Kaside-i Bürde Okunuşu ve Sırları Nelerdir

1- Son nefeste iman ile gitmek için her Cuma gecesi okunur.

2- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyâ’da görmek için her Cuma ve Pazartesi geceleri Kasîde-i Bürde okunur. Bu şekilde hatm-i kebiri olan yüz bir (101) kere okuyan kişi, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyasında görür.

3- Uzun ve huzurlu ömür için okunur.

4- Rızık genişliği için günde on beş kere bir hafta boyunca okunur.

5- İstihare için yatsıdan sonra okunur.

6- Herhangi bir niyetle yatsıdan sonra üç kere okunursa; niyet ettiği şeyi rüyasında görür.

7- Makam, mevki ve rütbe için kırk bir gece üst üste okunur.

8- Stres ve sıkıntılar için her Cuma gecesi okunmalıdır.

9- Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır.

10- Bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için kırk bir kere okunur.

11- Yüksek zekâ ve iyi bir hâfızaya sahip olmak için (Nisan yağmuru suyu, zemzem suyu veya herhangi bir su üzerine) üç defa okunur ve aç karna o sudan içilir.

12- Ticarette kâr etmek için bir hafta boyunca kırk bir kere okunmalıdır.

13- Cinlerin şerrinden korunmak için okunur.

14- Kendisine cin musallat olmuş kişinin üzerine okunur.

15- Deniz felaketlerinin olduğu zaman en az bir defa okunmalıdır.

16- Karada belâ, musibet, felaket ve kazalar olduğu zaman okunmalıdır.

17- Deprem anlarında okunur.

18- Mal ve mülkün muhafazası için okunur.

19- Mal ve mülkü tehlikelerden korumak için Cuma geceleri okunmalıdır.

20- İnsanlar arasında sevginin yerleşmesi için okunur.

21- Yolculukta sağ salim dönmek için okunur. Ve Maddi ve manevi bütün dertler için okunur.

beyitler ne maksatla okunur

1, 2, 3, numaralı beyitler kekemeliğin gitmesine vesiledir.
4, 5, 6. beyit stres ve bunalıma şifa için vesiledir. Hâcet için okunur.
9, 10, 11, zalim birine hakkı söylemek (ve tesirli olması) içindir.
13, 14, 15. beyitler tevbe etmeye yardımcıdır.
15, 16 ve 17. beyitlerin kötülüğü yok etmeye faydası vardır.
24 ve 25. beyitler nefis ve şeytana galip gelmek için okunur.
34’den 46. beyite kadar olan beyitleri savaşa giden kişi üzerinde taşırsa çok faydasını görür.
69, 70 ve 71. beyitler düşmandan korunmak içindir.
82 ve 83. beyitler zihin açıklığı içindir.
84 ve 85. beyitler cinleri kovmak içindir.
86, 87 ve 88. beyitler tarla ve bahçelerin bereketi için okunur.
89 ve 90. beyitler güzel konuşmak içindir.
108. beyit bağlı erkeği çözmek içindir.
105. beyitten 115. beyite kadar olanlar zalimlere karşı okunur.
116. beyitten 126. beyite kadar olan beyitler yolcuğun rahat geçmesi içindir.
127. beyitten 134. beyite kadar olan beyitler hırsızdan korunmak içindir.
140'tan 147'ye kadar olan beyitler, hastalıklardan şifa bulmak içindir.
149, 150 ve 151. beyitler akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlara karşı tesirlidir.
152’den 163’e kadar olan beyitlerin ölü üzerinde çok faydaları vardır.
Bu beyitler hangi maksatla okunursa okunsun salavât-ı şerife ile birlikte ve en az 10 veya 20 kereokunmalıdır.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski