Şaban Ayının İlk ve Son Perşembe Oruçları

“Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur”

(Nüzhetül Mecalis)
Şaban ayında oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak cehennemi haram kılar

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir."

Peygamber Efendimiz'in (asm) en sevdiği oruçlar arasında Şaban ayında tutulan oruçlar vardıHz. Aişe’den (ra) rivayetle:
Kendisine şöyle sordum:

- Görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsun.
Bana şöyle buyurdu:
- Ya Aişe! Bu ay öyle bir aydır ki: ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin.
(Buhari)

Hz. Aişe'nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Resûlullah'a en sevimli ay Şaban (yani) onda oruç tut¬maktı. Sonra onu Ramazan-ı Şerif’e ulaştırırdı." (Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Beyhakî, Ebu Davud)
Şaban ayında ameller alemlerin Rabbine yükselir
Üsame (ra) dedi ki:
Peygamber'e (asm) "Yâ Resûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim.

Resulullah:
"Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil ol¬dukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." buyurdu. (Nesai, Ahmed bin Hanbel)
Peygamber Efendimiz (asm) Şaban ayını tam olarak tutup Ramazan'a ulaştırırdı

Ümmü Seleme'den (ra) yapılan rivayete göre:
"Resulullah Efendimiz (ra) yılın hiçbir ayını tam olarak oruç tutmazdı; ancak Şaban ayını tam olarak tutar ve onu Ramazan'a ulaştırıp (bağlardı)." (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâi, Buhari, Müslim, Tirmizî)
Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur

Enes'in (ra) yaptığı rivayete göre: Resulullah Efendimiz'den (asm) soruldu: "Ramazan'dan sonra en üstün oruç hangisidir ?" Cevap verdi: "Ramazan'a ta'zim olsun diye Şaban ayının orucu." (Tirmizi
Şaban ayında oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak cehennemi haram kılar
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski