve selamen daimeyni yedümani bi devami mülkillahi ve ala ehıhi cibrilel mütevvegi binnuri ve alihi ve sahbihi ve ferric anni ma ehemmeni inneke ala külli şey in gadir..

Manası

Ey Allah! Efendimiz Muhammed’e ve al-i ashabına öyle bir salat ve selam et ki, onunla düğümler çözülsün, sıkıntılar açılsın, gönüller şerh olunsun ve işler kolaylaştırılsın. Ey Allah! Efendimiz olan ve Allah’ın hakkını yerine getiren Abdullah oğlu Muhammed’e, nurla taçlanmış olan kardeşi Cibril’e ve al-i ashabına, Allah’ın ilimlerdekiler sayısınca ve Allah’ın mülkünün devamıyla daim olacak kadar salat-ü selam eyle ve beni dertlendiren şeylerden beni aç. Şüphesiz ki Sen, herşeye hakkıyla gücü yetensin.

-Derse, o kişinin bütün istekleri verilir, bütün dertler ve kederler ondan kaldırılır ve bütün hayırlar ve menfaatler kendisine celbedilir. Ayrıca bunu okuyana büyük sevaplar ihsan edilir.

Abdüsselam el-‘Imrani, el-Kenzü’s-semin fi keşfi es-rari’d-din, sh:111-112
dua


Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski