ALLAH (C.C) ER RAHİM ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur.

Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt

konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur.

5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve

bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler okuyanın ayağına gelir.

Errahmanirrahim veya Ya Rahman Ya Rahim isimlerini zikredenler; sıkıntıdan, darlıktan ve korkularından kurtulurlar.

Günde 100 defa okuyanın kalbi yumuşar, Allah'ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.

 Her kim bu ismi şerifi her gün 100 defa okumaya devam etse Hakk teala o
kişiye çok müşfik olur. Büyük devlet sahibi olur. Yani dünya ve ahiret
nimetlerine kavuşur.
Eğer 9 gece boyunca her gece 557 defa okumaya devam etseler, bütün insanlar
katında sözü geçkin olur. Halk arasında muhabbetli olur. Aziz olur.
Bu ismi şerifin büyük havvası:
Bir kimse 40 gün boyunca hayvanat yemese helalinden giyinip helalinden yese
küçük ve büyük günahlardan külliyyen içtinab etse, her gün gusül edip daima
abdestli olsa, her gün güzel kokular sürünse, her gün bu ismi şerifi 27500 defa
okusa Dünya eline geçer, sayılmayacak kadar büyük havvaslar zuhur eder.
Melekler gelip o kişi ile dost olurlar. Dünyalık her ne dilese önünde hazır
ederler. Nefesi kibriti ahmer olur. Bütün mahlukat kendine muti olur. Büyük
tayyi mekan nimetine vasıl olur.safayı batın hasıl olur.
Diğer büyük havvası:
Bir kimse 40 gece boyunca her gece bu ismi şerifi 5500 defa okusa bütün
mahlukat fermanına boyun eğer. Hiç bir mahluk emrine itiraz etmez. Dağlar ve
taşlar dahi emrine boyun eğer.
Diğer büyük havvası:
Her gün 1000 defa okumaya devam etseler bütün kalpleri teshir eder. Kimin
yanına varsa hemen arasında ülfet ve muhabbet hasıl olur. Ervah dahi kendisine
dost olur.
Diğer büyük havvası:
Eğer bir mecliste 50130 defa okunsa ismi azam tecelli eder. Ne dileseler makbul
olur.

dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski