Salavat Sigası - Abdülkâdir Geylânî

dua

Bu siğa-i şerifede geçen: "Bize başkalarının ayıplarının ye-rine kendi ayıplarımızı göster" duastnın kabulüne mazhar olan kişiler insanların ayıplarını araştırmazlar. Zira böyle yapanlar imam hakikatine ermemiş kimselerdir ve nihayet kendi ayıpları ortaya çıkarılarak rezil olacakları bildirilmiştir. Nitekim ibni Ömer (Radıyairdi, Anhibmi)dan rivayet edildiğine göre; bir kere Rasiilüllâh (Sallöllâhu A leyhi ve Sellem) minbere çıkarak yüksek bir sesle şöyle nidâ etti:

"Ey diliyle Müslüman olduğunu konuş)up da iman kalbi-ne ulaşmamış olanlar gürühu! Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, applannı da araştırmayın! Şu muhak-kak ki her kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa Allâh da onun ayıbım araştırır. Allâh kimin ayıbını araştırır-sa evinin içinde de olsa onu rezil eder." (Tirmid, Birr:85, no:2032, 3/554; Ebü Dülnid, no:4880; İbnü Hibbân, es-Sahth, no:5763; Ahmed ibni Han-bel, el-Müsned:4/420; Beyhald, es-Sünenül-kübrâ, 10/247)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski