Beraat Gecesi Kılınacak Namazlar

İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Direbi gibi bir çok alim ve fazıl meşayıh(Kaddesallahu Esrarahum)hazaratı,bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır:

Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarus(veraset yoluyla nakl)ettiğine göre;her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa ,o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek... muradı hasıl olur.

a)Akşam namazından sonra,her rekatı bir Fatiha,altı İhlas ile altı rek'at kılar.
b)H er iki rekatın selamından sonra birer Yasin--i Şerif okur,
c)Birincisinde,ömrüne bereket niyet eder.
d)İkincisinde,rızıklarına bereket ve belaları def etmeye niyet eder.
e)Üçüncüsünde ise,insanlardan istiğna(muhtaç olmama)ve husn-ü hatime(imanla biten güzel bir sona erişme)ye niyet eder.
f)En sonunda"Beraat Gecesi duası"diye meşhur olan şu duayı on kere okur.
"Ey İlah'ım!Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi.Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı.Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı.
Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikayet ediyor ve Senden,Sana zor gelmeyecek şeyleri istiyorum.
Zaten Senin,benim durumumu bilmen,istememe de hacet bırakmıyor.
Ey sıkıntıların derdini açan Zat!İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider.
Senden başka hiçbir ilah yoktur.Seni tenzih ederim.Gerçekten de ben,zalimlerden oldum.
"Biz onun duasını kabul ve kendisini gamdan kederden kurtardık.İşte müminleri de böyle kurtarırız."(şeklinde Yunus(Aleyhisselam)'a bahşettiğin müjdeye beni de nail et.)
Ey herkese iyilik eden,Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah'ım!Ey celal ve ikram Sahibi!
Ey lütuf ve in'am Sahibi!
Senden başka hiçbir ilah yoktur.Sen ki sığınanların desteği,eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın!
Ey Allah'ım!Eğer beni,nezdinde bulunan((Levh-i Mahfuz'dan ibaret)Ümmü'l- Kitab'da,(kafir ölecek)bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan,fazl-u kereminle,bu şekavetimi,mahrumiytimi,reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil.
Beni,Ümmü'l-Kitab'da(imanla ölecek)bir bahtiyar,rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir.Çünkü Sen,buyruğu hak olan Bir Zat olarak,gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında:
'Allah dilediğini siler,dilediğini sabit bırakır.Ümmü'l-Kitab ise sadece O'nun katındadır'(Ra'd Suresi,39)buyurdun.
İlahi!Kıymetli şa'ban ayının,her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz;bildiğimiz ve bilmediğimiz,en iyi senin bildiğin tüm belalarıibizden açıp gidermendir.
Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin.
Allah-u Te'ala,Nebiyy-iÜmmi olan Efendimiz Muhammed'e,aline ve sahbesine,çokça salat ve bolca selam eylesin.Amin!
Siz değerli okuyucularımızın bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömür ile yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan,hastalıklardan ve şerli yazılardan korunmanıza çok önem veren bizler,bir gece uyuyup da bir sene boyu ağlamamanız için,bu duayı,namazı ve suresi ile birlikte mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.
KAYNAK:ŞA'BAN-I ŞERİF RİSALESİ /AHMET MAHMUT ÜNLÜ(CÜBBELİ AHMET HOCA)

2.NAMAZ TARİFİ
Mukri Cemaleddin Muhammed ibni Yusuf et-Tebbâ'i ( Radıyallahu Anh )ın Resulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem )e eklenen isnadıyla rivayet edip icazet verdiği bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:
'' HER KİM ŞA'BANIN YARI GECESİNDE , BİR FATİHA VE ON İHLAS İLE ONİKİ REKAT KILARSA ,GÜNAHLARI MAHVEDİLİR VE ÖMRÜNE BEREKET VERİLİR.''
Ebû Abdillah,el-Hubeyşi, Kitabü'l-Bereke,no: 533,sh 193-194
Safuri ,Nüzhetül-mecalis 1/143

BERAAT GECESİ 100 REKAT NAMAZ TARİFİ
"Peygamber Efendimiz SAV Şöyle buyurdular : "Ey Ali! Her kim şa'ban'ın yarı gecesinde (Berat Gecesi) yüz rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve on İhlâs okursa, Ey Ali ! Hangi kul bu namazları kılarsa, ALLAH'u Teâlâ, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir."

"Ey Ali! Beni hakla gönderen ALLAH'u Teâlâ'ya yemin ederim ki ; Levh-i Mahfuz'da : 'Felan oğlu felan, şaki olarak yaratıldı ama ALLAH'u Teâlâ bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü' diye yazılmıştır." (Ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden, muallak kazada yazılan şekavet silinip, mübhem karardaki saadet hükmü yerini bulur.)

ALLAH'u Teâlâ bu (namazı kılan) kuluna, 70 bin Melek gönderir ki bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.

ALLAH'u Teâlâ, Adn Cennetlerine 770 bin Melek gönderirde, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler.

Bu Cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir Cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.

Eğer bu kişi, bir daha ki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. ALLAH'u Teâlâ ona, okuduğu İhlâs Sûresinin her bir harfine mukabil, 70 bin hurî verir ki, her bir hurî'nin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

Ayrıca ona 70bin gılman, 70 bin vildan(genç köleler, hizmetçiler), 70bin kethuda(ciddi iş takipçisi) ve 70bin kapıcı verir.

O gece İhlâs okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.

Anne babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlarda (sağlıklarında) ALLAH'u Teâlâ'ya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, ALLAH'u Teâlâ onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.

Beni hak Peygamber gönderen ALLAH'u Teâlâ'ya yemin ederim ki; Bu kişi, cennetteki makamını, ALLAH'u Teâlâ'nın yarattığı şekliyle göremedikçe yahut ona gösterilmedikçe, dünyadan çıkmaz.

Beni hak Peygamber gönderene kasem olsun ki; ALLAH'u Teâlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinde , ona 70bin Melek gönderir ki, ona selâm verirler, onunla musafaha ederler ve Sûr'a üfürülünceye kadar ona dua ederler.

Kıyamet günü en kıymetli ebrar Meleklerle haşrolunur.
ALLAH'u Teâlâ, yazıcı Meleklere; "Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın" diye emir buyurur.

Her kim Âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, ALLAH'u Teâlâ ona o gece kendi katından büyük bir nasib verir.

ALLAH'u Teâlâ, ona rüyasında ; 30'u kendisini cennetle müjdeleyen , 30'u ona cehennem azabından eman veren, 30'u hata yapmasın diye koruyan, 10'uda (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) 100 Melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz"

ŞABAN-I ŞERİF RİSALESİ : CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ
[Kaynaklar: Suyuti,İhya-u Ulumiddin,El-Gunye,Rûhu'l-Beyan, Hazînetü'l Esrar]

-Bu namaz 2 rekatta bir selâmla 10 rekat olarak da kılınabilir, ancak her rekatta (10 yerine ) 100 ihlâs okuyacaktır...
-İki rekatta bir selâm verilecek, Fatiha'dan sonra okunan İhlâs'ı Şeriflerin başında ve aralarında besmele okunmayacak..
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski