Salat-ı Şabaniye Okunuşu ve Faziletleri

Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine salat ve rahmet et; onlar nübüvvetin ağacı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sürekli) uğradıkları, ilmin madeni ve vahyin Ehlibeyt’idirler.

Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine rahmet et; onlar derin girdaplarda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler; o gemlilere binen kurtulur, binmeyen ise boğulur. Onlardan öne geçen (hidayet çizgisinden) dışarıya çıkar; onlardan geriye kalanın (amelleri) yok olur. Onlardan ayrılmayan ise, onlara kavuşur.

Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine rahmet et; onlar (ümmetin) sağlam kalesi, perişan ve çaresiz insanların imdatçısı, kaçanların sığınağı ve korunmak isteyenlerin koruyucusudurlar.

Allah’ım Muhammed ve Ehlibeyt’ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut etsin, Muhammed ve Ehlibeyt’inin hakkının eda edilmesine vesile olsun; kendi güç ve kuvvetinle ey âlemlerin Rabbi! Allah’ım! Muhammed’e ve haklarını (ümmetin) üzerine farz kıldığın, itaat ve velayetlerini farz ettiğin tertemiz, iyi ve seçkin Ehlibeyt’ine rahmet et.

Allah’ım! Muhammed ve Ehlibeyt’ine rahmet et. İtaatinle kalbimi şenlendir. Sana karşı yaptığım günahlarla beni rezil eyleme. Rızkını dar tuttuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaşmayı bana nasip et; zira kendi fazlu kereminden bana bolluk gösterdin; beni adaletine mazhar kıldın ve kendi gölgende beni ihya ettin.

(Allah’ım!) Bu ay peygamberlerinin efendisi olan Peygamberin (Muhammed)in ayı şabandır. Öyle bir aydır ki onu rahmet ve rızana büründürdün.

(Allah’ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın gece ve gündüzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece özen gösteriyor ve bu aya değer verip tazim etmekte sana karşı mütevazı olmayı yeğliyordu.

Allah’ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve şefaatine nail olmak için yardımcı ol. Allah’ım! Onu benim için şefaati makbul bir şefaatçi ve sana götürecek pürüzsüz bir yol karar kıl.

Allah’ım! Kıyamet gününde benden razı olduğun, günahlarıma göz yumduğun, rahmet ve rızanı benim için kesinleştirdiğin, beni ebediyet yurdu ve seçkin insanların yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir halde sana kavuşuncaya kadar, Peygamber’inin izinden gitmeği bana nasip eyle.


Kaynak: Merhum Şeyh Tusi Misbah'ul Muctehid kitabında, bu duayı dördüncü Ehlibeyt İmamı Hz. Ali Bin Zeynülabidin'den (a) rivayet etmiştir. Bu kitapta, İmam'ın her gün Şaban ayının öğlen vakitlerinde ve 15 Şaban gecesinde bu duayı okuduğu rivayet edilmiştir. Yine Seyyid İbn-i Tavus İkbal kitabında bu duayı Şeyh Tusi'den nakletmiştir.

Büyük Velî Ataullah İskenderî Hazretleri, Salavât-ı Şerîfe getirmenin fazîleti hakkında diyor ki:
“Ömrünü boş yere hebâ eden kişinin kaybettiği zamanı telâfi etmesi için Salavât-ı Şerîfe ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün ömrünü ibâdetle geçirmiş olsan sonra bir defa Salavât-ı Şerîfe getirsen, getirdiğin Salavât bütün ibâdetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde Salavât getirmektesin.

Allâh Teâlâ da Rububiyyeti hesabıyla senin bir Salavâtına karşılık sana On Salavât getirmektedir.
Yani Allâh Teâlâ sana On defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.

Allâh Teâlâ’nın kuluna nazar-ı rahmeti; insin, cinnin ibâdetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allâh Teâlâ,
bir kuluna rahmeti ile nazar edince, o kul azâba dûçâr olmaz.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski