ALLAH (C.C) ES SELAM ismi Sırrı ve Faziletleri

Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.

Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur.

Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzakolur.

66 defa bir kaba yazıp, 40gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur.

Günde 360 defa okuyanın her duası kabul olur.


Hasta bir kimseye 131 defa okuyupnefes etseler, veya ağrıyan yerini sıvazlasalar şifa bulurlar. Eğer her gün 111 defa okumaya devam etseler her türlü fenalıklardan belalardan emin olurlar. Bu ismi şerifin vefkini bir tabağa yazıp suyunu içseler cüzzam hastalığına ve daha bir çok hastalığa şifa olur. Eğer daima yanında taşıyıp bu ismi şerifi dahi okumaya devam etseler her türlü hastalığa şifa olur. Kazalardan belalardan emin olurlar dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski