Saffat Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

SAFFAT süresini her kim yedi kere okursa kendisine rızk bereketi ihsan buyurulur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Saffat Suresini okursa, bütün cin ve şeytanların sayısınca ona sevap verilir."


Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim, kıyamet gününde en bol ölçekle tartması (en büyük sevaba nail olması) sevindirirse, namazını bitirdiğinde (Saffat suresinin son üç ayetini) okusun."

1.Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

2.Peygamberlere selam olsun.

3.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.


Rivayet edildi ki:

Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez ve şeytan o kimseden uzaklaşır.


Bu surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, bir mekana asılırsa, oradan cinlerin azılıları kaçar.


Cinlenmiş bir kişinin cinlerden kurtulması için veya cinlerin kendisine zarar vermemesi için Saffat suresinin 1-15. ayetleri okunur.


Zarar verici hayvanların bulunduğu bir yerde istirahat etmek isteyen bir kişi Saffat suresinin 79. ayetini okuyup da uyursa, oradan kalkıncaya kadar hiç bir şey ona zarar vermez. Bir başka rivayette ise şöyledir: Akşamleyin bu ayeti okuyan kimseyi o gece akrep sokmaz.


Yılan ve akrep gibi zararlı haşerelerden korunmak için, Saffat suresinin 75-79. ayetleri Aralık ayında yazılıp üstünde taşınmalıdır.


Hayırlı evlat isteyen kişi, Saffat suresinin 100. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı şu duayı çokça yapmalıdır.

"Ey Rabbim! Bana (neslimi sürdürecek) salihlerden bir çocuk ihsan et!"


Saffat süresinin tamamını okumanın fazileti hakkında , Hz. İbni Abbas'ın anlattığına göre Resul-ü Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz Hadisi Şeriflerinde şöyle buyurmuştur.

" Her Kim, Cuma günü (Yasin ve Saffat) sürelerini okuyup sonra da Allahtan istek ve dilekte bulunursa, Allah CC o kimeye istidiğini ve dilediğini verir. (Yani bu süreleri okuyanların dilekleri Cenabı Allah tarafından kabul edilir.)


Geçim darlığı çeken bir kimse Saffat süresini 7 kere okuyup Cenabı Hak'ka dua ederse rızkı açılır, geçim sıkıntısından kurtulur.


Saffat süresinin son 3 ayetinin fazileti : Bu üç süreyi okumanın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem"Her kim kıyamet günü tam ve mükemmel olarak dolu dolu ecir ve sevab almak isterse, Saffat Süresinin sonu olan bu üç ayeti kerimeyi her namazın sonunda okusun." buyurmaktadırlar.


Not: Ben bu son üç ayeti kerimeyi Kuranı Kerim okunup Sadakallahülazim dedikten sonrada okunmasını Kuranı Kerim okuyan kardeşlerime nacizane tavsiye ediyorum.

"Sübhâne rabbike rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve selâmün alel murseliyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn."

Manası: İzzet sahibi Rabbin müşriklerin O'na layık olmayan vasıflarından münezzehtir. Selam Resullerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdve sena olsun. *Resulü Ekrem Efendimiz bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyuruyor: "Her namazın arkasından bu ayetleri okuyan kimseye tam ölçekle sevap verilir." "Kıyamet günü tam ölçekle sevap almak isteyen kimse oturduğu meclisten kalkmadan (bu ayetleri) okusun.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski