Okuma süresi:

Ya Latif - Bütün Dileklerin Kabulu İçin

Beynel-İslam tecrübe edilen meşhur dualardan biriside 16641 kere Ya Latıyf ismi şerifini okumaktır.

1-Rızık için okunuyorsa her 129 da bir kere:

Allahü latıyfün bi ibadihi yerzüku men yeşaü ve hüvel kaviyyül azıyz(sura süresi ayet 19) okunur.
Allahümme inni eselükeen terzukni rizkan vasian tayyiben min ğayri ta'bin ve la nesabin inneke ala külli şeyin kadir.

2-Herhangi bir muradın husulu için okunuyorsa her 129 da bir kere:

Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir(mülk suresi ayet 14) okunur.

3-Bir davayı kazanmak veya hapisten kurtulmak için her 129 da bir kere:

İnne rabbi latıyfün li ma yeşaü innehühüvel alimül hakim(yusuf suresi ayet 101) okunur.

4-Düşmanların gözünden gizli kalmak ve şerlerinden emin olmak için129 da bir kere:

La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir(en'am suresi ayet 103) okunur.

Yorumlar