Okuma süresi:

Nazar Değmiş Çocuklara Okunacak Dua

Nazar değmiş küçük çocuklara sabah ezanından 20 dakıka sonra bir bardak suya ,
* Kalem Suresi 51 ve 52. Ayetleri
* Felak ve Nas Sureleri
* 101 seferde '' Ve min şerrin neffasati fil ukad ''
okuyup , o su çocuğa içirilirse BiizniAllah şifa olur.

BismillahirRahmanirRahim
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn
Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn
MEALİ:
O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar «o bir deli» diyorlar.
Halbuki o (Kur'an) bütün akıllı alemler için bir öğüttür.

Yorumlar