İslami Testler - Kendinizi Sınayın - 2

1. Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi düne rastlar?
 
Regaip Gecesidir. Ramazanın 27. gecesi.
Miraç Gecesidir. Ramazanın 27. gecesi.
Kadir Gecesidir. Ramazanın 27. gecesi.
Beraat Gecesidir. Ramazanın 27. gecesi.2. Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son bulan ibadetin adı nedir?
 İnziva
Züht
Uzlet
İtikâf3. Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere dinimizde kerahet vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri hangileridir?
 Güneş doğarken,Güneş tam tepede iken,Güneş batarken.
Güneş batarken.Güneş Görülmezken
Güneş Battıktan 4 saat sonra
Günes Doğduktan yarım saat önce4. Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
 Vaktinde kılınan eda,vaktinde kılınmayan veda
Vaktinde kılınan,eza,vaktinde kılınmayan kaza
Vaktinde kılınan eda,vaktinde kılınmayan kaza
Vaktinde kılınan eda,vaktinde kılınmayan eda5. Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan mesh etme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu mesh etmenin müddeti (süresi) yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
 İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)
İkamette 48 saat (iki gün iki gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)
İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 48 saat (iki gün iki gece)
İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 24 saat (bir gün bir gece)6. Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
 Dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılınır. Sünnetleri kılarsa tam kılar.
İki rekatlı namazları kılmaz, sünnetleri kılarsa iki kılar.
Dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılınır. Sünnetleri kılarsa tam kılar.
Dört rekatlı namazları kılmaz,sünnetleri kılarsa dört kılar.7. Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik ve gaita (büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir?
 İhtilam
İstinca
İstimna
İstişare8. Namazların cemaatle kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir. Namazlarımızı cemaatle kılarken imama rükûda yetişmiş kişi o rekâtı imamla kılmış sayılır. Rükûdan kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam vermeden kalkar ve kaç rekât kılmamış ise tamamlar. Namazın başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
 Müdrik
Muhterem
Mucteri
Mesud9. Namaz başlayıp ilk rekâtın rükûsundan sonra herhangi bir bölümünde imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekâtları cemaatin selamından sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
 Meftun
Müdrik
Mefun
Mesbuk10. Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık, cemaatin çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
 Lahib
Lahik.
Said.
Sahir.11. İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
 İstibra
İstimna
İstihance
İstif12. : Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları, Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tespih namazları vb... Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile olarak kıldığı iki rekât namazın adı nedir?
 Edai-i Mescit
Farzı Mescit
Selamu Mescit
Tahiyyetül Mescit13. Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rekât kılınabilen nafile namazın adı nedir?
 Duha (Kuşluk)
Ebabil
Vitr
Suhuf14. İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekât namaz kılıp özel duasını okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
 İstifane
İstikame
İstihare
İstişare.15. Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekâtta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan bu namazın adı nedir? .
 Teheccüd
Teşehhüd
Tekerrüd
Teberrük16. Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 80,13 gramdır ve buna sahip olan kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun zekâtını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda nisap sayı iledir. Buna göre Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
 100’e kadar zekât düşmez. 1000’den 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e kadar iki koyun
39’a kadar zekât düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e kadar iki koyun.
120’ye kadar zekât düşmez. 120’den 150’ye kadar bir koyun. 150’den 200’e kadar iki koyun
200’e kadar zekât düşmez. 250’den 3000’ye kadar bir koyun. 350’den 400’e kadar iki koyun17. "1.Nakit paranın, istenen borç paraların. 2.Ticaret mallarının. 3.Koyun, keçi, sığır ve devenin 4.Altın ve gümüşlerin. 5- Arazi ürünlerinin 6.Madenlerin ve definelerin. " Hangi mallardan zekât verilir?
 1,3,5,6
1,2,6
1,2,4,6
Hepsi18. "1.Ana ve babaya. 2.Dede ve ninelere. 3.Evlatlara. 4.Karı veya kocaya. 5-.Zenginlere. 6.Kız kardeşe 7.Cami, mescit, çeşme" Zekat Kimlere verilmez?
 1,2,3,4,6
1,3,5,6,7.
1,2,3,4,5,7.
Hepsi.19. Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur. Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
 1,2,3.gün
1.gün
1,2,3,4.gün
Hepsi20. Kâbe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
 Say
Devir
Tavaf
Umre21. Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden buluğ çağına gelinceye kadar Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu kurbana ne ad verilir?
 Akika
Adak
Öşür
Burc22. 1.Müslüman fakirlere. 2.Miskinlere. 3.Borçlulara. 4.Yolculara 5.Azat olacak köle, cariyeye. 6.Zekât memurlarına. 7.Müellefe-i Kulup 8.İslam yolunda çalışanlara verilir" Hangileri Doğrudur?
 1,3,5,7
1,2,3,4,5
1,2,4,6,8
Hepsi23. Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu ya da duyulduğu zaman yapılan secdeye ne denir?
 Aşr Secdesi
Kuran secdesi
Tilavet secdesi
Şehiv secdesi24. Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir? Ayakta kılınır ve beş tekbirlidir.
Ayakta kılınır ve iki tekbirlidir.
Ayakta kılınır ve sekiz tekbirlidir.
Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.25. Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
 Sabah
Öğle
İkindi
Yatsı26. "1.Düşük ve ölü doğan çocukların. 2.Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin. 3.Yol kesicilerin. 4.İslam’a karşı çıkan 5.İntihar edenlerin namazı kılınmaz" Hangileri doğrudur?
 1,2,3,5
1,2,5,
1,2,3,4
Hepsi27. Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya ne denir?
 Kaza
Eda
İfa
Temin28. Bir sünnet var ki, onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
 İlim
Selam
Sefer
Sadaka29. Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
 4
7
12
1530. "Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır" Bu yapılan sünnet ne zaman yapılır?
 Yıkanırken
Evlendirilirken
Sünnet Edilirken
İsim verilirken31. "Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır." Bu ibadetin adı nedir?
 Kurban
Adak
Zekat
Sadaka32. Zilhicce ayının 9. yani arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
 Tebrik
Teşrik
Temkin
Telim33. Her müslümanın günü birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
 Bismillahirrahmanirrahim
Hayda bira
Rast gele
Hadi bakalım34. Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir?
 Maşallah
İnşallah
Eyvallah
Elhamdulillah35. Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde ya da sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir?
 Estagfurullah
Mazallah
Eyvallah
Elhamdulillah36. Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
 Çok yaşa
Yerhamükellah
Geçmiş olsun
Havalarda soğudu.37. İslam’da selam verme ölçüsü Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.
 Doğru
Yanlış38. Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında ya da yanında anıldığında ne yapması gerekir?
 Salât ve selam getirmek
Su içmek
Oturmak
Kalkmak39. Zekâtın faydalarını malı temizler, malı çoğaltır,kdünya sevgisine ilaçtır müslümanı mal fitnesinden korur. Allah (c.c.)’a bir şükürdür. Kalbin katılaşmasını önler. İhtiras (hırs) zincirini kırar. Fakirleri dilenmekten alıkoyar. Şefkat anahtarıdır.Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir
 Yanlış
Doğru40. Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
 Vatan-ı Asli
Vatan-ı Diyar
Memleket
Gurbet41.Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az 3 kaç kişi ile kılınır?
 Doğru
Yanlış42. Sigar nikâhı.Hulle nikâhı.Mute nikâhı.İhramlının nikâhı. Zinakar kadınla nikâh. Dörtten fazla kadınla yapılan nikâh. Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikâh sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler
 Yanlış
Doğru43. Gücü yetiyorsa müslim ya da gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek,on fakiri orta halli giydirmek. ,üç gün aralıksız oruç tutmaktırveya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak yeminin keffaretidir.
 Doğru
Yanlış44. Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikâhlamasına denir
 Sigar
Mute
Hulle
Flört45. Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar. Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar. Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar) İki kız kardeşi bir arada nikâhlamak. (İkisi de yaşarken tek erkeğin hanımları olamazlar.) Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan anaya haramdır.) Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikâhlaması haramdır.Kâfir kadınla bir Mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada bulundurmak. Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.Dörtten çok (bir arada) nikâh yapmak.Başkasının zevcesini nikâhlamak. Nikâhlı iken hamile kalan kadını nikâhlamak kendisine haram olan nikahlardır?
 Yanlış
Doğru46. Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızlarıdır?
 Doğru
Yanlış47. Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
 Birincisi farz, ikincisi ise sünnettir.
Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.
Birincisi sünnet, ikincisi ise farzdır.
Birincisi vacip, ikincisi ise sünnettir.48. "Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. 1.Bu mescitler;Mescidi Haram (Kâbe); Yüz bin namaz sevabı. 2.Mescidi Haram (Kâbe); Yüz bin namaz sevabı. 3.Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı. 4.Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır." Hangileri doğrudur?
 1,2
1,3
1,2,3
Hepsi49. İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği cevap ne olmuştur?
 Çok çalşıp,çok mal kazanmak
Malının tümünü dağıtmak
Ölümü çok anıp,ona hazırlık yapmak
Bütün namazları evde kılmak50. Namazlarımızı kılarken Rükûdan sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena Lekel Hamdi”n manası;Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.
 Yanlış
Doğru51. Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz zikir nedir?
 Sübhane rabbiyel azim
Subhanallahi ve bihamdihi
Subhanallah
Sübhane rabbiyel ala52. Namazlarımızda rükûda iken en az üç defa söylediğimiz zikir Sübhane rabbiyel azim dir?
 Doğru
Yanlış53. I.“Sübhane rabbiyel ala”Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir. II.“Sübhane rabbiyel azim”Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.
 Hepsi Yanlış
Hepsi Doğru
Yalnız I
Yalnız II54. Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).dir?

  Doğru
Yanlış55. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
 Cuma,Pazar
Pazartesi, Salı
Salı,Cuma
Pazartesi ve Perşembe56. Abdestin vaciplerini kaçtır?
 2
3
4
Hiçbiri57. 15 günden daha az oturmak niyeti ile 90 km veya daha uzak bir yolculuğa çıkana seferi denir.
 Doğru
Yanlış58. İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren ilme ne denir?
 İlmihal
Tefsir
Tecvid
Fıkıh59. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde müminlere Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve canıyla onu desteklemeye Bey’at (Biat) denir?
 Yanlış
Doğru60. "İmam olabilmenin şartları;1.Açık ve herkes tarafından bilinmesi. 2.Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması.3.Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi. 4.İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması.5.Adaletli olması. 6- Hür ve erkek olması. 7.Akil baliğ ve müçtehit olması gereklidir. " Hangileri doğrudur?
 1,2,4,6
1,2,4,7
1,3,5,7
Hepsi61. "Cuma namazını eda edebilme şartları; 1.Şehir veya şehir hükmünde olan yer. 2.Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması 3.Namazdan önce hutbe okunması. 4-.Cemaatle kılınması. 5.Vakti geçmeden kılınması gerekir." hangileri doğrudur?
 1,2,3,4
1,3,5
Hepsi
Hiçbiri62. Rasulullah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah riya (Gösteriş için ibadet.) dır?
 Doğru
Yanlış63. Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.
 Doğru
Yanlış64. Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
 Salât-üs Selam
Salâtül Kaza
Cem’us-Salât
Hiçbiri65. İmam farz namaza cemaatle başladıktan sonra nafile namaz kılmak sabah namazının sünneti müstesna mekruh olur.
 Doğru
Yanlış66. Şeytan nerede taşlanır?
 Mekan
Mina
Arafat
Vakfe67. Oruç hicretin 2. yılında. farz kılındı.
 Doğru
Yanlış68. Aşağıdakilerden hangisi islam fıkhında feri deliller değildir?
 İstihsan,İstishap
Mesalihi Mürsele
Senedi Kavil
Sahibi kavli69. İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir İhtikâr denir.
 Doğru
Yanlış70. İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
 Feraiz
Riba
Tecvid
Takdis71. Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır” buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir. 6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
 Sahih-i Müslime
Sahib-i Tertip
Sadık-i Selim
Sallii Selim72. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
 Tasavvuf
Havas
Lahuti73. Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3; Hz. Ebu Bekir döneminde 7; Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
 Olaya İsticrat, dönene Mürtet denir
Olaya İkmal, dönene Mürtet denir
Olaya İstilah, dönene Mürtet denir
Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir74. Kıyamete kadar yasaklanan, nikâh şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen muta nikâhı gibi, şahitler huzurunda; ama yüz senede olsa belli bir zaman sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikâh çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikâh çeşidi hangisidir?
 Muvakkat
Muhtasar
Munassa
Mukri75. Kâbe’yi tavaf ederken Hacer-i esvedin karşısından başlamanın hükmü vacipdir.
 Yanlış
Doğru76. Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
 Sahra
Umre
Say
Hervele77. Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
 Hervele
Say
Tavaf
Devir78. Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne yapması gereken kudüm tavafıdır. Doğru
Yanlış79. Haccı veya umreyi ya da her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
 İskal
İhram
Tahir80. Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
 Züht
Uzlet
İtikâf
Çile81. Cuma namazının kazası vardır?
 Doğru
Yanlış82. Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü mesh etmek teyemmümün farzlarıdır. Doğru
Yanlış83. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş şartından biri olan ibadetin adı nedir?
 Umre
Say
Hac
Zekat84. Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne ukubat isim verilir.
 Doğru
Yanlış85. Haccı veya umreyi ya da her ikisini eda için mübah olan şeylerden bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. Bu halde iken günah, isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
 Hacı
İhram
Tahir
Mahir86. Mescidi Haram, Kâbe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kâbe’yi tavaf için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kâbe-i Muazzama, bunlardan başka Kâbe’nin hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar tavaf ederken Kâbe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
 Hicri İbrahim
Hicri Mahmud
Hicri İsmail
Hicri Makam87. Namazlarda kıyam, rükû ve secde gibi her rüknünü sükûnetle yerine getirmeye ve bu rükünleri yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadili erkân denir. Mesela, rükûdan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve sükûnet bulmalı. Namazların tadili erkâna göre kılınmasının hükmü İmam-ı Azama göre nedir?
 Vaciptirbr
Farzdır
Sünnettir
Mustehaptır88. Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulullah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmeye iman denir.
 Yanlış
Doğru89. Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmek imanın şartlarındandır.
 Doğru
Yanlış90. İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melek de insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
 Münker Nekir
Malik
Kiramen Kâtibin.
Rıdvan91. İnsanlar ölüp de mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emr olunan kabir suallerini sorarlar. Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?, Kıblen neresidir? Şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
 Münker Nekir
Kiramen Kâtibin
Malik
Rıdvan92. Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
 Rıdvan
Malik
İsmail
Cennetül Melaku93. Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
 Malik
İsmail
Cehenemul Melaku
Rıdvan94. Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, Mukarrebun melekleri de denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri İlliyyun melekleridir.
 Yanlış
Doğru95. Peygamberlerin kendilerine has sıfatları;1.Sıdk; Doğru sözlü olmak. 2.Emanet; Güvenilir olmak. 3.Tebliğ; Tebliğ etmek.4.Fetanet; Üstün akıl ve zekâya sahip olmak. 5.İsmet; Günah işlememek." Hangileri doğrudur?
 1,2,4,5
1,3,5
1,4,5
Hepsi96. "Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı. İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti. İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey budur." Aşağıdakilerden hangisi Bes şeyin dışında kalır?
 Ömrünü nerede tükettiği
Gençliğini nasıl geçirdiği
Malını nereden kazandığı,nereye harcadığını
Ahirete inancından


97. Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını) tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?

Arasat
Mizan
Sırat
Saim

98. Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, müminler için geniş ve rahat olacak, kâfirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri, ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?

Sırat
Mizan
İrem
Cahim

99. Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?

Amel
Vuku
Ecel
Ezel

100. "Kelime-i Şahadet getirmek.,Namaz kılmak.,Oruç tutmak Hacca gitmek. Zekât vermek. " Aşağıdakilerden hangisi en iyi başlık olabilir?

İslam’ın şartları nelerdir?
İman’ın şartları nelerdir?


Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski