Hergüne Özel Kılınacak Namazlar

Pazar gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:
"Pazar günü dört rekat namaz kılan ve her rekatında Amenerrasûlü'yü okuyan kimseye Allah Teala nasrani kadın ve erkeklerin adedince sevap yazar. Bir peygamber sevabı verir, o kimse için bir hac ve umre sevabı kıldığı rekat için bin namaz sevabı yazar.Okuduğunun her harfine karşılıkta cennette misk-i ezferden bir şehir bahşeder."
Yine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor "Pazar gecesi, yirmi rekat namaz kılan ve her rekatında Fatiha ve İhlası elli defa, Muavvizeteyn’i de birer defa okuyan ve hemen peşinden de ana ve babası için yüz defa istiğfar ve peygamber (s.a.v.) üzerine yüz salavat getirip "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym" dedikten sonra "Şehadet ediyorum ki Adem Allah'ın halis kulu, İbrahim Aleyhisselam halili, Musa Aleyhisselam kelimi, İsa Aleyhisselam ruhu Muhammed Aleyhisselam'da habibidir." diyen kimseye Allah’a oğul isnad edenler ve etmeyenler sayısınca sevap verir Kıyamet günü her türlü sıkıntıdan emin olur. Peygamberler ile cennete girmeye hak kazanır.

Pazartesi gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Pazartesi günü kuşluk vakti, her rekatında Fatiha, İhlas ve Muavvizeteynleri okumak suretiyle iki rekat namaz kılıp, selam verdikten sonra da on istiğfar ve on salavat getirirse, Allah Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar."
Yine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Kim pazartesi gecesi, birinci rekatta Fatiha ve İhlası on defa, ikinci rekatta yirmi, üçüncü rekatta otuz, dördüncü ise kırk defa okumak suretiyle dört rekat namaz kılar ve selamdan sonra yetmiş defa ihlas okur, kendisi, anne ve babası için de yetmişbeş defa istiğfar eder, Allah'tan hacetini dilerse, Allah Teala her hacetini kendisine bahşeder.

Salı gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
“Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğinde kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Âyet el-Kürsi ve üç İhlas okumaksuretiyle on rekat namaz kılarsa
Yetmiş gün defterine günah yazılmaz. Bu yetmiş gün içinde ölürse şehit olarak ölür. Yetmiş senelik günahı da bağışlanır
Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor: Salı gecesi her rekatında Fatiha, İhlas ve Muavvizeteynleri on beş defa okumak sureliyle iki rekat namaz kıldıktan sonra on beş defa Ayet el-Kürsi okuyup on beş defa da istiğfar eden kimseye büyük ecir ve mükafat verir.”

Çarşamba gününe ait namazlar
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Kim ki, çarşamba günü güneş yükselince on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Âyet el-Kürsi üç İhlas ve üç Muavvizeteyn okursa, arşın altında bir münadi "Ey Allah'ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığını, azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı.Artık senin için fazla amele lüzum yok diye çağırır ve o gün kendisi için bir peygamber sevabı yükselir”
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Çarşamba gecesi birinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Felak Suresi'ni, ikinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Nâs Suresi'ni okumak suretiyle iki rekat namaz kıldıktan sonra on defa istiğfar eden ve Peygamber (s.a.v.) üzerine on salavat getiren kimseye sevap için her gökten yetmiş bin melek gelir. Kıyamete kadar sevabını yazmakla meşgul olurlar.

Perşembe gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Perşembe günü öğle ile ikindi arası iki rekat namaz kılar, birinci rekatta yüz Fatiha ve yüz Âyet el-Kürsi ikinci rekatta yüz Fatiha ve yüz İhlas okuduktan sonra yüz salavat getirene Allah Teala, Receb, Şaban ve Ramazan ayında oruç tutanların sevabı gibi sevap verir. Ayrıca bir hac sevabı ve Allah'a iman edenlerin sayısınca sevab alır."

Cuma gününe ait namazlar;
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor
"Cuma gününün hepsi namaz ve ibadettir. Güneş bir mızrak boyu yükselince abdestini güzel alıp sevabına inanarak ve Allah'ın vereceğini düşünerek
İki rekat namaz kılan kimseye Allah Teala ikiyüz sevap yazar ve ikiyüz günahını siler.Dört rekat kılana cennette dörtyüz derece, sekiz rekat kılına sekizyüz derece verir.Bütün günahlarınıda mağfiret eder oniki rekat kılana ikibin ikiyüz sevap verir. Bir o kadar da günahını siler ve cennetle derecesini yükseltir."
Yine Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Her kim cuma gecesi akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, on İhlas okursa, Gündüz oruçlu, gece namazda olmak üzere on iki sene ibadet etmiş gibi sayılır.


Cumartesi gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Cumartesi her rekatında bir Fatiha, üç İhlas okumak suretiyle dört rekat namaz kıldıktan sonra Âyet el-Kürsi'yi okuyan kimseye Allah Teala her harfine karşılık bir hac, bir umre ve gündüzleri oruçlu ve geceleri de ibadetle geçirilmiş bir senelik sevap ve her harfine de bir şehit sevabı verir.Ayrıca kıyamet gününde peygamber ve şehitler ile arşın gölgesinde olur
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
Cumartesi gecesi, akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılan kimseye cennette bir köşk inşa edilir.Bütün mü’minlere sadaka vermiş gibi olur. Yahudilikten
uzaklaşır ve Allah Teala'nın mağfiretini hak etmiş olur."
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski