ALLAH (C.C) EL ALİYY ismi Sırrı ve Faziletleri

EL-'Aliyy, Yüce Rabbimizin "Göklerde ve yerde en üstün sıfatlara sahip olan; gökleri ve yeri tasarrufu altında bulunduran; en güçlü ve galip olan; mü'min kullarının şan ve şerefini yücelten, onları kirlerden arındıran; en üstün, en yüce, yaratıkları üzerinde kudretiyle yücelik sahibi olan; şanına uygun olmayan sıfatlardan uzak olan" manalarına gelen ism-i şerifidir. 
 
BU İSM-İ ŞERÎFİN HAVÂSSI
1. Bu ism-i şerif bir kağıda yazılıp büyümesinde sorun olan çocuğun üzerine asılırsa o çocuk Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle çabucak büyür, fakir olan kişi bunu üzerinde taşırsa zenginleşir, ailesinden uzakta kalan kişi ailesine kavuşur, bir şeyini kaybeden kaybettiğini bulur ve evlenmeye çalışıp da hayırlı bir kısmet bulamayan kişi en kısa zamanda aradığını bulur.
2. Bu ism-i şerifi her gün yüz on (110) kere zikreden kişinin himmeti yüce olur (yüksek şeyler peşinde koşmaya başlar) ve Allâh-u Te'âlâ'dan hakkıyla korkar.
3. Bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişiyi Allâh-u Te'âlâ başkalarına karşı hor ve hakir olmaktan muhafaza buyurur, onu her gören kimse sever ve ona tazim-u tekrim eder. Allâh-u Te'âlâ'nın yardımıyla sözü dinlenir, arzu ettiği her şey yerine gelir. Bu ism-i şerifi zikrederken: "el-'Aliyyü'l-'Azîm"
اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
diye zikretmek daha evladır. [Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu'l-hâcât, sh:35-36; eş-Şeyh Mâu'l-Ayneyn, Fâtiku'r-ratk alâ Râtikı'l-fetk, sh:329; İmâm-ı Zerrûk, Şerhu Esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:80-81; Muhammed Şebrâvî, Fevâidü'l 'ızzi'l-esnâ fî şerhi esmâillâhi'l-hüsnâ, sh:46; Yûsuf en-Nebhânî, Se'âdetü'd-dâreyn, sh:512; Seyyid Süleymân el-Hüseynî, Kenzü'l-havâs, sh:1/101-102]

Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski