Secde Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

SECDE süresini , yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse , o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Kim Secde ve Mülk sûrelerini yatsı namazından sonra okursa, sanki Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevâb kazanır.”

Câbir bin Abdullah buyurdu ki:

“Resûlullah efendimiz Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyamazlardı.”

Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

“Her gece Tebâreke ve Secde sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.”

Yahya bin Ebî Kesîr dedi ki:

“Peygamber efendimiz eshâbma Secde ve Tebâreke sûrelerini okumayı emretmiştir. Zira bu iki sûrenin her â-yeti diğer sûrelerin yetmiş âyetine bedeldir. Kim bu iki sûreyi yatsıdan sonra okursa, bu ikisini Kadir gecesinde okumuş gibi sevâb alır.”

Hâlid bin Ma’dân buyurdu ki:

“Kurtuluşa götüren Secde sûresini okuyunuz. Zira bana ulaşan habere göre, adamın biri sırf bu sûreyi okur, başkasını okumazmış. Çok da kusûrlan varmış. Bu sûre o kişiye Allah katında kanat germiş ve şöyle yalvarmış: Yâ Rabb, bu kulunu bağışla! O beni çok okurdu. Allahü teâlâ da sûrenin şefâatini kabûl etmiş ve şöyle buyurmuştur: O-nun her günahına karşılık bir sevâb yazınız ve kendisini bir derece yükseltiniz.”

İbni Abbâs buyurdu ki:

“Peygamber efendimiz, cuma günleri sabah namazlarında Secde ve Hel Etâ sûrelerini okurdu.”

Rivayet edildi ki:

* Kabir azabından korunur.
* Bu sureyi okuyanın kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur.
* Münker ve Nekir meleklerinin dehşetinden kurtulur.
* Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferde bile terk etmediği bir sünneti işlemiş olur.
* Secde suresini kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sure-i şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. * * * * Mahşer halkını sıcaktan kavuran ve herkesin tepesinin üzerine yaklaşan güneşe Secde suresi şöyle der:” Ey güneş! Benim sakladığım kimseye ışığını iletmek için asla yol bulamazsın.”
* Sebebi bilinmeyen hastalıklar ve baş ağrıları için şifa olur.
* Secde suresinin 7-9. ayetleri cam bir kap içerisine yazılıp, zemzem suyu ile doldurulur, her gün o sudan çocuklara içirilir ve yediği yemeklere katılırsa, bu çocuklar Allah’ın yardımıyla daha güzel gelişir ve hastalıklardan da korunur.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski