Evâil-i Suver Duası Fazileti Nelerdir?

Evâil-i Suver Duası Fazileti ni öğrenelim lahutii arkadaşlarım...Aşağıda yazdığım ve Hazretı Muhyiddin-ı Arabi'nin telif buyurmuş olduğu “Evâil-i Suver” yani etkili dilek ve hacet duasını gece yatsıdan veya gece yarısından sonra kırk bir kere okuyan kimseye Cenabı Hakk her ne muradı varsa İhsan buyurur. Bu duayı vird edinen kimse her gün üç veya yedi defa okursa işlerinde büyük bir inkişaf ve terakki görür. Hasta ise şifaya kavuşur. Herhangi bir hastaya iyi olması için okunursa hasta biıznillah sıhhatine kavuşur. Eğer hastalık kanser, : felç veya delilik de olsa biinayetillah mariz hastalığından kurtulur. Mahpus okursa halas olur. Bekar okursa iyi bir izdivaç yapar. Kısmeti bağlı oîan hanımlar okumaya devam ederlerse çok kısa zamanda kısmetleri açılır. Fakir okursa vüs ali hale erişir. Garip okursa vatanına döner, Borçlu okursa borcundan kurtulur. Mazlum okursa zalimin şehrinden halas olur ve zalim kısa gamanda helak olur. Hasılı akla gelen her şey bu dua ile biiznillah elde edilir.

Bismillâhirrahmânirrahıym Allâhümnıe bi hakkı elif lam mîm ve elif lam mî m ve elif lam mî m sâd ve elif lam râ ve elif lam râ ve elif lam râ ve elif lâm mîm râ ve elif lam râ ve elif lâm râ ve kef hâ yâ aya sâd ve tâhâ ve tâ sın mîm ve tâ sîn ve tâ sîn mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve elif lâm mîm ve yâsîn ve sâd ve hâ mîm ve hâ mîm ve hâ mîm ayn sîn kaf ve hâ mîm ve hâ mîm ve hâ mîm ve hâ mîm ve kâf ve nün yâ hüve yâ men hüve yâ men lâ ılâhe illâ hüve rabbiğfir lî vensurnî vahfaznî va’sımnî vehdinî verşüdnî ilâ sevâis sırâtıvee’alnî mahbuben ve vecîben fld dünyâ vel âhıra ti vec’alnî lit müttekıyne imâma Allâhümme esbil aleyye kenefe sitrike vahcübnî an şirâri halkıke ve hul beynî ve beynez zerâyâ vel belâya yâ kef hâ yâ ayn sad ya hâ mîm ayn sın kâf kezâlike yûhıy ileyke ve itellezîne m in kablikellâhül azîzül hakim Hamım hamim hâmîm hâmîm hamım hâmîm hamim hümmel emru ve câen nasru fe aleynâ tâ yûnsarun Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae Bismillâhi hayrul esma i bismillâhi rabbit erdi ve rabbis semaî bismillâhillezî tâ yedurru measmihi şey’ün fil erdi ve lâ fıs semai ve hüves semıy’ul alîm Allâhümme kahhir men erâde kahrî bi ızzetike vaksım daimî bi batşike ve huz hakkıy men zalimenî bi ad like ve eıznî bi azametike ve kudratike an mekrihim ve keydihim ve sıhrihim ve an ğadabike ve satvetike ve heybetike ve nıkmetike fe inne men setertehû fe hüvc âminün mahfuz Allâhümme men erâde aleyye sûen fe rudde aleyhi ve men ramânî fe ehlikhü ve men kâdenî fe kidhü vedfa annî şerrahû va’sımnî an mekârihid dünyâ vel âhırati yâ maniu yâ dâfıu yâ hafıyzu yâ âsımü yâ daimü yâ bâkıy yâ kâdimü selâmün kavlen min rabbin rahıym selâm ün kavlen min rabbin rahiym selâmün kavlen min rabbin rahıym selâmün kavlen min rabbin rahıym selâmün kavlen min rabbin rahıym selâmün kavlen min rabbin rahıym selâmün kavlen min rabbin rahıym Ve sallellâhü ala seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihi ecmeıyn
dua

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

  1. inşallah bu dua ile maddi manevi dileklerim kabul olur sıkıntılar biter düşmanlar büyüler biter hayvanlar kurtulur

    YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski