Kıyame Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

KIYAME süresini okuyan ve devam eden kişi, kıyamet zorluklarından kurtulur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kıyameti gözüyle görür gibi olmaktan hoşlanan kimse Tekvir, İnfitar ve İnşikak surelerini okusun."(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her gece Kıyame Suresini okuyanın kıyamet gününde, Allah’u Teala’ya yüzü ayın ondördü gibi (parlak) olur."(2)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim Kıyame Suresini (vird olarak) okursa, Ben ve Cibril (Aleyhisselam) kıyamet gününde onun kıyamete inandığına şahit olurum. Kıyamet günü bütün yaratıkların yüzleri üzerine onun yüzü parlayacak."(3)

Rivayet Edildi ki:

Ahiret ve kıyamet zorluklarından kurtulur.
Kıyame suresini vird olarak okursa, kıyamet gününde günahlardan arınmış olarak haşrolunur.
Bir gece içerisinde, Yasin, Tebareke (Mülk) sureleriyle birlikte okuyanlar için, iki cihanda da büyük bir nur temin eder.
Cuma geceleri okuyan kimse, ahiret saadetine nail olur.
Bu sureyi okumaya devam edenler, mutlu ve uyumlu bir aile hayatına kavuşur.
Günah işlemeye devam eden kişi bu sureyi okumaya devam ederse, inşallah yaptığına pişmanlık duymasına sebep olur. Gerekli nasihatı alarak bir daha eski kötü alışkanlıklarına dönmez.

Dipnot ve Kaynaklar
dua

Tirmizi, Fedailül-Kuran, 3333
Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (İrşâdü Aklis-Selim), 9/63
Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/337; Kâdı Beyzâvî, Beyzâvi Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vil), 2/540

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski