İlmul Huddam - Tasavvuf Ruhani İlimler

Ruhani İlimler

İlmul Huddam -- Tasavvuf

Tasavvuf :

Doğru Mürşid-i Kamile İntisab Edildiği taktirde ,Şeyhin Yol göstermesi ile Allah a Ulaşmanın En Kolay Yoludur, Tasavvufta Hüddam sahibi Olmak diye bişey yoktur ,Zaten Tek gaye Allah a Ulaşmaktır, Hadisi Kudsi : Ey Dünya Bana Tabi Olana Tabi Ol. (İçerisindeki Herşey le Kainat , Allah a Tabi Olan Kişiye Tabi Olur) HAdisi Kudsi si Gereğince TAsavvuf ta Olan kişinin Fermanına Güneş Dahi Boyun eğer. Salik İşini Direk Allah a Havale Eder.H.z İbrahim Gibi : Rabbim Beni Görüyor Ey CEbrail Sen aradan Çekil gibi...

Tasavvufta İlk adım : Kısaca
Tevbe kökünü istigfar yaprağıyla karıştırıp, kalb havanına koyarak, tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyle hamur etmeli. Daha sonra Aşkullah ateşinde pişirip, muhabbet-i Muhammediyye balından katarak, gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir.
dua

Bu yukardakiler Sadece Kalb(aşağıda gelecek) Kilidini açmak içindir

2 ci Adım :
Kalb Ruh sır Hafi Ahfa Denilen Manevi motorların Çalıştırılması Ve Direk Nurullah ile alakadar olmak.

Manevi motorlarından hafi sini çalıştıran Velayeti Suğra (küçük velilik derecesine Nail olur. Ondan sonrasında ise (Yeni ismi ile astral seyahat diyorlarmış Suluk etmeye başlar Yani Alemleri seyre dalar,

Ahfa sına Nurullahı İndiren kişi Velayeti Kübra (Büyük velilik derecesine erer
Kendisinden Keramet Dahi zuhur edebilir Lakin bunu istememek lazımdır... Çok tehlikelidir. Alemleri Seyre dalar

Sır Sır denilmesinin Sebebi : Orda (alemleri seyre daldığında Kainatın Ve bütün zerre lerin Sırları Keşif olunur Bir önceki ne göre (Ruh a Göre ) Daha Yukarı alemleri seyre dalar . Alemleri seyre dalar

Hafi Sır da gördüğü Gizliliklerinde gizlilikleri vardır Onlarada hafi derler,
Hafi den daha gizli olan Ahfa vardırki Buna Nurullahın indiren Kutub Olur... Yani Kainatın Manevi sorumlusu olur. 3 ler 7 40 lar (40 lar a kadar olan evliyalar Kendilerinin Evliya olduklarını Ve 3 lerden veya 7 lerden veya 40 lardan olduklarını bilirler) Ancak 100 ler 300 ler vardır Bunlarda evliyadır Amma evliya olduklarını bilmezler) Ümmeti muhammedin derdi ile dertlenen ler genellikle 100 lerdendir Kainatın Bazı işleri Onların dilemesi İle diğişir.

Salı ve Perşembe günleri yapılan Alemin gidişatını Kontrol eden Divanı salihin denilen Manevi toplantılara katılırlar,. Emirleri alıp dağılırlar.
Toplantının Oturuş Şekli : Hilal Şeklinde Efendimiz ise Yıldız yerinde Oturur.. Yani Türk Bayrağı şeklindedir.

Büyük Divanı salihin Toplantıları: Toplantıda ilk safa Peygamberler Sonra Sahabeler Sonra Derecelerine göre Kutublar , Sonra 33 Halka dan (silsiletüzzeheb) Altun silsileden ana sigortaları olan 5 kişiden 4 ü oturur.
5 Ana sigorta Vazifesi Yapanlar
1. Ebu Bekri’s-Sıddiyk (r.a.) Efendimizin Sağında
2.Abdu’l-Halık Gucdüvani (k.s.)
3.Muhammed Bahaüddin Nakşibend (k.s.)
4.İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi (k.s.)
5..Kavgaya sebebiyet vermemek için Atlıyorum. Herkes kendi şeyhini 5.ci olarak düşünsün.

Toplantıya Sarık Ve cübbe ile Katılınır , Kravat Vesaire ile Gelmek Ayıptır.
Toplantıya başlamadan evvel 1.fatiha 3 ihlas Okunur Ve Herkes Peygamberler Dahi Efendimize Rabıta Yaparlar Ve Toplantı başlar...
Ümmeti Muhammed e Dua edilerek Toplantı biter.

Müridin yapması gereken önemli işler

Bin kerre salevât okumak ve istigfâr okumak bu
yolda bulunanların her zemânki hâlleridir. Hazret-i Müceddidin “radiyallahü anh” (Mektûbât)ından derki ikindiden sonraları devâm etmelidir. Böyle yapılırsa, se’âdet kapısı açılır. ımâmı Rabbânî hazretlerinin “radıyallahü an” (Mektûbât) kitâbı,şeriat mes’elelerini, tarîkat sırlarını, hakîkat ma’rifetlerini, sülûkun nüktelerini, tesavvufun inceliklerini ve Allahü teâlâ ile berâber olma nûrlarını açıklamakdadır. Hizbü’l-bahr düâsı, sabâh akşam vazîfesi, hazret-i Hâcegânın hatmini, hergün müflkillerin halli için okumalıdır. Oniki rek’atlik teheccüd nemâzından ne kadarını kılmak mümkin olursa, ıhlâs sûresini veyâ Yâsin-i şerîf sûresini okuyarak kılmalıdır. Dört rek’at işrâk nemâzı ve dört veyâ altı rek’at kuşluk nemâzı, zevâlde bir selâm ile dört rek’at nemâz kılmalıdır. Akşam nemâzının sünnetinden sonra altı veyâ yirmi rek’at, yatsının sünnetinden sonra dört rek’at nemâz kılmaya, ikindinin sünnetine ve abdest aldıkdan sonra kılınan nemâza (abdest tehiyyesine) devâm etmelidir. Bir iki cüz’ Kur’ânı kerîm okumak, yüz def’a kelime-i temcîd
(Lâ havle...), yüz def’a kelime-i tevhîd, sabâhleyin ve yatarken yüz kerre
(Sübhânellahi ve bi hamdihî)
demek, sahîh hadîs-i şerîflerde belli vaktlerde okunması bildirilen düâları okumayı vazîfe edinmelidir. Fekat bunları yaparken kalb huzûru mutlakâ lâzımdır.

Azizler kardeslerim mürid olan kisilerin tasavvufta seyru suluku neleri gösterirler nereleri gösterirler kisaca yazayim ins.

Önce Sana Kâinatı Ve Âlemleri Anlatayım Ama Bil ki C.Hakk Hiçbir Şeyi Boşu boşuna Ve İçi Boş Olarak Yaratmaz. Bu Âlemlerde Bu Kâinatta Neler Var Neler Bir Bilsen Bir Tanesini Bile Görebilsen Hayretler İçerisinde Kalırsın.
Ben Sana Anahtarı Verdim Kapıyı Açmaya Çalıştım Yolu da Tarif Edeyim ki: Kendi Kabiliyetin Miktarı Oralara Yalnız Gideceksin. C.Hakk Senin Ve Bu Aciz Kulun Ve Bütün Müslüman Kardeşlerimin Yardımcısı Olsun. Yol Budur Azizim:

Âlemler

Daire-i İmkân:

Merkezi Haktan Arşı Alaya Ve Arşı Ala dan Latife-i İhfa Tabaka Ve Aleminin Sonuna Kadar Olan Tabakalar Ve Alemlerdir ki : Arş tan Merkezi Haka Kadar Olan Kısmına Daire-i İmkanın Nısfı Safili Derler.

Yine Arş tan İhfa Âleminin En Son noktasına kadar olan Kısmına Daire-i İmkânın Kısmı Âlisi Denir.
Gerek Âlemde Bir Mekân İşgal Etsin Ve Gerek Bir Madde olarak Âlem Olsun Ve Gerek Mekânsız Ve Maddi Olmasın Bunların Hepsi Yaratılmış İlahi Âlemlerdir.

Bununla Beraber Yeryüzüne Nisbetle 1. Kat Sema Yeryüzünden daha Latif dir. Daha Şereflidir. 1. Kat Semaya nazaran 2. Kat Sema Daha Latif Ve Daha Şereflidir. 2. Kat Semaya nazaran 3. kat sema daha latif ve daha şereflidir. Bu 7. kat semaya kadar böyledir. 7. ye Nisbetle Kürsi Ve Âlemi Kürsi, Kürsiye Nisbetle Arşı Ala Ve Âlemi Arş (Cennet Ve Cehennem Buradadır) İşte Bunlar Bir birine Nisbetle Daha Latif Daha Şerefli Daha Geniş Daha Büyük tür. Ve Her Küçük Olan Âlem Kendisinden Bir Büyük Olan Âleme Göre Güneşten Bir Zerre Ve Okyanustan Bir Damla Kadardır. Sen Ey Talib Olan Kişi: Bu Âlemleri Seyretmek İstemezmisin?

Merkezi Hak tan Daire-i İhfa nın Sonuna Kadar Ve Daire-i Zılali Esma Ve Sıfatı Mevlanın Başlangıcına Kadar Olan Âlemlerin Hepsine Birden Âlemi Kebir Denilir. Kâinat Bu Âlemden İbarettir.

Daire-i İmkânın Diğer Adı İle Âlemi Kebir in Bir Diğer Âleme Nisbetle büyüklüğünü nuraniyetini Genişliğini Eşrefiyetini Latifliğini Akıl ile Anlamak Kavramak Mümkün Değildir. Bu Âlemlerin Dahi Sınırları Son Bulduğunda Daire-i Vucub Zilliyyet Halinde Başlar.

Peki, İnsan Oğlunun Aklı Bunu Kavramaktan Neden Acizdir?
Çünkü Dünyamızı İçine Alan Âlemi Kebir in 1. kat semasının Hududu Genişliği Büyüklüğü Ve Azameti Henüz Bilinmemektedir. Bu Uzay içerisinde Hareketlerini Ve Yerlerini Bir Saniye Dahi Aksatmayan Diğer Gezegen Ve burçlar Ve daha sayılmayacak kadar olan Şeylerin Ne zamandan beridir Yaratıldıkları Ve Hep Oldukları Yerde Döndükleri Ve Nereye Doğru Gittiklerini Ehli İlim henüz bilememektedir. Ve Uzayda Daha Hangi Gezegenlerin Olduğunu Ve Üzerlerinde Kimlerin Yaşadıklarını Henüz Bulamamışlardır.
Yeryüzüne Yakın Bazı Seyyarelerin Sürat Ve Işık Hızı İle Kıyas Edilerek Bize Yakınlığı Ve Uzaklığı Ölçülmüş İsede Buna Mukabil Saniyede 300 Bin Kilometrelik azim bir süratle Mesafe Kat eden Işık Hızı İle Binlerce Hatta Yüz binlerce hatta milyonlarca hatta milyarlarca Sene, Işığı Henüz Arzımıza Ulaşmayan Gezegenlerin Yıldızların Bulunduğu Ve Beşerin Kavrayamayacağı Mesafe Ölçü Haricinde ki Uzaklıklarda sayısız hesapsız Gezegenlerin Yıldızların Olduğu Anlaşılmıştır. Bu azamet Karşısında Beşer Aklı Hemen Daha Birinci Kat Semada Âlemin Sonsuz Hudutsuz Olduğunu İtiraf Etmiştir.

Şimdi Ey Aziz: 1. Kat Sema 2 ye Kıyasla Güneşten Bir Zerre İse İkinci Kat Semanın Büyüklüğünü Düşün. Ve Böylece 7. Kat Semaya kadar kıyas et.
Ve (Vesi-a Kürsiyyuhussemavati Vel Ard) Ayeti Kerimesi İle 7 Kat Sema Ve Arz Kendi İçerisinde Bir Hardal Tanesi kadar Mekân Teşkil Etmeyen Kürsinin Azametini Genişliğini Tefekkür Etmek lazımdır. Ve Bunun Yanında Bu Saydığımız Âlemleri Dahi İçine Alan Ve Bu Âlemler Kendisinde Bir Hardal Tanesi Kadar Yer Teşkil Etmeyen Âlemi Arşı Alayı Tefekkür Etmek Düşünmek lazımdır.

Daire-i Nısfı Safilinin Azameti Büyüklüğü Böyle Olunca yine Daire-i İmkânın Nısfı Âlisi Olan (büyük Çoğunluğu) Bütün Tabakaları Âlemleri İle Beraber Ervah, Melekût Ve Mekânsız İsimleri İle İsimlendirilen Âlemi Emrin Azametinin Büyüklüğünün Ve Halk Ve Emr Âlemlerinden İbaret Olan Âlemi Kebir in Azametinin Büyüklüğünün Nasıl Olması Gerekir? İşte Bu âlemlerin Büyüklüğünü Azametini Ve Ne olduklarını Anlamak Bilmek Kavramak İdrak Etmek Şüphesiz ki İnsan Aklı İle İmkânsızdır. Bundan Sonra C.Hakkın Esma Ve Sıfatının Zılali Olan Âlemler Gelir. Ondan Sonrasında Usulu Esma Ve Usulu Sıfatları Olan Âlemler Gelir. Aradaki Farkı Anlatmaya Kelimeler Asla Yeterli Değildir. Bundan Sonrasında Bunların Asılları Gelir.

Şu Cihetle Bilmek Lazımdır ki: Bir Kişiye C.Hakkın Mahza Fazl Ve Tevfiki Ulaşınca: O kişi Salih Amellerle Ve Taatle Âlemi Emir Ve Halkı İnsani si: Aşılması Mümkün Olmayan 7 Kat Semayı, Kürsiyi, Arşı, Âlemi Emrin Makamlarını, Daire-i Esma Ve Sıfatı Zılal Ve usulünü, Usulünün Usulünün Usulünün Usulünün Usulünü, Ruhu İle Ve Muhabbeti İlahi ile Düşünülmesi İmkânsız Olan Bir Süratle Aşması Ve Kat Eder Ve Tayy Ederde Bu İşlerden Hiç Haberi Dahi Olmaz. İşte Bir Kişi Bu Makamlardan Hangisine Ulaşmış İse O makamın Vasılı Olarak Ad Olunur. Zılal Ve Usulu Esma Ve sıfata Vasıl olanlara (ulaşanlara) Nesebi Vasıl İlallah Denir. Fakat İsmi zatın(Allah İsminin) Delalet Ettiği Hazreti Zata Vusulu Keyfiyetsiz Olarak Hâsıl Etmeyenlere Hakiki Olarak Vasıl İlallah Demek Doğru Olmaz. İşte Bu Büyük Menzile Vasıl Olanlara 100 Milyon Evliya İçerisinde Sadece 1 Kişide Zuhur Ederse C.Hakkın Bütün Âlemlere Fazlı Azimini Teşkil Eder.

Merkezi Haktan Arşı Alaya Kadar Olan Seyre Seyri Afakî Derler. Arştan Yukarı Olan Seyre İse Seyri Enfüsi Derler. Seyri Enfüsinin Kemali Daire-i Zılal de Olur. Bunu İse Küçük evliya Denilen Kişiler Başarabilirler. Büyük Evliyaların Seyri Nasıl Olur Sen Düşün.

Daire-i Vucub:

Daire-i Vucubun Başlangıcı: Daire-i İmkânın Son bulduğu Yerden Sonra Başlayan Esma Ve Sıfatullahi Zılali Envarının Nurunun Ulaştığı Noktasıdır. Bundan Sonra Daire-i Vucubun Zılli Başlar. Daire-i Zılalin Bitişinden Sonra Daire-i Usul Başlar. Usulün Usulü Bir Diğerine Bağlanarak Emri Zatı Hakta Nihayet Bulur.

Zatı Teâlâ:

Âlemi Halk Ve Emri: Esma Ve Sıfat Ve Usulunü İ’tibarat Ve Şuunatı Zatiyeyi İhata-i Zatiye-i Keyfiyetsiz Olarak Muhittir. Zatı Hakk İçin Hat Ve Nihayet (Hudud Ve Son) Diye Bişey Yoktur Bunu Anlamak İmkânsızdır.

Şimdi Ey Aziz Kişi Her şey Sende Başlayıp Yine Sende Biter Amma Sana Yol Gösteren Olmazsa Yolunu Şaşırırsın Kaybolur Gidersin.

Genel Olarak Davetlerin Yapılış Şekli :

Evvela Şunu belirteyimki , Davet Yapacak kişi Büyük günah sahibi olmamalıdır, Günah işlemekte ısrar eden kişi olmamalıdır, Davete Başlamadan Halvete Girmeden evvel Günahlarına Tevbe etmek şarttır,

Şunuda hatırlatayım ; evrad ve ezkar ile riyazatla 40 gün halvete girilse Meleklerle Karındaş olur...
riyazatsız iş başarılmaz,

Bilmek lazımdır ki : Ruhaniler insanların kalblerinde mesken tutarlar. kalblerini kabz ederler.(ele geçirirler) yaptıklarımızı görürler, ve aklımızdan geçenleride bilirler. ruhanileri itaat ettirmek için isimler ve hizbler ve evradlar vardır bunlar belirli sayılrca okununca ruhaniler okuyan kişiye muhabbet ederler onu severler baş tacı yaparlar. itaat ederler.
''''ruhanileri sadece kalbinle görebilirsin'''

davet yapacak kişi ruhanilere hitab şekillerini bilmelidir.
melekler sadece Allahın razı olacağı işler yaparlar..
ruhaniler cinler gibi hayır ve şer işlerini yaparlar.lakin bunun için günlerin hasselerini bilmelidir. ki pazar perşembe ve cuma günlerinin hadimleri hayır işlerini yaparlar. salı çarşamba ve cumatesi gününün hadimleri şer işlerini yaparlar. davet yapacak olan salih kişi o günün hadimine ait olan kasemi şerifi okur (GÜNLERİN KASEMLERİ ,lem-atunnuraniyye A. buni kitabında var.) kasemler okunduktan sonra zecr dualarıda okunmalıdır.

Kasemlerin sonunda (bi hakkı seyyid...... deniliyorsa kasemin hadimi melek tir. seyyid kelimesi sadece meleklere mahsustur.

Bazı Kasemlere aid tılsımlar vardır. bazı tılsımlar ateşe atılır bazıları toprağa gömülür bazıları rüzgar a asılır. (ancak kitablarda geçen tılsımların bir çoğu yanlıştır, kitabların yazarları bunu özellikle yanlış yazmışlardır ki : eskiden hrıstiyan ve yahudilerde tılsımlarla uğraşıyorlardı Müslümanların kitablarını alırlar Kasemleri okumazlar ama tılsımlarla amel ederlerdi , bu yüzden meşayihi kiram tılsımları yanlış yazmışlar yada Şifrelemişlerdir.

ÖNEMLi : Eğer Üzerinde Allahın isimleri olan tılsımlar Yazılıp Ateşe atılacak Veya necis toprağa gömülecek Gibi bir şart varsa Bu iş Necis bir iştir, Ve kişi vebale girer
Ve çoğu zamanda Talib Musibete düçar olur. Bunun için Garib bir tılsım gördüğün zaman Yazılanların Mübarek İsimler olabileceğini Düşünüp öyle hareket etmek lazımdır. (tısımların İçerisinde ne yazdığını bilmek için : Şevkul müsteham , Kitabına bak)

ÖNEMLİ : Eğer tılsımların Son harfleri (LAM ) Harfi ile bitiyorsa , Veya ( AYN ) HArfi ile bitiyorsa , Veya (SAD) harfi ile bitiyorsa , Ve yahutta Tılsımın yakılması gerekiyorsa ; Bil ki Bu hatadır. Yani tılsım Yanlış verilmiştir.

Eğer son harf TI Veya SİN VEya MİM harfi olursa Bilki o tılsım sağlamdır. Gerçektir.
Eğer tılsım Arabça değilse Mutlaka Hindistan Sayıları ile yapılmıştır. Bundanda korkmana gerek yoktur. Tılsım doğrudur.

Eğer Hindistan sayıları ile yapılmayıp daha başka şeylerle yazılmış ise : O zaman Kitabın yazarına bak Eğer İtimad edilecek biri ise Mesele yoktur. Eğer yukarda yazdığımız Kaideye uymuyorsa (yani son harflerine bak) O zaman Bilki O tılsımda hatalıdır. bundanda kaçın..

Bilki Ey kardeşim Alim geçinip YAda adı Alim e çıkan Çok Kişi vardır Kitaplar yazmışlardır LAkin Gerçekle bir alakası yoktur. İçerisindekileri yapanlar Ya Çarpılırlar (genellikle) yada başlarına musibet yağar (halbuki Yapan kişi İyi bir iş yaptığını zanneder. Sen Çok Dikkatli ol.

İtimad edilen hükemalar : Mütekaddimin Hükemasıdır. Mesela Aristotalis , Batlayus,
Eflatun ,Sakrat, İbni sina Ve Bunlar gibi Zamanın Hükeması olan kişilere itimad edilir.

Kainatta İlk Yazı Arapçadır, Lakin Lafızlar Süryanicedir. Çünkü Arşta Yazılan yazılar arapçadır.

Kısacası Bir Tılsım görürsen Ve ona aid bir kasemi şerif varsa Hemen İsimlere bak Ve Kasemi şerif e de Bak , Eğer içerlerinde KAseme Aid isimler varsa Sıhhat lidir. Eğer KAsemin içindeki İsimlerle Tılsımda yazılan isimler aynı değilse o zaman güvenme..

Uğraştığın hadim Süfli midir Ulvi midir ?

Bunu Bilmek Aslında çok basittir.
Şöyleki isimler kısa ve sonu tenvinli ise MEsela SARİN DARİN MARİN gibi ise Bunlar süfli YAni Şeytani Cinlerdir ki Bunlarla İritibat kurmak Çok tehlikelidir , Ama Müslüman kişi dini ni imanını kayb etmeden Zaten bunlar o kişiye hizmet etmezler. Allah onlardan uzak etsin. Süfliyat ın riyazatı Çok afedersiniz Cünüblük tür... kişi cünüb olduğu andan itibaren C.Hakkın Kişiye VAzifelendirdiği Koruyucu (Biz görmeyiz ama Okuduğumuz Ayetler sayesinde C.Hakk Bizlere koruyucu melekler VErmiştir ) işte o melekler Cünüb kişiyi Temizleninceye kadar onu korumaktan geri dururlar. bundan dolayı keyfi olarak 1 namaz vakti geçinceye kadar Cünüb olan kişi artık şeytanın saldırı alanındadır. 3 gün o şekil durursa Şeytan ona eliyle dokunmaya başlar. 3 günden sonrasında ise (eğer süflilerle uğraşıyor ise onunla bağlantıya geçerler falan filan. biz orayı geçiyoruz) şeytani cinler o kişiye musallat olmaya başlarlar. evvela rüyada korkuturlar sonra gözünün önünden geçmeye başlarlar, daha sonra vesveseler bu arada bayağı çoğalır korku gittikçe artar, artık her yere korku ile bakar olur, daha sonrası malum...biz geçelim diğerlerine

Müslüman cinlerin isimleri genellikle islami isimlerdir. abdullah abdul mevla gibi veya değişik isimleride vardır. suretleri kısa boylu olup el parmakları uzuncadır. müslümanların evlerinde yaşarlar. ekmeğe saygısızlık yapılırsa dayanamazlar. Bunun için müslüman kişiler ekmeğe saygısızlık yapınca (bir kaç defa ) hemen uyarırlar. ama kafir insanların evlerinde kafirler yaşadıkları için genellikle bişey olmaz ancak Allahın gücüne gidecek şekilde olunca Allah O kafir cinleri onlara musallat ediverir.ki çaresi zor bulunur. Allah muhafaza buyursun hepimizi.

C.Hakk Kainatı yaratırken 7 Tane Gezegen , 7 kat gök , 7 kat yerin altı, 7 deniz , ve 7 gün olarak yarattı...Ve her günde tasarruf sahibi olan 7 tane melek yarattı..

Bir Meleği istinzal etmek İsteyen kişinin Evvela Melek in hangi güne tasarruf ettiğini saatini Gezegenini ve buhurlarını Bilmesi lazımdır..Allahın izni ile siz değerli ruhsalenerji.gen.tr site sakinlerine ilerde beyan edeceğim.

7 günün 7 ulvi meleği ve 7 süfli melik i , bunların harfleri , ve esma-i hüsna daki isimleri(C.Hakk bu melekleri o isimlerinden yaratmıştır Ve O melekler o isimleri zikrederler) Gezegenleri Ve Gezegenlerinin burçları. :

1 :
pazar gününün Süfli melik-i Abdullah Said El Müzheb , Bu melik-e hakim olup hükmeden Ulvi melek Rukya-il , Harfi (Fe) harfidir. Esma-ı Hüsna daki ismi Ferdün dür. Gezegeni güneş ,Burcu Esed (Aslan) . Madeni Altun . Buhuru Sondoros dur

2 :
Mürretül ebyaz bin haris (Lakabı ise Ebunnurul ebyaz dır) Buna Hakim olam Melek -i ulvi Cebrail a.s dır, Harfi Cim , Esma-i Hüsnadaki ismi Cebbar dır. Gezegeni Kamer burcu ise Seretan dır. Madeni gümüş , Buhuru ise Lübanı zeker dir.

3 :
Eba mahrez El Ahmer ,Buna hakim olan melek Simsimail ,harfi Şin dir. Esma-i hüsnadaki ismi Şekür dur. Gezegeni merih (Mars) burcu ise Akreb ,Madeni Demir, Buhuru Kıst Ve kaşrı mahleb,

4 :
Meliki Burkan dır (Lakabı Ebül acaib ) Melek-i ulvisi mikyail a.s , HArfi (Se) esma-i hüsnadaki ismi Sabit (Essaabit) dir. Gezegeni utarid Burcu Cezva dır. buhuru makallı ezrak ve anber. Madeni cıva dır.

5 :
Şemhoroş , Melek-i ulvisi Sarfiya-il Dir , HArfi (Zı) dır. esma-i hüsnadaki ismi Zamiir , gezegeni Müşteri Burcu kavs dır. madeni teneke buhuru kafur dur.

6 :
ebyaz (lakabı ebul hasan ezzüb-a dır. ulvisi anyail a.s harfi hı ismi şerifi habiir gezegeni zühre burcu sevr dir. madeni bakır buhuru mastik dir.

7 :
meymun lakabı eba nuh ,ulvisi kesfiyail a.s harfi ze ismi zekiyyun , gezegeni zühal burcu delv dir .madeni bakır dır , buhuru şem-ul asfar ve miatu sayile dir.Eğer Bir süfli melik i hazır etmek dilersen Bunun bir kaç yolu vardır.

1.ci yol
Ulvi melek e ait olan kasem okunurak

2.ci yol
C.Hakk O melik i hangi isimden yarattı ise O ismin kasemini okuyarak , çünkü kasem okununca öyle bir yakıcı nur zuhur ederki O melik o nura dayanamaz.

Buraya kadar vermiş olduğum bilgilerin hepsini içerisinde toplayan bir tablo buldum arapça resim olarak budur.
Resim 100

3.cü yol
Bu ilimde meshur olmuş Bir takım davetler vardır,ki bu davetlere bütün ruhaniler itaat eder. Mesela Berhetiyye gibi veya Davetül halhala (Halhalatul heva da denir) gibi. Daha çok değişik Davetler var Bu fende meşhur olan..

Bu İlimde Bir takım Edebler Vardır.

Bu ilimde saat önemlidir Gün önemlidir. Her melek veya Melik i kendi saatında ve gününde davet etmelidir.

Eğer süfli melik lerden birini Mendel de Davet etmek istiyorsan O zaman kesinlikle Melek i ulvinin kasemi ile dua etmemelisin. Çünkü Melek i ulvi geldiği zaman Melik i süflisi Oturmaz Ayakta saygı ile bekler. ve melik i süfliye ise bu bir meşakkattir ve eziyyet etmiş olursun.O zamanda senin işini göremez...


Eğer Meliklerden birini Herhangi bir iş için kullanmak istersen mesela hakimler üzerine hüküm etmek veya devlet büyükleri katında işlerini halletmek için ve buna benzer işiler için bunu 1.ci günde yani pazar günü ve 1.ci saatte yapmalısın.

Eğer gaib olan kişiyi celb etmek istersen Veya buna benzer işler yapmak ister sen o zaman 2.ci gün zühre saatının birinci saatında yaparsın.

ğer şer işleri yapmak istersen o zamanda 3 gün birinci satte veya hutta 3.cü günün zuhal saatinde yaparsın.

eğer bir kişiyi bağlamak istersen (zinadan men etmek için) O zaman 4.cü günün utarid saatında yani birinci saatte yaparsın

eğer 2 kişiyi barıştırmak veya muhabbet veya celb veya rızık veya Buna benzer işler yapacaksan o zaman 5.ci gün evvel saatte yaparsın.

eğer dil bağlamak istersen veya kadın erkek ten birini akd etmek istersen o zaman cuma günü utarid saatinde yaparsın ,

eğer buğz düşmanlık veya birini bir yerden def etmek istersen o zman cumartesi günü evvel saatte yaparsın ,

İşte bunlar bu ilmin kaideleridir. VE bu kaideyi bilmeyenler her ne yapsalarda hatalı günde veya saatte yaptıkları için beceremezler.

Bu kaidelerden başka birde Melikleri Tevkil etme Yani yapacağın işe süfli melik i Görevlendirme kaidesi vardır.

Buraya kadar Sizlere sadece haftanın 7 gününün evvel saatlerinin hassalarını yazdım lakin geri kalan saatlerinin hassalarını yazmadım bir dahakine geriye kalanları da yazarım inşallah .
Birinci günün Saatlerini Ve hangi burca ait olduğunu beyan eder bir şiir ile Bitireyim bu bölümüde.

Şumusu Akmari Merihu Utariduha : Lilmüşteri zuhretün Min ba'diha Zuhalun


Günlerin sattlerini ve Nahıs mıdır Said Midir Bunları beyan edelim.

Cumartesi günü :
1.ci saat zuhal : Nahıstır. 2.ci saat müşteri said tir. 3.cü saat Merih nahıstır. 4.cü saat Güneş Said tir. 5.ci saat Zühre said tir. 6.cı saat utarid said ve nahıs lık arasındadır. 7.ci saat Kamer Said tir. 8.ci saat Zuhal nahıs tır. Bundan sonraki Kaide Şu dur : (Yani 8.ci saat ten sonraki Saatleri bilmek istersen) 1.ci saati geçip 2.ci saate bak O da müşteri dir. Bunu bu şekil üzere kıyas et. Yani 9 .cu saat müşteridir , 10 .cu saat Merih 11 .ci saat güneş 12.ci saat zühre dir. 12.ci satten sonra gurub vakti dir. Yani Gündüzün bittiği saattir. bu saatten itibaren geriye kaldı 2 gezegenimiz onlarda utarid ve kamer. bunlar gecenin saatine girmiş olurlar lakin cumartesi nin değil pazar gecesinin saati olmuş olurlar.

Pazar Günü : (gecesinin saatleri)
(Kaldığımız saatten devam ediyoruz)
1.ci saat Utarid.. 2. ci saat Kamer.. 3.cü saat zuhal.. 4.cü saat müşteri .. 5.ci saat merih.. 6.cı saat güneş.. bunu bu şekilde siz kendiniz kıyas yapabilirsiniz artık~ Cumartesi gününün saatlerine bakarak. (nahısmı Said mi Onlarıda yazdım zaten)Kamerin Menzilleri :

Zahir Dairesi
Batın Dairesi


İlahî İsimler
Varlık Derecesi
Harf
Ay Konağı
Makam
Ebced

1.
El-Bedî’
Akl-ı Evvel
Hemze (Elif)
Eş-Şeretan/Koçun boynuzları
1
Nahıs tır
Unsuru : Ateş


2.
El-Bâis
Levh-i Mahfuz
He
El-Butayn/Koçun karnı;arietis
5
Said tir
Ateş


3.
El-Bâtın
Tabiat-ı Külliye
Ayn
Es-Süreyya/Ülker
70
Said tir.
Toprak

4.
El-Âhir
El-Hebâ

El-Deberân/tauri ve hyade
8
Nahıs tır.
Toprak

5.
Ez-Zâhir
Cism-i Küllî
Gayn
Re’sul Cevzâ/Hek’a/ Cebbar; Orionis’in başındaki üç küçük yıldız
1000
NAhıstır


6.
El-Hakîm
Suret (Şekil)

En-Nahye/Hen’a; Ez-Zirve ve El-Maysa yıldızları; geminorum
600
NAhıs tır


7.
El-Muhît
Arş
Kaf
Ez-Zirâ’/Aslan pençesi; geminorum
100
Said tir
Hava


8.
Eş-Şekûr
Kursî
Kef
En-Nesre;Arslanın burun yarığı veya yeniliş ile eşik; cacri
20
Said tir.
Su


9.
El-Ganî
Atlas Feleği
Cîm
Et-Tarf/Arslanın gözü; cancri-leonis
3
Said tir.
Su


10.
El-Muktedir
Menziller Feleği
Şîn
Cebhetü’l Esed/Arslanın alnı
300
Nahıs tır11.
Er-Rabb
1.Gök:Satürn
Ye
Kîvân/Zübre/Arslanın yelesi; leonis
Hz.İbrâhîm
10
NAhıs tır12.
El-Alîm
2.Gök:Jüpiter
Dad
Es-Sarfe/Hava değişikliği; leonis
Hz.Mûsâ
800
Said tir.
Ateş


13.
El-Kâhir
3.Gök:Mars
Lâm
El-Avvâ/Havlayanlar (veya köpekler); virginis
Hz.Hârûn
30
Said tir.
Toprak

14.
En-Nûr
4.Gök:Güneş
Nun
Es-Simâk/Yüksek veya simak-ül a’zel; silahsız simak; virginis
Hz.İdrîs
50
Nahıs tır
Toprak15.
El-Musavvir
5.Gök:Venüs
Re
El-Gafr/Örtü; virginis
Hz.Yûsuf
200
Said tir.
Hava16.
El-Muhsî
6.Gök:Merkür

Ez-Zübânâ/Akrebin kıskacı; librae
Hz.İsâ
9
NAhıs tır
Hava


17.
El-Mubîn
7.Gök:Ay
Dal
El-İklîl/Taç; librae
Hz.Âdem
4
said tir.18.
El-Kâbıd
Esir
Te
El-Kalb/Akrebin kalbi; antares(scorpi)
400
Nahıs tır.


19.
El-Hayy
Hava
Ze
Eş-Şevle/Akrebin kuyruğu; scorpii
7
nahıs .


20.
el-Muhyî
Su
Sîn
En-Naâîm/ Deve kuşları; kavis burcundaki 8 yıldız;sagitarii
60
said.21.
El-Mumît
Toprak
Sad
El-Belde/Şehir (yay burcundaki yıldızsın bir alan); sagitarii
90
Said.22.
El-Azîz
Madenler

Sa’du’z-Zâbıh/Kurban kesenin saadeti; capricorni
900
Nahıs

23.
Er-Rezzak
Bitkiler
Se
Sa’du’l-Bul’a/Yutanın saadeti; aquarii
500
Said24.
El-Muzill
Hayvanlar
Zâl
Sa’du’l-Suûd/ En yüksek saadet; aquarii
700
SAid25.
El-Kavî
Melekler
Fe
Sa’du’l-Ahbiyye/Çadırlar saadeti; aquarii
80
Nahıs26.
El-Latîf
Cinler
Be
El-Mukaddem mined-Dâl/Fer’ül Evvel/Kovanın ön deliği; pegasi
2
Nahıs


27.
El-Câmi’
İnsan
Mîm
El-Fer’u’l Muahhar/Fer’ul Sanî/Kovanın art deliği; andromedae-pegasi
40
Nahıs


28
Refîu’d-derecât
Mertebelerin Tayini
Vav
Er-Rişâ/Batn’ul Hût/Balığın Karnı
6
Said tir.
~||||||~ Yukarda saydığımız menzillerin her birinde Ruhaniler İnerler Ve Allahın Takdir ettiği Ve Verdiği Güç nisbetinde Tasarrufta bulunurlar.
Her menzilin özellikleri vardır Hayır ve şer Olarak İşlemler yapılır, Taki kamer O menzilinden çıkıncaya kadar...

Ayeti kerime : fel müdebbirati emra ) İbni abbas h.z leri bu ayetin tefsirinde : melaikelerden bazıları erzak ile müvekkldir, bazıları yağmur bazıları rüzgar ile müvekkeldir.

senede 12 ay olduğu gibi 12 tanede burç vardır. Kamer her ayın bazı günlerinde bu burçlara intikal eder. bazılarında 1 gün 2 gece kalır bazılarında 5 gün 5 gece kalır. Burçlarında tabiatları var dır Yani ateş hava toprak su gibi bunu da hemen yazayım inşallah siz değerli ruhsalenerji.gen.tr forumunun sakinlerine ki Bunuda elbette bilmemiz lazımdır.

Burçların Tabiatları :

Ateş : Hamel , Esed , Kavs
Toprak : Sevr ,sünbüle , Cedi,
Hava: Cevza, Mizan, Delv
Su : Seretan , Akreb , Havt

Buna göre kamer Hamel burcunda iken Hamel burcunun Tabiatına göre İşler yapılır. Veya diğer burçların tabiatı hangisi ise O tabiata göre işler yapılır.

İşte Sizlere zamanları Saatleri burçları Günleri VE buna benzer şeyleri kısada olsa anlattım Allahın izni ile Bunları bildikten sonra işleriniz rast gelir.Şimdi Gelelim Hangi Burçlarda Hangi işler Yapılırsa İşler Rast Gelir.


Şarteyn :

Evlenmek iyidir, Düşmana Karşılık vermek iyidir. misafirliğe gitmek iyi değildir. Alışveriş kötüdür.(Kazık yiyebilirsiniz), Yeni bişi giymek iyi değildir.
Bu Burçta doğanlar : Çabuk kızarlar Çabuk barışırlar.Butayn :

Evlenmek iyidir , Ev yapmak Almak veya satmak işleri iyidir. Ancak düşmana karşılık vermek iyi değildir.
Bu burçta doğan Kişiler genellikle karın ağrısından hasta olup vefat ederler.

süreyya :

Çok said bir Burçtur.. Her türlü iş Bu burçta yapılsa selamet bulur.. MEsela bakın Böyle iyi buçlarda iken Kamer, Birde said yani iyi vakit te olduğu zaman Saatte yani o zaman saidussaid tir. yani çok iyi bir saattir. İşte bu saatlerde Davetler falan yapılır Dua lar edilir. Dua ların kabul olduğu zamanlardır. HAyırlı işlere başlanılırsa sonu çok iyi olur. Allahın izni ile.


Kusura bakmassanız Burçlarla alakalı olan Açıklamaları geçiyorum Çünkü bayağı uzayıp gidiyor böyle.. İlgilenenler Kitablarda var zaten oralara muracaat etsinler detaylar için.


Gelgelelim Gezegenlerin Dostlarına ve düşmanlarına :

Zuhal Güneşin düşmanıdır..
Kamer Merih in düşmanıdır..
Zühre Utarid in düşmanıdır..
Müşteri zuhalin düşmanıdır..

Dost olanlara gelirsek :

Zuhal merih in dostudur.
Güneş Kamerin dostudur.
Zuhre kamerin dostudur.
Utarid Güneşin Dostudur.
Müşteri kamerin dostudur.Burçların dost ve düşmanlıklarını ise Tabiatlarından ayırt edebilirsiniz . Mesela toprak ile su dosttur. Ateş ile hava dosttur.


Doğuşlar Ve batışlar :

Hamel ; Şarteyn de doğup butayn Ve Süreyyanın 3 te 2 sinde batar. Diğerlerini buna kıyas edin.

Şimdi bir iş yapacağınız zaman Kamer e Bakarsınız Eğer kamer Said Yani iyi bir burçta ise o gün (yani iyi bir burç ile başladı ise güne) O zaman O günün GEceside gündüzüde said tir Yani iyidir, O gün içerisinde hayırlı işler yapılır. (Dediğim gibi gün içerisinde bazı saatler vardır Mesela yukarda yazdım 1 ci saat iyi dir eğer Kamer o güne de iyi burç ie başladı ise O zman o said olan saat saidussaid dir yani çok çok iyi bir saattir. Nahıs ise yine de Kamerin Güne hangi burç ile başladığına bakılır eğer iyi burç ile başladı ve devam ediyorsa o zaman nahıs ta olsa Fazla nahıs değildir. Ancak Çok çok kötü saatler vardır onuda şu şekilde buluruz. MEsela Kamer güne kötü bir burç ta girdiyse o günün nahıs saatide çok çok kötü dür. Bu kadar basit yani.


Bilki Ey Talib :
Felekler 4 kısma Taksim edilir insanlar gibi. cesedler 12 burç gibidir, Ruhlar 7 gezegen dir, Nefis haftanın 7 günüdür, İnsanın hevası İse 24 saat tir. Bilki burda Çok gizli sırlar vardır.Gezegenlerin eşref saatleri :

Zuhalın Eşref saati : Mizan burcuna 21 derece İntikal ettiği vakittir.
Müşterinin Eşref saati : Seretan burcuna 15 derece intikal ettiği vakittir.
Merih in Eşref saati: Cedi burcuna 28 derece intikal ettiği vakittir.
Güneşin eşref saati : Hamel burcuna 19 derece intikal etiği vakittir
Zührenin eşref saati : Havt burcuna 17 derece intikal ettiği vakittir.
Utarid Eşref saati : Sünbüle burcuna 15 derece intikal ettiği vakittir.
Kamerin eşref saati : sevde Burcuna 2 derece intikal ettiği vakittir.


Hayır veya şer işi Yapılırken Dikkat edilmesi Gereken En Önemli Şey :

Kamerin Hangi burçta Olduğuna Bak , Sonra Güneşin hangi burçta olduğuna bak , Sonrasında ise kamer 28 burctan hangisine intikal edecek onlara bakarsın , eğer kamer said bir burçta ise Ve Tali-i De (Yani İntikal edeceği Burçta) said ise, O zaman Hayır işleri yaparsan Muvaffak olursun. Eğer Nahıs bir burçta ise ve intikal edeceği burçta nahıs ise İşin olmaz bilesin.


Hayır ve şer işleri Tam Olarak Hangi saatte Yapılır. :

Kamer :Tabiatı ateş olan bir burçta ise İntikal edeceği burcunda tabiatı ateş ise ve Bulunduğun o saat te ateş tabiatlı ise ,o zaman Hayır veya şer Tabiati ateş olan her ne amel işlesen muvaffak olursun MEsela Celb Tehyiç ve buna benzer şeyler gibi. Şunuda bilki TAbiatı ateş olan işlerde YAzacaklarını Bir kiremit veya beyaz beze yazarsın Sonra alıp Ateşe gömersin VE azimeti okursan İşinde muvaffak olursun ve ebediyyen yaptığın iş bozulmaz.

Kamer : Tabiatı hava olan bir burçta ise Ve Menzili de hava-i ise Ve bulunduğun saatte Hava-i ise O zaman Hayır ve şer her ne istersen yaparsın Ama yazdıklarını hjavaya asarsın.

KAmer : Tabiatı toprak olan bir burçta ise Ve menzilide toprak ise O günün toprak saatinde Evvela YAzılacaklar yazılır sonra azimet okunup toprağa gömülür.

Kamer : Tabiatı su olan burcta ise Ve Menzilide su ise o günün tabiatı su olan Saatinde Hayır ve şer işleri yapılır , Eğer yapacağın iş şer ise ozaman Yazılanlar toprağa defnedilir, Eğer hayır işi ise O zaman matluba içirilir. veya yedirilir. Veya yolu üzerine defin edilir. Tabiki defnetmeden evvel Azimet ler ve davetler okunur.


Hayır ve Şer Olan Ruhani işler Hangi Günlerde Hangi Saatlerde Yapılır :

Aşk ve muhabbet işleri : Zühre Gününde Utarid saatinde.

Büyükler yanında saygın olmak Ve halk arasında saygın olmak için Güneş gününde müşteri saatinde yazılır

Atf Yani Küs olan 2 kişi arasında muhabbet için olan işler Zühre gününde kamer saatinde YApılır.

KArı kocayı barıştırmak için Küsleri barıştırmak için : Müşteri gününün zühre saatinde yapılır.

Heybetli görünmek için : Güneş gününde Utarid saatinde yapılır.

Müşteri celb etmek için : Kamer gününde müşteri saatinde yazılır.

Kahır ve Dil bağlama işleri Müşteri gününde zuhal saatinde yapılır.

Zina yapan kişiyi bağlamak için : Utarid günü zuhal saatinde yapılır.

Kayıp bir kişiyi getirmek için : KAmer gününde utarid saatinde yapılır.

Hırsız gelmemesi için veya buna benzer şeyler için : KAmer günü utarid saatinde yazılır.

FAcir bir kadından kan akıtmak için : HEr ne gün olursa olsun Merih saatinde yapılır.

2 veya daha çok kişiler arasına dümanlık sokmak için veya buna benzerler şeyler için : MErih günü Zühre saatinde yazılır..

HAstalar için : Her ne gün olursa olsun MErih saatinde yazılır.

Tehyiç için : Zühre günü merih saatinde yapılır.() 7 Günün ulvi süfli Melekleri , Gezegenler , Kasemleri ()

Bilki Ey Talib Olan Kişi :

Ruhani Meliklerin Reisi Seyyid Meytatarundur.

Yerdeki Ve denizlerdeki Ruhanilerin efendisi Meymun eba nuh dur.

Müşteri gezegeni Şemhoroş

MErih Eba yakub El Ahmer

Güneş Ebu Abdullah said el müzheb

Zühre Ebunnur zub-a

Utarid Ebul acaib Burkan

KAmer Ebunnur el ebyaz

7 kat yerin son 2 sine ve 7 deniz in son 2 sine hükmeden Melik in adı Meymun Esseyaaf tır.


() Gelelim Şimdi Tek tek Bütün MElikleri VE melekleri Anlatmaya ()


1.
Seyyid Meytatarun A.S


Daha evvel Söylediğim Gibi Seyyid meytatarun A.s 7 gezegene ve Ordaki Ulvi ve süfliRuhanilerin Efendisidir. Kısacası Efendilerinde Efendisidir.

Seyyid Meytatarun un tarifi :

9 cu gezegenin başına oturmuştur , Elinde Ateşten Bir kırbaç vardır , O kırbaçta 360 tane çok sert Püskül vardır Ve her Püskül ile Meliklerin Ervahlarına Ve Sayısını yalnızca Yüca Allahın bildiği Cin kabilelerine Hükmeder.Seyyid Meytatarun davete nasıl icabet eder ?

Eğer Alemden Bir kişi (Alem diyorum Çünki KAinatta bizden Başkalarıda var) HAtadan münezzeh olarak bu melik e ait olan Esmaları Okursa , Buhur yakıp O okuduğu süryanice isimlerin azimetinide okursa Okuyan kişinin ağzından nurlar taaa 9cu felek e kadar çıkar Ve seyyid meytatarun hemen elinde kırbaç ile münaşit Denilen meliklere nazar ederek onlarıda yanına alarak O dua yı okuyan kişinin huzuruna gelir. sonra Yeryüzündeki meliklerin hepsi de oraya toplanırlar , Ve Seyyid meytatarun un emri ile o kişinin işi için seferber olurlar , Emrindekilerden hiç biri seyyid meytatarun a isyan etmez, Karşı gelen olsa hemen helak eder...
Kişi bir ismi zikrettiği zaman c.hakk o isimden hangi ruhaniyi yarattı ise o isim okundukça o ruhani o isimden meydana gelen ve gittikçe artan YAkıcı nurdan Yanmaya başlar. Ve sonunda Seyyid meytatarun o nuru görüp O ruhaniye bakar Seyyid meytatarun baktığı anda Ruhani tirtir titrer Ve Korkup hemen emre İtaat eder...

Asıf Bin Berhiya A.s

Buyurduki : C.Hakk Bir Melek i Veya bir Şeytanı Yaratacağı Vakit Bi Hakki İsmiii Kün Fe Yekün ) Buyurur. (Benim İsmimle Varol meydana Gel ) Buyurur. İşte Kimki O İsimleri Bilirse Bütün Ervaha İfritlere Cinlere Ve şeytanlara hükmeder..( Davet ve mendellerin Adabı )

Mendel Yapacağın zaman Veya Muluku Ardiyyeyi (süfli melikleri) davet edeceğin zaman Bu işin En büyük adablarındandır ki :

1.ci edeb :

Mutlaka Her birini kendi gününde davet etmelisin ,Mesela 1.ci günde (Pazar gününde) Meliki müzheb (Güneşin Ruhanisidir) 2.ci günde PAzartesi gününde) mürretül ebyaz (Kamer ;Ay ın ruhanisidir) Çünki Bu ruhaniler sadece Kendi günlerinde hizmet ederler. Diğerlerini zaten Biliyorsunuz (Yani Hangi ruhaninin hangi günde davet edileceğini daha evvel yazdım).

2.ci edeb :

Mendel veya davet yapacağın vakit Hangi ruhaniyi davet ediyorsan Ve o ruhani hangi gezegenin hizmetçisi ise O gezegenin buhurunu yakarsın (Gezegenlere ait olan buhurları daha evvel yazdım)

3.cü edeb :

Süfli melik hazır olduktan sonra Kesinlikle Ulvi melek i davet etmemelisin. Onun kaseminide okumamalısın)Çünki Ulvi nin kasemi okunmaya başlanınca süfli melik ayağa kalkıp tazim gösterir Ve ayakta bekler Bu ise ona eziyettir. Ve senin işini görmez.
Eğer süfli hazır olmazsa davetine icabet etmezse : bilki ya okuduğun davet yanlıştır(ki Bir çok kitaplarda yazan davetler veya kasemler Eksiktir) Yada Sende eksiklik vardır.
() Günlerin Kasemleri : (Yani 7 süfli melik in kasemleri) ()

1.ci Günün Daveti (Kasemi)
Ebu Abdullah El Müzheb

Ecib Ya Müzheb Maa A'zama Sultanillaahi İhteraka minallaahi Bi naarihil Muvakkıdeti EhnaaTaahin Hanuuhin Ehyaa Şeraahiyaa Eduunaayin Esbaavutin Aali Şeddaye Yaahin Yaahin Subbuuhun Maa Eazze Esbaavutil kadiimil uulaa Ecib Ya Müzheb Bi Hakkı Subbuhun 2) Kuddusun 2) Rabbul MElaiketu Verruuh El Acel 3) El vaahan 3) Essaaate 3)


2.ci günün Kasemi (Daveti)
Mürre ibni Haris

Ecib Ya Mürre Bi Hakkı Tahşehin 2) Tahşerehin 2) Tahşevehin 2) Caaruuşehin 2) Cacruuşehin 2) Heyşerehin 2) Ecib ya Mürre Bi hakkı Seemin Ve billezi Tecellaa lilcebeli Fe ce alehüü Dekken Ve harra muusaa Saikaa el acel 2) El vaaha 2) Essaate 2)


3.cü Günün Kasemi (daveti)
Ebu Mahrazul Ahmer

Ecib ya Eba Mahrazul Ahmer Bi hakkı Ettafefin Eclefefin şefefin Leytaşlaa Şelaavuunin Lelehin Helelin Menheşlin Cehlefefin Mehlefefin Helhekasin Helhelesın Şehliisın Nemuuhin Demliihin Ecib ya Ahmer Bi hakkihaa Aleyke Ve bihakkil Melekil müvekkeli aleyke Simsimayiil Ve tevekkel (KEza Ve keza :İsteğini söyle) El Acel 2 El vahan 2 Essaate 2.


4.cü günün Kasemi (daveti)
Bürkan el Asfarani El Acaib

Ecib Ya Burkan Bi haysin2 Mersin2 Eyuulesin2 Eyuulehin2 Eyuuhin2 Helyuusin Yaahin2 Heyuusin2 Talyuusin2 Heyaa2 Ehyaa Halakallahu lleyle vennehaar İilün Ehyaa Şerahiya Lusin2 Edvetaayin Esbaavutin Aali Şedaayin Tevekkel yaa burkan (Bi keza ve keza) Bi hakkıl melikil müvekkeli Bike Miikaail Ellezi TEsre-a İla Hıdmetihi El Acel 2 El vaahan 2 Essaate25.ci günün kasemi (Daveti)
Meliki Şemhoroş (Cinlerin Kadı sıdır, Hakim-i)

Ecib ya şemhoroş Bi hakkıl melekil müvekkeli bike ellezi Tesre-a İla hıdmetihi Sarfiyaail Ve bi hakkı Şetatleşin Şatheşin Meliki Acreşin Acraaişin Bi Acreşin Hebekaa2 Ecib ya şemhoroş Bi hakkı Derdemiişin Ebiihin Ve bi hakkı Ma fi Levhil kudreti mektuubun En tetevekkele (bi keza ve keza ) El acel 2 el vaha 2 essaate 2Cuma gününün kasemi (daveti)
Meliki Züb-a


Ecib ya züb-a Bi hakkıl melekil müvekkeli Bike anyaail Ellezi TEsre-a İla hıdmetihi Ve bi hakkı demviyyin2 Yiiihin2 Bişemliyyin2 cerhetatin2 subbuuhun2 İzaa lem taate YA züb-a Ve İlla Ağradahaa Alennaar Ecib VE esrağ ve tevekkel (Bi keza ve keza ) Barekellahu fiike ve aleyke,
6.cı günün daveti (kasemi)
Meymun Eba Nuh


Ecib Ya Eba Nuh Bi hakkıl melekil müvekkeli Bike Ellezi tesre-a İla hıdmetihi KEsfiyaail Ve bi hakkı Ezeliyyin2 Ezrarin2 Nakheşin2 Helkemelin2 Kelşetaleşin2 Kelyesetin2 Latehin2 Nef aatemin2 Bi şemgaliisin Alşaakaşin2 Mehraafesin2 Akaşin2 Akşaakameşin2 Şakmuuneheşin2 Huuşin2 Ezkeşen2 Rekleşiihin2 Kelelhin2 Birekşeliihin2 Akmeşin2 Lehşin2 Nemuuhin2 ecib yaa meymun eba nuh Ve tevekkel bi keza ve keza Bi hakkı maa Aksamtu bihi Aleyke Elacel2 el vaahan 2 Essaaate2Burada günlerin davetlerini yazdık Bitirdik Çok Şükür.

Davetleri okuyan lar Mutlaka Riyazatlı olmalıdır. Ve Zikir çekmeden hali olmamalıdırlar ve evradı şerifeleri okumak lazımdır. Çünki Bu işle Uğraşanların Cinlerden ve insanlardan Düşmanı Çok olur. Bunlardan Kurtulmak Ve sana zararlarının dokunmaması için Bundan sonrada Size Bir Korunma duası yazalım ki Sabah ve akşam 3 defa okusanız Bütün Cin ve ins Ve vahşilerden Ve vesveselerden Ve Vehimlerden KorunursunKorunma Duası


Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil kaviyyul metin Zil havli vel kuvveti el mütekebbiri el kahhar Eşşedid Zil batşil mani-i El vakii Muizzü abdihi Bi esmaihi Ve sıfatihi Ve müzillü men adahu Bi ceberuutihi Ve kibriyaihi Fehüvellezi la yüdrikü Bi vehmin vela yahiilü fii aklin Vela Yümessilü Fi nefsin Vela yutasavveru Fi zihnin Lehül izzetü şşaamihatu Vel keffetül hafizu Vel hısnul mani-u vessetrul hasiinu Vel hırzul menii-u nes-eluhu bimaa veraai Suradikatu arşihil meciidü en yakıınü bi izzetihi ve yüdhilenii fi kenfihi ve yuhassanii bi hısnihi ve yüsebbilü ala ziili setrihil hasiini mahruzan bi hirzihil menii-i min şerri halkihi ve minel cinni vel insi Vel hevaami bi elfi elfi La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim bi şemhin el heerubaa vela yelhin bibevlin eruuyeşin ehyaa takdemuune yaa tuuyehin emiiraahin eruuşin ehyaa ehyaa kuddusin samedin leyse kemislihi şey-un vehüvessemiul basir, Tevekkeltu alallah hasbiyallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim , Allahümme Ahcubeni An Cemii-i esnafil cinni Vel insi Ve Envaa-iha Ve ecnaasihaa Ve min cemii-il merdetü Veşşeyatinü ecmain Bi hakkı Kelimatikettaammeti Ve bi hakkı İsmikel azim El Mübcilül Mükerrami Hicaaben MAnian Sakafehuu Medede Nuri ismike El hayyul kayyum Haytanuhu Selamun kavlen mirrabbirrahim, Dairatuhu lehu muakkibaatun Min beyni yedeyhi Ve min halfihi Yahfezuunehu min emrillahi Vallahu Min veraaihim muhiit Bel hüve kuranun Mecid Fi levhin mahfuz , Ahtecibtü Bi nurillahi el kadim El kamil Ve tahassantu bi nurihi menii-i Eşşamili Ve tahassantu Bil hayyil kayyum ellezi la yemutu ebeden ve tahassantu billahi Ve tahassantu Billahi Ve tahassantu bi havarillahi Ve esbahtu fi cevarillahi Ve emseytu fi cevarillahi Ellezi la yedaamu Ve fi zemamillahi ellezi la yeraamu vela yahsaa Ve carullahi mahfuuzan, Allahümmah fiznii min külli Suu-in Yüezziinii Ve ahresnii Bi aynike Elleti La yetanamu Ve ahcebenii Min şerrişşeyatini Vel insi Vel caani İnneke Ala külli şey-in kadir, Ve iza kara'tel kur'ane Ca alnaa Beyneke Ve beynellezine La yu'minune Bil Ahireti Hicaben mesturan ila nufura Fein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim Bismillahi ala yemiinii Bismillahi ala yusaarii Bismillahi halfi Bismillahi emamii bismillahi fevkii bismillah bismillahi İktefet Ve fi havzihil hasini ve halet ve bi esmaihil hüsna tesurru bilet Ve bi sırrı envari ismihi el celil türdiyet ve bi kuvveti emdadi esrari ismihil kaviyyul kahiru uluvvet ve galebet aadaaii minel cinni vel insi ve saairil mahlukiiyne ve kaharat ven tasarat ve bi celali biha-i ina ismühül azamil ekber el hayyu el kayyum zül celali vel ikram tederreat ve bi bevariki envari esrari kelamihil azim ihtecebet ve temesseket ve bi hafiyyi Lutfihi husnu el cemil ta allakat ve bereketuhu el kaviyyuttecatu ve istenedtü subhanehu ve bi hamdihi Leyse kemislihi şey-un ve hüssemiul basiir ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim,

Ve her namazın ardın ayetül kürsiyi 11 defa okumaya devam ediniz.

bunu bu şekilde okumaya devam edersen Allahın izni ile bütün şerlerden Emin olursun. Cinlerden insanlardan şeytanlardan Ve bunlara benzer bütün mahlukatın kötülüklerinden emin olursun

Tahassun Ve korunma duası Burda bitti...()~~~~~~~~~~ Devamı ~~~~~~~~~~~~ ()Ey Talib Olan Kişi Bilki Bu İlimle Uğraşan kişiye Şeytanlar ve cinlerin şerlileri Zarar vermekte Çok Uğraşırlar , Eziyyet etmeye çalışırlar Bundan dolayı Asla Allah a İtaatten Geri kalmamalısın Ve devamlı olarak Kendini manevi koruma altına almalısınki Bütün Şerlerden emin olasın.

Şimdi burada size Birde Hicabul Kafl Ve zatuddevair İsimli dua yı yazayımki Süryanice isimleri okurken Veya Her hangi bir davet yaparken Bu duayı ya yazıp üzerinizde taşıyın veya okumaya devam edin , Bu Duaya Heyakili süleymaniyede denir. Mesela sen Bir Davet yapacağın zaman veya bir cinniyi hazır edeceğin zaman Bilki ervah hemen hazır olur Eğer Kendini bu gibi dualarla korumaya almassan Helak ederler... Bu heyakili süleymaniye duası öyle bir duadırki Şartlarına uygun olarak yazıp taşıyan kişiye silah dahi tesir etmez.


Heyakili süleymaniye Duasını yazıp Taşıma usulü :
5.ci günün evvel saatinde yeşil bir kağıda misk ve zağferanul mezabin ve nehir suyu karıştırılıp bununla yazılır, yazıldıktan sonra Sarı bakır bir şeye sarılır ve sağ pazusunda taşınılır, veya boynunda taşırsın . Bu duanın sayılmayacak kadar havvası vardır Lakin Önümüzde daha çok Açıklayacağımız mes-eleler olduğundan şimdilik bu kadar yeter.

Heyakili süleyman duası :

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

1.ci heykel

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه والحمد لله الذي لا تحصى نعمائه والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وبالصبرنجاة ،والحمد لله الذي هو رجاءنا حين ينقطع الأمل منا والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً }الله أكبر كبيراوالحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }سيجعل الله بعد عسريسرا تحصنت بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .


2cisi

أعيذ نفسي بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } {اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .


3.cüsü

أعيذ نفسي بالذي خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ومابينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من سحر كل ساحر ومكر كل ماكرومن شر كل متكبر فاجر ، وأعيذني من شر الأشرار وكيد الفجار وما أختلف الليل والنهار بقل هو الله أحد الواحد القهار وأعيذني بالإسم الذي به تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءَ وتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } {تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ و

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski