Kasas Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

KASAS sûresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak Teala büyük bir kazadan ve büyük düşmandan emin kılar .

Kim Kasas sûresini okursa, Mûsâ aleyhisselâmı tasdîk (kabûl) ve tekzîb (inkâr) edenlerin adedince ona sevâb verilir. Gökte ve yerde hiçbir melek yoktur ki, kıyâmet günü onun sâdıklardan olduğuna şâhid olmasın. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Kasas suresini okursa, (Hazreti) Musa (Aleyhisselam)’a iman eden ve inkar edenlerin sayısınca sevap verilir. Yerde ve gökte tüm melekler o kişinin inancında sadık olduğuna dair kıyamet gününde şahidlik ederler.” (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut Te’vil) 2/202)

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Neml, Şuara ve Kasas surelerini Cuma akşamı okursa, Allah’ın dostlarından olacak, Allah’ın rahmetinin civarında yer alacak, hiçbir zaman zorluğa duçar olmayacak ve ahretteyse razı olduğu miktarda hatta razı olduğu miktardan daha fazla bir şekilde Cennet ona verilecektir. [Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, h.k 1406, s 109.]

Mecmau’l-Beyan Tefsirinde, Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim, Kasas suresini okursa, Hz. Musa’yı (a.s) tasdik ve tekzip edenlerin sayısınca, ona 10 mükâfat verilecektir. [ Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 7, s 373.]

Rivayet Edildi ki:

* Bu sureyi okuyan kimsenin doğruluğuna melekler şahitlik yapar.

* Azap ve esaretten kurtulmak için okuınur.

* Karın veya karaciğer hastalıklarından şifa bulmak isteyen kişi, sebeplşere sarılmakla beraber Kasas Suresinin 22-28. ayetlerini okumalıdır. Ayrıca bu ayetler yolculukta her türlü kaza ve bela gibi musibetlerden korunmaya da sebeptir.

* Zulmünden korkulan bir kişinin şerrinden korunmak için o kişilerin yüzüne karşı kasas Suresinin 23-25. ayetleri okunmaldır.

* Öğrendiği ve ezberlediği şeyleri unutmamak isteyen kişi herhangi bir kameri ayın ilk Perşembe günü başlayarak 3 gün oruç tuttuktan sonra Kasas suresinin 51-55 ayetlerini cam bir kabın içine yazıp üzerine zemzem suyu koyarak sabah aç karnına içmelidir.

* Yalancı şahitlerin şerrinden korunmak isteyen kişi, Kasas Suresinin 68-70 ayetlerini sürekli okumalı ve bu ayetleri yazıp üzerinde taşımalıdır.“Kim Kasas Sûresini okursa, kıyamet günü şahadet edilir ki, bu kimse bu sûrenin sonundaki ayetleri tasdik edenlerdendi.”

* Değerli kardeşlerim Kasas Suresini yedi okuyan kimseyi, Allah uteala büyük bir kazadan ve herbir düşmandan emin kılar. Kasas Suresi Kuranı kerimin 386. sayfasındadır.88 ayettir.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski