Yüzbin Hasbiyallah Okumanın Sırları

Hasıl olması istenen bir hayır ve menfaatin temini arzu edilen bir muvaffakıyetin husulu için tam bir itikad ve hulus-i kalb ve vicdan ile ve Cenab-ı Vacibü 'l-Vücud Hazretlerinin lütf u ihsanına tam bir tevekkül ile yüzbin ( 100 000 ) defa "HASBİYALLAH"okuyan kimse biiznillahi teala matlubuna nail olur.

Okumanın şekli aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir.

Niyetinizin gerçekleştirilebilecek şekilde uygun olması hayırlı amaçlı olması lazımdır. İmkânsız Bir şeyin olması ya da başkasının iradesini zorlamayı amaç edinen okumalar sonuç vermez. Yani iradeyi ilahiyye taalluk etmez.

İkinci olarak: Matlup olan şey ne ise onun için niyet edilmelidir.
Üçüncüsü : Kıraat esnasında mükemmel bir taharet üzerine bulunmak lazımdır.

Bu şartlara riayet edildiği takdirde yüzbin ( 100 000 ) defa “ HASBİYALLAH ” diyerek 1,3,5,7,…41 gece içerisinde okunabilir. Kaç günde okunmaya niyet edildiyse yüzbin ( 100 000 ) rakamı o gün sayısına göre taksim edilir. Her gece okuma bittikten sonra mutlaka “ Ve ni’mel vekil ve ni’mel Mevla ve ni’men nasiyr gufraneke gufraneke gufraneke Rabbena ve ileykel masiyr “ denilmelidir.

Bazı havas alimleri ise bu uygulamanın 7 gecede bitirilmesinin ve her gece 1000 er defa arttırılmasının daha faydalı olacağını belirtmişlerdir. Bu şekilde yapılacaksa ;

1 gece 3000 ve gündüzü 3000
2 gece 5000 ve gündüzü 5000
3 gece 7000 ve gündüzü 7000
4 gece 9000 ve gündüzü 9000
5 gece 10000 ve gündüzü 10000
6 gece 11000 ve gündüzü 11000
7 gece 10000 toplamda 100 000 adet olarak okunabilir.

Kaynak : Kenzul Havas Sayfa 347
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski