Okuma süresi:

ALLAH (C.C) EL HALİM ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, taata yönelir.
Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.
Yorumlar