Zilkade Ayında Kılınacak Namazlar

dua

İlk Gece (15 ağustos cumartesiyi 16 ağustos pazara bağlayan gece) Namazı: Bu mübarek haram
ayın ilk gecesinde otuz rekat kılınır, her rekatında İzâ Zülzile Süresi okunur, namaz bitince Amme
Süre-i Celîle’si kıraat olunur.

Dokuzuncu Gece (23 ağustos pazarı 24 ağustos pazartesiye bağlayan gece) Namazı: İki rekat
kılınıp, her rekatta Fâtiha’dan sonra Müzzemmil Süresi okunur, selamdan sonra üç kere Yasin-i
Şerîf okunur. (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’I-hams, sh:62)

Mühim Bir Not: Tarif edilen herhangi bir namazda okunması icap eden süreyi ezbere bilmeyen
kişi bilen bir kişinin arkasında o namazı cemaatle eda edebilir. Buna da imkan bulamayan kişi o
sürenin yerine aynı sayıda İhlas Süresi okur ki, bu hüküm umümîdir. (Muhammed ibni Hatîrüddîn,
eI-Cevâhiru’l-hams, sh:7)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski