Bir İşin Neticesini Sonucunu Öğrenmek İçin Zikirler

Akibetini, sonunu bilmeyi murad ettiği bir işin neticesini bilmek isteyen kişi uyumadan önce bu ismi şerifleri uyku kendisine galip gelene kadar zikredip ve her 100 başında bir aşağıdaki duayı okursa rüyada neticesi biiznillah görür.

Zikirler
“Yâ Hadi Yâ Habir Yâ Mübin”

Dua
Her yüz başında bir okunacak dua
“İhdini Yâ Hâdi ve ahbirni Yâ Habir,ve beyyin li Yâ Mübin.”

“Ey doğruyu gösteren Rabbim! Bana doğru yolu göster.En aydın yolu ve işi kalbime ilham eyle”

Bir İşin Neticesini Sonucunu Öğrenmek İçin Etkili Zikirler

İşe girerken , evlenirken,nişanlanırken,mal alıp satarken ve daha bir çok işin sonucu hakkında istihare uygulaması.
Cübbeli Ahmet Hoca
 • Eğer bir kimse rüyasında haber almak ister ise her türlü haberi almak
  için En-am suresinin 103 numaralı ayetini 21 defa okur ise canlıdan veya
  cansızdan rüya yolu ile haber alır..
  {şemsül maarif}
   
  Yatsı namazından sonra 3 defa veşşemsi, 3 defa velleyli, 3 defa vettini, 3 defa
  ihlası şerif ve 1 er defa felak ve nas surelerini okuyup muradını C.hakk tan
  dileyip hiç konuşmadan sağ yanına yatıp uyusualar rüyada maksadı ayan olur 

  Yatacak vakit 17 defa bu ayeti kerimeyi okuyup ardından 10 defa salavatı şerif okusalar rüyada istediği şey kendisine beyan olunur.

  Ayeti kerime budur. ا يْ ِ َ ِ مِن ا ال ْ َُسْ ل ِ للَّ ه ِ واعما ِل ا صا الِحًا واقاال ا اِنهني وامان ْ أَحْ سا ن ُ قاوْ لا ً م ِ َهن داعاا اِلى ا ا 

  Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn

  Yatmadan evvel temiz abdest alıp 7 defa asr suresini okuyup hiç konuşmadan yatıp uyusalar maksat hasıl olur.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski