Şemâili Şerif (Peygamberimizin (S.A.V) Dış Görünüşü)

(Allah Rasulü'nün manzum resmi; salât O'na,selâm O'na)


Ne uzun ne kısa kararında boy

Soyu İbrahim'den, ne asil bir soy

Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy

Kemâlini giydir beni benden soy

Varlığın ma'şuku cemâlin göster

Bu kul varlığından soyunmak ister


Güneş pervanesi o güzel yüzün

Nûrundan ışığı vardır gündüzün

Solmaz bir gül rengin ne kış, ne güzün

Tecellî ediyor yüzünde özün

Hasretim, yanarım yüzünü göster

Kölen bu devletle avunmak ister


Simsiyah gözlerin âhu misalin

Daim Hakk'a bakar, her an visalin

Beyazı ölçüsü gözde kemâlin

Kaşların sûreti gökte hilâlin

Râzıyım rüyada yüzünü göster

Âşık ma'şukuna can sunmak ister


Omuzlar yapılı düzgün el ayak

Boynu güzel, düzgün, gümüşten berrak

Göğsünden inen kıl zarif bir yaprak

Benden mutlu sana sarılan toprak

Azatlık istemem cemâlin göster

Elim ellerine dokunmak ister


Bir tutam sakalın birkaçı beyaz

Göbeksiz vücûdun serin kış ve yaz

Canımı yoluna kurban etsem az

Dostlar defterine köleni de yaz

Açıver kapını yüzünü göster

Gönül hasretinden yakınmak ister


Duyular mükemmel, dişleri inci

Kokusuna tutkun yaşlısı genci

Yürürken koşmadan olur birinci

Kapına gelmiş bir garip dilenci

Açıver ne olur yüzünü göster

Garip ayağına kapanmak ister


Yukardan aşağı heybetle iniş

Yürüyüşünde var hep bu görünüş

Adetin baktığın tarafa dönüş

Bize nasip olsun hayırlı bir düş

Kerem et ne olur yüzünü göster

Kim böyle bir düşten uyanmak ister


Nübüvvet mührünün sırtında yeri

Mühürlemiş Rabbim eşsiz değeri

Görmesinde eşit ön ile geri

İpek mi, hayat mı, bu nasıl deri

Bir dokunabilsem, yüzünü göster

Kölen seyre dalıp bir kanmak ister


Seni ilk görenler korku çekermiş

Sonradan alışır hemen severmiş

Benzerini asla görmedim dermiş

Erenler yolundan giderek ermiş

Benzeri bulunmaz yüzünü göster

Gönüller nûrunla yıkanmak ister


Peygamber mümine kendinden yakın

Bu büyük bir lutfu Cenâb-ı Hakk'ın

Eşleri annemiz, unutma sakın

Ehl-i Beyt'e karşı edebi takın

Sevgilim, Efendim yüzünü göster

Rûh onun rengiyle boyanmak ister


Zâtının nûrundan vermiş sana can

Hılkate rûhunla başlamış Rahman

Yusuf'ta yok sende olan hüsnüân

Ahlâkındır senin mûcize Kur'an

Alemlere rahmet cemâlin göster

Kölen rahmetine sığınmak ister


Ümmetin üstüne titreyen sensin

Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin

Kulunu Allah'a sevdiren sensin

Geceyi gündüze çeviren sensin

Ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster

Kul şehâdetinle tanınmak ister


Allah'ı, cenneti umanlar için

En güzel örneksin uyanlar için

Kalbini zikirle yuyanlar için

Hakk'ın yeminini duyanlar için

Ey en güzel örnek yüzünü göster

Fakir bu zîneti takınmak ister


Hakk'ın halîlisin, habîbi sensin

Gönüllerin eşsiz tabîbi sensin

En güzel hutbenin hatîbi sensin

Ümmetin en büyük nasîbi sensin

Aşkımın Leylâsı yüzünü göster

Mecnun seni gözden sakınmak ister


En güzel, en üstün ahlâk senindir

Cömertlikte kemâl elhak senindir

Şefâatte en son durak senindir

Mi'rac senin, Refref, Burak senindir

Sen gördün, bize de cemâlin göster

Pervane şem'ine hep yanmak ister
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski