Ferec Duası Faziletleri ve Sırları

Allah’ın Resulü,her hangi bir hususta mahzun olunca aşağıdaki duanın okunmasını emir ve tavsiyede bulunurlardı.Bu duaya Ferec(Kurtulma) duası da denir. Okunuşu:

“Allahümme ahrisni bi aynikelleti lâ tenâmü ve eknifni bi kenfikellezi la yürâmü, vağfir li ver-hamni bi kudratike alâ ente sikati ve racâi fe küm min nı’metin en’amte bihâ kalle leke bihâ şükri ve kem min beliyyetin ebleyteni bihâ kalle leke bihâ sabri fe yâ men kalle ınde nı’metihi şükri ve la yahrimüni ve yâ men kalle ınde sabri felem yahzülni ve yâ men raani alel hatâyâ ve lem yefdahni es’elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ke ma salleyte ve bârekte ve terahhamte alâ ibrâhiyme inneke hamiydün meciyd. Allâhümme eınni alâ diyni ve dünyâye ve ahırati bit takva vahfızni fiymâ ğıbet anhü ve la tekilni ila nefsi fiymâ hadarteheı yâ men la tedurruhüz zünûbü ve la tenkusu hül mağfiratü heb li fiymâ la yenkusuke vağfir İi mâ la yedurruk. İlahi es’elüke feracen kariyben ve sabran cemiylen ve es’elükel âfiyete min külli beliyyetin ve es’elüke devâmel afiyeti ve es’elükeş şükra alel âfiyeti ve es’elükel ğına anin nâsi ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azıym.”

Anlamı: ” Ey Allah! Uyumayan(koruma) gözünle beni koru,erişilemeyen rüknünle beni kuşat(koruma altına al).Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle.Dayanağı,umudum ancak sensin.Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin ama karşılığında benim Sana şükrüm az oldu.Nice belâ ve musibet var ki onunla beni imtihan ettin ama bu bela ve musibetler ânında benim Sana sabrım az oldu.

Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen,imtihanına karşı sabrımız azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen (Allah’ım)!

Ben Senden dilerim ki,İbrahim (a.s)’a salât ettiğin,bereket verdiğin ve rahmet ettiğin gibi Muhammed (a.s)’a ve âline de salât edesin.Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid’sin(Hamde lâyıksın ve ulusun).

Ey Allah’ım! Dünyamın (imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi(yaşama)konusunda bana yardımcı ol.Yanında olmadığım(evladım,âilem ve malım gibi değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle.Yanlarımda bulunduğum şeyler hususunda da beni nefsime havale etme.

Ey kullarını bağışlamak için bir şeyini noksan etmeyen Zât! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle, günahlarımı bağışla.

Ey benim İlâhım! Ben Senden (her sıkıntı ve zorluktan) en yakın çıkış(itirazsız) pek güzel sabır dilerim,her belâdan uzak bir âfiyet dilerim,âfiyet karşılığında şükretmeyi dilerim.Âfiyetin devamını niyâz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim.Mâsiyetten uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O ulu ve Yüce olna Allah’ın yardımıyla mümkündür.”

Rivayet edildiğine göre, yukarıda geçen Ferec duasını bir takım kimseler yazarak üzerilerine almışlar ve maksatlarına her zaman ulaşmışlardır.

Fereç duası okumanın faydaları

1-Şeytanı rahatsız eder.
2-Gerçekleşmesi istenen dileklerin yerine getirilmesini sağlar.
3-Ahir zaman fitnelerinden uzak kalmaya yardımcı olur.
4-Günahların bağışlanmasına vesile olur.
5-Hz. Mehdi’nin (af) kıyamet gününde şefaatçi olmasını sağlar.
6-İmam’ın (af) zuhurunu beklediğimizi gösterir.
7-O’nun zuhurunu yaklaştırır.
8-Ömrü uzatır.
9-Ölüm anında bu duayı okuyan kimseye müjde verilir ve ona güzel davranılır.
10-İmam’ın (af) nurunun kalplerde artmasını sağlar.
11-Allah katında en sevimli kullardan biri olmamıza yardımcı olur.
12-Pişmanlık duyulan kötü ameller iyiliğe çevrilir.
13-Kıyamet gününde İmam Ali’nin (as) hayırlı duasını almaya yardımcı olur.
14-Hesapsız cennete girmeye vesile olur.
15-Melekler bu duayı okuyan kimse için Allah’tan bağışlanma dilerler.
16-Bu duayı okuyan kimse kıyamet gününün susuzluğundan güvende olur.
17-Bu duayı okumak berzah aleminde ve kıyamette şefkat ve merhamete neden olur.
18-Dertleri ve kederleri uzaklaştırır.
19-Allah katında en güzel amellerden biridir.
20-Bu duayı okuyan kıyamet gününde özel hediyelere müstahak olur.
21-Bu dua, dinin kemale ermesine yardımcı olur.
22-Bu duayı okuyan kimse Hz. Mehdi’nin (af) bayrağı altında şehit düşen kimsenin sevabını alır. 23-İmamlarla birlikte haşredilir.
24-Kıyamet gününde şehitlerin en büyük derecelerinden birini elde eder. 25-Hz. Fatıma’nın (sa) şefaatine nail olur.

Kaynak:Arif pamuk(Şifalı dualar)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski