Okuma süresi:

ALLAH (C.C) ER REŞİD ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Reşid ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur.

Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

Yorumlar