Secde Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

SECDE süresini , yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse , o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden emin olur.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
“Kim Secde ve Mülk sûrelerini yatsı namazından sonra okursa, sanki Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevâb kazanır.”

Câbir bin Abdullah buyurdu ki:

“Resûlullah efendimiz Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyamazlardı.”

Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

“Her gece Tebâreke ve Secde sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.”

Yahya bin Ebî Kesîr dedi ki:

“Peygamber efendimiz eshâbma Secde ve Tebâreke sûrelerini okumayı emretmiştir. Zira bu iki sûrenin her â-yeti diğer sûrelerin yetmiş âyetine bedeldir. Kim bu iki sûreyi yatsıdan sonra okursa, bu ikisini Kadir gecesinde okumuş gibi sevâb alır.”

Hâlid bin Ma’dân buyurdu ki:

“Kurtuluşa götüren Secde sûresini okuyunuz. Zira bana ulaşan habere göre, adamın biri sırf bu sûreyi okur, başkasını okumazmış. Çok da kusûrlan varmış. Bu sûre o kişiye Allah katında kanat germiş ve şöyle yalvarmış: Yâ Rabb, bu kulunu bağışla! O beni çok okurdu. Allahü teâlâ da sûrenin şefâatini kabûl etmiş ve şöyle buyurmuştur: O-nun her günahına karşılık bir sevâb yazınız ve kendisini bir derece yükseltiniz.”

İbni Abbâs buyurdu ki:

“Peygamber efendimiz, cuma günleri sabah namazlarında Secde ve Hel Etâ sûrelerini okurdu.”

Rivayet edildi ki:

* Kabir azabından korunur.
* Bu sureyi okuyanın kalbinde ve kabrinde büyük bir nur olur.
* Münker ve Nekir meleklerinin dehşetinden kurtulur.
* Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferde bile terk etmediği bir sünneti işlemiş olur.
* Secde suresini kıyamet gününde mahşer yerine iki kanatlı olarak gelir. Bu sure-i şerifeyi okumayı adet haline getiren kimseyi mahşer yerinin şiddetli hararetine karşı gölgeler. * * * * Mahşer halkını sıcaktan kavuran ve herkesin tepesinin üzerine yaklaşan güneşe Secde suresi şöyle der:” Ey güneş! Benim sakladığım kimseye ışığını iletmek için asla yol bulamazsın.”
* Sebebi bilinmeyen hastalıklar ve baş ağrıları için şifa olur.
* Secde suresinin 7-9. ayetleri cam bir kap içerisine yazılıp, zemzem suyu ile doldurulur, her gün o sudan çocuklara içirilir ve yediği yemeklere katılırsa, bu çocuklar Allah’ın yardımıyla daha güzel gelişir ve hastalıklardan da korunur.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski