Okuma süresi:

NASR SURESSİ LATİN OKUNUŞU

1. İza cae nasrullahi velfeth
2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba
Yorumlar