Nadü Aliye Duası Okunuşu ve Faziletleri

Nadi Ali Duası: Nadi Ali duasını okumaya başlarken ve sonunda 11 salavat okunur. Nadi Ali duası her gün 14 defa okunur. 5 Vakit namazın sonunda 5 kere okumayı sürdür. Okuma esnasında abdestli olmak ve kıbleye yönelmek gerekir.

Nadi Ali Duası Türke Okunuşu Anlamı


Bismillahirrahmanirrahim

Nâdi Aliyyen mazharal acâib, tecidhu avnen leke fin nevâib. Lî ilallâhi hâcetî ve aleyhi mu’avvelî, kullemâ emartehu ve rameytu munqazî .Fi zillillâhi ve yuzlilillâhu lî. Ed’ûke kulle hemmin ve ğammin seyencelî.

Bi azametike yâ Allah. Bi nubuvvetike yâ Muhammed. Bi vilâyetike yâ Aliyyu yâ Aliyyu yâ Aliyy. Edriknî, bi haqqi lutfikel xafiyy. Allâhu ekberu ene min şerri a’dâike berî. Allâhu samedî, min indike mededî ve aleyke mu’temedî. Bi haqqi iyyâke na’budu ve iyyâke nesta’în.

Yâ ebel ğaysi eğisnî. Yâ ebel Haseneyni edriknî. Yâ seyfellâhi edriknî. Ya bâbellahi edriknî. Yâ huccetellâhi edriknî. Yâ veliyallâhi edriknî. Bi haqqi lutfikel xafiyy. Yâ qahhâru teqahharte bilqahr, vel qahru fî qahri qahrik. Yâ qahhâru yâ qâhiral aduvv. Yâ velliyel vâli. Yâ mazharal acâib. Yâ Murtazâ Ali.
Rameyte men beğa aleyye bi sehmillâhi ve seyfillahil qâtil. Ufevvizu emrî ilallâh. İnnellâhe basîrun bil ibâd ve ilâhukum ilâhun vahid. Lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.

Edriknî yâ ğiyâsel mustâğisîn. Yâ delîlel mutehayyirîn. Yâ emânel xâifin. Yâ mu’înel mutevekkilîn. Yârâhimel mesâkîn. Yâ ilâhel âlemîn, bi rahmetike ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ecma’în. Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

Nadi Ali Duası Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Çağır Ali’yi;(zira o,) olağanüstü işlerin mazharıdır. Çağır ki, zorluklar anında onu kendine bir yardımcı bulasın. Benim Allah’tan bir dileğim var ve ona dayandım. Seni çağırıyorum ey Ali! Bütün hüzünlerim ve kederlerim yok olsun diye.
Ey Allah’ım, senin azametin; ey Muhammed, senin nübüvvetin ve ey ali, ey Ali, ey Ali, senin velayetin hürmetine! Bana yardım et, gizli lütfunun hakkı için! Allah (her yüce vasıftan) daha büyüktür. Ben düşmanlarından uzağım. Allah’a güveniyor, ondan yardım diliyorum. (Ey Allah’ım! Namazlarda okuduğumuz) “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” cümlesinin hakkı için.

Ey yardımın babası, bana yardım et! Ey Hasan ile Hüseyin’in (as) babası, bana yardım et! Ey Allah’ın kılıcı, bana yardım et! Ey Allah’ın velisi, bana yardım et! Gizli lütfunun hakkı için, ey alt edici, sen alt edici yanınla alt ettin ve alt edicilik de senin alt ediciliğinin alt ediciliğindendir.
Ey alt edici, ey düşmanları alt eden ve ey sevenlere sevgili olan! Ey olağanüstü işlerin mazharı! Ey Murtaza Ali! Bana karşı saldırıya geçen azgınlara karşı Allah’ın okunu attın ve Allah’ın öldürücü kılıcı ile onları helak ettin! (O halde) işlerimi Allah’a havale ediyorum. Hiç kuşkusuz Allah, kullarını gözetendir ve ilahınız da tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur; bağışlayan-esirgeyendir.
Yetiş bana ey medet umanların mededi, ey şaşkınların kılavuzu, ey korkanların güvencesi, ey kendisine tevekkül edenlerin yardımcısı, ey miskinlerin acıyanı ve ey âlemlerin ilahı (olan Allah’ım)! Rahmetin hürmetine (sesimi duy)! Allah, efendimiz olan Muhammed’e (saa) ve onun Ehlibeyt’inin (as) tamamına salât göndersin. Tüm övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.

Nadi Ali Duasını okumanın bazı faydaları
*düşmanlarından korkusu olan kişi günde 72 kez okursa korkusundan emin olur
*bir kimsiye büyü yapılırsa bir kuyudan su alır ve o suya 7 kez bu dua okunur o suyla gusül abdesti alıp içerse büyü bozulur
*zorluğa düşmüş kişi tam niyetle 1000 kez okursa zorluğu gider
*şirin gözükmek aşık etmek için cuma gününün ilk saatinde 8 defa okuyup kendine okursa herkesin gözüne şirin gözükür
*uykusuz olan kişi cuma namazından evvel 51 kere okursa uykusuzluğu gider
*sırlara ulaşmak isteyen kişi sabah vakti kimse ile konuşmadan 91 kez okumalı
*düşman dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir saatte 70 kez okumalı
*gizli birşeyi bulmak için hergün 70 kez okumalı ilim elde etmek için hergün 24 kez okumalı
*dilek içinde 4295 kere okumalı
Seyit Hüseyin ibni esseyit Gaybi Kudduses sırruh Nadü Alinin şehrinde derki;

1-Bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprak alıp 7 defa okuyup toprağı onlara saçsa onlar ona zarar veremez
2-Bir kişinin bir düşmandan korkusu olsa günde 72 defa okuya, düşmandan ALLAH,IN izniyle emin olur ve düşmanı perişan olur.
3-bir kimseye sihir etseler kuyudan aldığı su üzerine 7 kere okuya o su ile gusül ede ve hem içe sihir bozulur.
4-bir kişiye zehir içirseler misk ve zafiran ile yazıp-vefki yazılacak-yağmur suyu ile ezip içirsinler kurtulur.
5-bir kimse hasta olsa yağmur suyuna 70 kere okuyup içirsinler gusül yaptırsınlar şifa bulur.
6-bir kimse bir müşküle yahut bir sıkıntıya uğrasa tam niyetle 1000 kere okuya müşkülü hal olur.
7-bir kimse bir büyük mevkideki şahıstan korksa yüzüne 3 defa okumalı.
8-bir kimseyi bir mühim işi için gönderirken kulağına 3 kere okumalı.
9-cuma gününün ilk saatinde-zühre saatinde- 1 de 8 defa okuyup kendine üflese herkez onu sevmeye başlar.
10-bir kimse töhmet altında kalsa her sabah 72 defa okumalı
11-uyku uyuyamıyan kimse cuma namazından evvel halis niyet ile 5 defa okusa o sıkıntısı yok olur rahat uyur.
12-anasıra teshir için sabah vakti kimse ile konuşmadan evvel 91 kere okusun.
13-iyi bir mevkiye ulaşmak için günde 500 defa okusun.
14-düşmanı muti etmek için günde 118 kere okua 70 gün devam ede
15-düşmanın dilini bağlamak ve gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kere okuya.
16-düşman ve hasetcilerin dillerini bağlamak için on gün seher vakti 10 kere okuya.
17-ilim öğrenmek için günde 24 kere okur
18-dertlere derman ve hastalıkları iyileştirmek için on gün günde 70 kere okunur.
19-dil ve göz değmesinden zarara girmemek için 3 gün günde 20 kere okunacak.
20-gizli bir şeyi bulmak için her gün 70 kere okunacak.
21-Hz.ti Resulullah efendimizi rüyada görmek için bir tenha yerde 3 bin defa okunur,-böyle okunursa Hz,Aliyi veya başka
bir din büyüğünü de görebilirsiniz- niyetinize bağlı.
22-bağlı kapıları açmak ve müşkülleri hal için darlıktan kurtulmak için günde 700 defa okuyun,çok kısa zamanda derdiniz kalmaz
23-kapalı yerden kurtulmak için 7 gün 60 defa okuyun.
24-düşmanı malup etmek veya şerrinden emin olmak için 70 gün günde 78 defa okunur.
25-düşmanı def için sekiz gün 70 defa okunur.
26-ilim tahsili için hergün öğle namazından sonra 70 defa okunur.
27-devleti ziyade olmak için hergün 10 defa okuya.
28-bir yeri fethetmek için beş gün gün doğarken başlamak üzere 400 defa okunur.
29-beyler katında makbul ve mertebesi yüce olmak için altı gün günde 100 defa okunur.
30-saadete erişmek için 16 gün günde 100 defa okunur.
31-halk arasında iyi olmak için günde 10 defa okunur.
32-düşmanlarını birbirine düşürmek için yirmi gün günde 20 defa okunur.
33-düşmanı yerinden def için otuz gün günde 30 defa okunur
34-düşmanları işinde ihtilaf bırakmak için 30 gün günde 30 defa okunur.
35-korkulardan emin olmak için ve halk arasında heybetli olmak için 20 gün günde 50 defa okunur.
36-hasetler için beş gün günde 100 defa okunur.
37-düşman hilesinden emin olmak için on gün günde 1000 kere okunur.
38-düşmanı perişan hasetcileri mahcup etmek için altı gün günde 100 defa okunur.
39-bir kimse her gün okusa büyüden sihirden korunur.
40-günde 20 defa okuyan tüm fitnelerden emin olur.

Okumak istediğiniz dileğin sayısı 100 den fazla ise her 100 de 3 veya 12 defa azimeti okunmalıdır.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski