Kaside-i Bürde Ve Sırları


1- Son nefeste iman ile gitmek için her Cuma gecesi okunur.
2- Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyâ’da görmek için her Cuma ve Pazartesi geceleri Kasîde-i Bürde okunur. Bu şekilde hatm-i kebiri olan yüz bir (101) kere okuyan kişi, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerini rüyasında görür.
3- Uzun ve huzurlu ömür için okunur.
4- Rızık genişliği için günde on beş kere bir hafta boyunca okunur.
5- İstihare için yatsıdan sonra okunur.
6- Herhangi bir niyetle yatsıdan sonra üç kere okunursa; niyet ettiği şeyi rüyasında görür.
7- Makam, mevki ve rütbe için kırk bir gece üst üste okunur.
8- Stres ve sıkıntılar için her Cuma gecesi okunmalıdır.
9- Hastalıklardan Şifa için (en az) yedi kere okunmalıdır.
10- Bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için kırk bir kere okunur.
11- Yüksek zekâ ve iyi bir hâfızaya sahip olmak için (Nisan yağmuru suyu, zemzem suyu veya herhangi bir su üzerine) üç defa okunur ve aç karna o sudan içilir.
12- Ticarette kâr etmek için bir hafta boyunca kırk bir kere okunmalıdır.
13- Cinlerin şerrinden korunmak için okunur.
14- Kendisine cin musallat olmuş kişinin üzerine okunur.
15- Deniz felaketlerinin olduğu zaman en az bir defa okunmalıdır.
16- Karada belâ, musibet, felaket ve kazalar olduğu zaman okunmalıdır.
17- Deprem anlarında okunur.
18- Mal ve mülkün muhafazası için okunur.
19- Mal ve mülkü tehlikelerden korumak için Cuma geceleri okunmalıdır.
20- İnsanlar arasında sevginin yerleşmesi için okunur.
21- Yolculukta sağ salim dönmek için okunur. Ve Maddi ve manevi bütün dertler için okunur.
 beyitler ne maksatla okunur
 • 1, 2, 3, numaralı beyitler kekemeliğin gitmesine vesiledir.
 • 4, 5, 6. beyit stres ve bunalıma şifa için vesiledir. Hâcet için okunur.
 • 9, 10, 11, zalim birine hakkı söylemek (ve tesirli olması) içindir.
 • 13, 14, 15. beyitler tevbe etmeye yardımcıdır.
 • 15, 16 ve 17. beyitlerin kötülüğü yok etmeye faydası vardır.
 • 24 ve 25. beyitler nefis ve şeytana galip gelmek için okunur.
 • 34’den 46. beyite kadar olan beyitleri savaşa giden kişi üzerinde taşırsa çok faydasını görür.
 • 69, 70 ve 71. beyitler düşmandan korunmak içindir.
 • 82 ve 83. beyitler zihin açıklığı içindir.
 • 84 ve 85. beyitler cinleri kovmak içindir.
 • 86, 87 ve 88. beyitler tarla ve bahçelerin bereketi için okunur.
 • 89 ve 90. beyitler güzel konuşmak içindir.
 • 108. beyit bağlı erkeği çözmek içindir.
 • 105. beyitten 115. beyite kadar olanlar zalimlere karşı okunur.
 • 116. beyitten 126. beyite kadar olan beyitler yolcuğun rahat geçmesi içindir.
 • 127. beyitten 134. beyite kadar olan beyitler hırsızdan korunmak içindir.
 • 140'tan 147'ye kadar olan beyitler, hastalıklardan şifa bulmak içindir.
 • 149, 150 ve 151. beyitler akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlara karşı tesirlidir.
 • 152’den 163’e kadar olan beyitlerin ölü üzerinde çok faydaları vardır.  
 • Bu beyitler hangi maksatla okunursa okunsun salavât-ı şerife ile birlikte ve en az 10 veya 20 kereokunmalıdır.
islam
islam