Hadid Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

HADİD süresini, yetmiş kere okuyanın işi açılır, gücü artar sıkıntılardan halas olur.
Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizî ve Neseî’nin İrbad bin Sâri-ye’den rivayet ettiklerine göre o, Rasulullah’ın uyumadan önce “Müsebbi-hâf’ı (yani “sebbeha” veya “yüsebbihu” ile başlayan sureleri) okuduğundan ve “Bunlarda bir ayet var ki bin ayetten daha faziletlidir, o da “O, hem ev­veldir, hem ahirdir; hem zahirdir, hem bâtındır. O her şeyi kemaliyle bilen­dir. ” ayetidir” dediğinden bahsetti.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okumaya devam eden kişi, göklerin ve yerin melekütunda, ‘Firdevs Cennetinin sakini’ diye isimlendirilir.”(1)
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Hadid Suresini okuyan kişi, Allah’a ve peygamberlere iman etmiş olanlardan yazılır.”(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihât (Kuran-ı Kerimde “Sübhane”, “Sebbeha”, ve “Yüsebbihu” kelimeleriyle başlayan İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la) surelerini okurdu.(3)

İrbad bin Sariye (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce el-Musebbihat 8denilen sureleri) okur ve: “Bu surelerin içerisinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha faziletlidir.” buyururdu.(4)

Hafız İbni Kesir’e göre hadisi şerifte faziletinden bahsedilen ayeti kerimeden maksat Hadis Suresinin 3. ayeti kerimesidir.(5)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kendinde şüphe ve vesveseden bir şey hissedersen, (besmele ile beraber Hadid suresinin 3. ayeti olan) ayetini oku.”

1 Suyuti, Câmi’ussağir, 4/467, no.6001,Beyhaki, Şü’abül-İman
2 Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/472
3 Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
4 Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, Dua, 22
5 Suyuti, El-İtkan, 2/399
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski