Okuma süresi:

ALLAH (C.C) EL AFÜVV ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah'ın mağfiretine nail olur, Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur

Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.