Hizbu'l-Felâh ve'n-Necâh Duası Hakkında

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim *

Allâhumme innî eûzu bike mine'ş-şeytâni'r-racîm
Yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah
Yâ Rabbe'l-erbâb
Yâ men halaka Âdeme mine't-turâb

Allâhumme innî es'eluke bi-azametike'l-azîmeti ve ente'l-Azîmu'l-A'zam
Allâhumme innî es'eluke bi-hikmetike'l-hakîmeti ve ente'l-Hakîmu'l-Ekrem
Allâhumme ente'l-İlâhu ve ene abduke'l-fakîr ve ente'r-Rahîmu'l-Erham

Allâhumme innâ bi emrike netesarrafu ve nahifê ve nezharu velâ yahfâ aleyke şey'un fi'l-ardı velâ fi's-semâi ve ente'l-Kerîmu'l-A'lem

İlâhî tukrim aleynâ ve cudd aleynâ bi niamin minke lâ tuhsâ velâ ya'lemu bihâ ehadun illâ ente ve hebb lenâ minke rahmeten hâfiyeten ve afven minke ve âfîyeten fî'd-dîni ve'd-dunyâ ve'l-âhireti ve fî imâninâ ve ervâhinâ ve ebdêninâ ve esmâınâ ve ebsarinâ ve ıyâlinâ ve emvâlinâ ve evlâdinâ ve ashâbinâ fî'd-dîni ve'd-dunyâ ve'l-âhirâti, yâ Rabbe'l-âlemîn

Allâhumme innenâ natlibu minke afven tâmmen ve dînen sâlimen ve kalben hâşian ve basaran bêkiyen ve sem'an sêmian ve lisânen zâkiran hâmiden şâkiran .
İnneke Vedûdun Ğâfirun li abdin mutebbeın hevâ nefsihî âsî. Feyâ Mevlâye iğfir limen asâke velâ tuâhiz men nesâke ve tub aleyhi ve ente't-Tevvâbu'r-Rahîm.
Allâhumme vec'alhu min ahbâbike,
Allâhumme ve eskıhî min kuûsi meveddetike ve ğattahû bi ridâike vec'alhu min ehli'l-kemâli makbûlen ma'şûkan,
Allâhumme'srıf anhu belâike vec'al hâlehû masûnen ve lafzahû mevzûnen ve hızbehû memkûnen mahfûzan mine'n-nefsi ve'l-hevâ ve'ş-şeytâni,

Allâhumme ve neccihu mine'l-fiten va'fu anhu vağfir lehû inneke ente'l-Ğafûru'r-Rahîm.
Allâhumme ekalle usretehû va'ğfir zelletehû inneke alâ mâ teşâu Kadîr, yâ Semîu yâ Basîr.
Allâhumme innî es'eluke bi's-sıfâti'l-ulâ ve bi esmâike'l-husnâ en tahfezanâ ve tehfaz zurriyetenâ ve
fukarâenâ ve ahbâbenâ ve ehle hizbinâ ve kulle men intesebe ileynâ ve kınâ azâbe'n-Nâr."

Birazda Açıklamasını yapacağım: İçinden Aldığım Manalara Göre Sıkıntılardan Kurtulma şerli varlıklardan ve günahlardan afolunmayı barındıran bir hizbdir.


Okuduğunuz zaman sizi rahatlatan bir hizbdir.

Allah okumayı nasip etsin.
Ve's-Selâm.
Kaynaklar: Havas kitapları.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski