Rüyada Feryat Etmek Görmek Ne Demek?

Çağdaş Ulema: Feryat etmek; bir faciayla karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada feryat etmek, sevinç ve ferahlıktır.Eğer korkup da feryat etmişse, bu uyanıkken yapmış olduğu bir kötülükten ileri gelmektedir. Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir kötülükten dolayı kanunun uygulanması ile bir ceza göreceğine; eğer sevdiği bir kimsenin ölümünü üzerine ağlayıp feryat etmişse, ev halkının kendisine karşı bir uyarıda bulunacaklarına ve eşiyle aralarının açılacağına delâlet eder.

Rüyada feryat edildiğinin görülmesi; sevinçle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında feryat edip bağırdığını, çağırdığını görmesi; o kimsenin uyanıkken bir günah işlediğine, kişinin rüyasında birisinin kendisine bir kötülük yapacağından çekinerek yardım istemek maksadıyla feryat ettiğini görmesi; o kimsenin yaptığı bir kötülükten dolayı kanunî ceza göreceğine, eğer sevdiği bir kimsenin ölümü üzerine feryat etmişse, ev halkının kendisine bir uyarıda bulunacaklarına ve eşiyle arasının açılacağına işaret eder.

dua
Daha yeniDaha eski