Duhan Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

DUHAN süresini, devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk muhabbet eder.
DUHAN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

* “Bir kimse, Duhân sûresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Hakk’tan mağfi-ret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hakk da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.”

* “Bir kimse, Yâsîn ve Duhân sûrelerini herhangi bir Cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu sûrelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Ce-nâb-ı Hakk, o kimsenin geçmişteki günahlarım bağışlar.” “Kim geceleyin Duhân sûresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istiğfâr getirir.”

* Sa’lebi’nin merfu olarak, Ebu Hüreyre’den rivayet ettiği hadiste Pay-gamberimiz (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kim, Cuma gecesinde Duhan suresi­ni okursa, günahları bağışlanır.” Tirmizi bir başka lafızla şöyle demekte­dir: “Kim her hangi bir gecede Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek kendisi için istiğfar ettiği halde sabahlar.” Ebu Umame’nin şöyle dediği ri­vayet edilmiştir. Allah Rasulü (s.a.)’nün şöyle dediğini duydum: “Kim, Cu­ma gecesi veya Cuma günü Duhan suresini okursa, Allah, cennette ona bir köşk yapar.”

* Dargın olan eşlerin aralarının düzelmesi için de 3 veya 7 kere okunursa, eşlerin arası düzelir. Aralarındaki soğukluk ve kızgınlık Allah’u Teala’nın izniyle gider, birbirlerine karşı muhabbet meydana gelir.

* Bu sureyi okumayı adet haline getiren kimseye, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin sayısı kadar sevap verilir.

* Bu sureyi okumaya devam edenler, şeytan vesveselerinden korunur.

* Bu sureyi her gün okuyan, kıyamet gününün korku ve dehşetinden korunur. Dünya hayatında da herkes tarafından sevilir.
duhan

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski