ALLAH (C.C) EL HALİM ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, taata yönelir.
Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

"el-Halîm"
el-Halîm, Yüce Rabbimizin "Cezalandırmaya gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen; günahkar kullarının isyanına rağmen cezalandırmakta aceleci olmayan, çok sabırlı; mühlet veren, cezaları erteleyen" manalarına gelen ism-i şerifidir.
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Her kim bu ism-i şerifi her namazdan sonra seksen sekiz kere okumaya devam ederse ahakı güzelleşir.
2. Her hangi bir işte sorumluluk sahibi olan yetkili bir kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, o işte yetkili olduğu mevkiden azledilmez ve görevini rahatça devam ettirir.
3. Her kim misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkep ile bu ism-i şerifi bir kağıda yazıp, o kağıdı içinde su olan bir kapta, yazı suya geçinceye kadar beklettikten sonra o suyu alıp iş yerine ve iş aletlerine serpiştirirse işinde birçok başarılara muvaffak olur.
4. Üzerinde bu ism-i şerifin yazılı olduğu bir gemiye binen kişi Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle boğulmaz, bir araca binen de kötü bir akıbete uğramaz.
5. Bir kişi sinirlendiği anda bu ism-i şerifi okursa sakinleşir.
6. Gazaplanan bir kişinin yanında bu ism-i şerif seksen sekiz kere okunursa Allâh-u
Te'âlâ'nın izniyle o kişinin gazaplı hali geçer. [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:33; eş-Şeyh Mâu'l-'ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:327; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:63-64; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:42; Yûsuf en-Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:511; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:1/98, 3/199]

duaYorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski