Ayetel Kürsinin Özel Formülü ve Sırları

Gece Saat 11'den 5'e kadar okunmalıdır.
(Okurken her birine euzu besmele çekmeyi unutmayın)

1.Günü 50 defa okunacak.
2.Günü 170 defa okunacak.
3.Günü 220 defa okunacak.
4.Günü 313 defa okunacak.
5.Günü 50 defa okunacak.
6.Günü 170 defa okunacak.
7.Günü 313 defa okunacak.

Yukarıda Formülünü Belirtmiş olduğum Ayetel Kürsünün Azametini kısaca belirtmiş olayım.Hallolması gereken bir işin var ise ayrı ayrı bir yerde bulunan eşlerin birleşmesi için canından malına zarar veren düşman helâk olması için kayıp olan yiğidin geri gelmesi için bu ismi geçen Ayetel kürsüyü mecbur kalmadıkça sakın başvurma manevi cezası şiddetlidir.
kaynak:şemsul maarif

Haftanın perşembeyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağlayan gecelerinde gündüzleri de oruçlu olmak şartıyla az da olsa devamlı buhur yakarak en az 3 defa aşağıda tarif edildiği şekilde ayetel kürsiyi okuyan kişi mutlak matlup ve muradına nail olur....

Örneğin;evlenmek amacıyla hayırlı bir eş istemesi,evliliğe rıza göstermeyen ebeveyni razı etmek,Zulmeden bir kimsenin şerrinin giderilmesi,fakirlik ve zaruretten kurtulmak, bir işe girebilmek,sınav kazanmak,haklı bir davayı kazanmak,herhangi bir hastalıktan şifa bulmak,evham ve korkulardan cin tasallutundan kurtulmak,kaçmış birini döndürmek ve benzeri işlerde etkili çek defa uygulanıp sonuç alınmış bir terkiptir.....


Riyazatla oruç tuttuğunuz günlerin akşam saatlerinde mümkün olabildiğince sessiz ve tenha bir yerde Allah rızası için ve peygamber efendimizin şefaatlerine nail olabilmek için

4 rekat namaz kılınır,2 rekatte bir selam verilir...2 rekat da muradının kabulü niyetiyle namaz kılarsın....toplam 6 rekat


Namazlarda fatihadan sonra ayetel kürsi okunur,son selamdan sonra

100 istiğfar;100 kelime-i tevhid;100 salavat;100 ayetel kürsi okunur,

1381 defa
Ya hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya aliyyüya azıym okunur


tekrar 100 defa ayetel kürsi okunur.....

Bundan sonra aşağıda yazılı dualardan matlup ve muradına uygun olanı okuyup
hediye eder ve Resulullah Efendimizin şefaat ve yardımını rica ederek duanı bitirirsin

Eğer hapisten kurtulmak,sınavda kazanmak,zaruretten kurtulmak,halinin kötülükten iyiliğe dönmesini istiyorsan aşağıdaki duayı 11 kez okumalısın

Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâli havvil hâli ilâ ahsenil hâli bi havlike ve kuvvetike ya kebiru ya müteali ya azizü ya müfdalü ve sallellahüala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem...

Düşmanlarını veya dostluk ve muhabbetini kazanmak istediğin bir kimse ya da evlenmek istediğin kişinin ebeveynini razı etmek için okuduysan o takdirde aşağıdaki duayı 66 kere

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâhu, lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm.

ayeti kerimesi okunur...

Haksız yere götürüldüğü bir mahkemede ya da benzer bir mahalde görevini kötüye kullanarak sana fenalık yapacak bir zalim ve cebbarın ağzını dilini bağlamak isterse aşağıdaki duayı 21 kere


Allahümme ya hayyu ya kayyumü ya bediy'as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram,es'elüke bi hakkı hazihil ayetil kerimeti ve ma fiha minel esmail azıymeti en telcüme fahü anni ve tahruse lisanehü hatta la yentiku illa bil hayri ev yusmit hayruke ya fülanü
(matlubun adını söyle)beyne yedeyke ve şerrike tahte kademeyk

Eğer bir kimseye irsali hatif ve tasliti hadim maksadı ile okumuşsan o zaman bu duayı 21 kere okursun

Allahümme es'elüke bi nuri vechikel kerimillezi melee erkane arşike ve bi ruhı seyyidina
muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme en türsile hadime hazihil ayetiş şerifeti li
fülan ibni fülanete fi sıfati ve hıyleti bi eshümin min sümuminve harabin min nar ve tüzcerü ileyhi bi harbetin ev bi eyyi şey


Sana zulmeden ve senin de kendisine güç yetiremediğin bir kimseyi müntekim ve cebbar ve mazlumların tek sığınağı olan hazreti Rabbül alemine havale etmek için okursan başın açık ve ellerin ters çevrilmiş olduğu halde bu duayı 41 kere oku

Bu dua haksız yere yapıldığı takdirde okuyanı iflah olmayacak şekilde musibetlere uğratır....

Allahümme inni es'elüke bi beraketi hazihil ayeti ve sırri ma deavtüke bihi en takhera a'dai ve men yürideni bi suin ve hüvel kahiru fevka ibadih,Allahümme akhir fülan ibni fülaneh Allahümmerdüd keydehü fi nahrihi vekfini şerrahu vasrif anni ğadrahu ya rabbel alemin


Tekrar hatırlatmakta yarar var,haksız yere yapılan her uygulama yapana misliyle geri döner ve büyük sıkıntı yaratır.....
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski