Okuma süresi:

Salat-ı Şa’baniye

Büyük Velî Ataullah İskenderî Hazretleri, Salavât-ı Şerîfe getirmenin fazîleti hakkında diyor ki:
“Ömrünü boş yere hebâ eden kişinin kaybettiği zamanı telâfi etmesi için Salavât-ı Şerîfe ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün ömrünü ibâdetle geçirmiş olsan sonra bir defa Salavât-ı Şerîfe getirsen, getirdiğin Salavât bütün ibâdetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde Salavât getirmektesin.

Allâh Teâlâ da Rububiyyeti hesabıyla senin bir Salavâtına karşılık sana On Salavât getirmektedir.
Yani Allâh Teâlâ sana On defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.

Allâh Teâlâ’nın kuluna nazar-ı rahmeti; insin, cinnin ibâdetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allâh Teâlâ,
bir kuluna rahmeti ile nazar edince, o kul azâba dûçâr olmaz.

Yorumlar