Ahzap Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

AHZAP süresini, kırk bir kere okuyanın işi ticaret ve kazancı bol olur,Hak Teala bütün müşküllerini kolaylaştır ve kendisine bereketini ihsan buyurur.

Nasip ve kısmetin açılması için her gün 7 defa okunur..7 gün yada 21 gün yada 41 gün devam edilir.

“Kim Ahzab sûresini okuyup aile efradına da onu öğretirse Allah onu kabir azabından korur.”

Hendek harbinde Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) cezbeyle okudğu o meşhur duanın ismi “Ahzab duası”dır. O cezbe bu duada halen câridir (aynen mevcut ve müessirdir). Namazlardan sonra okumaya gayret etmelidir. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda, sabah namazının sünnetinin ikinci rek’atinde zamm-ı sureden sonra hemen rükûa gitmeyip kunut tekbiri alarak bu dua okunmalıdır. Bela-musibet ve felaketlerin def’inde fevkalade müessirdir.

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Her kim Ahzab suresini okursa ve ailesine ve emri altındakilere öğretirse, Allah Teala o kişiyi kabir azabından korur.” [Ebussuûd Efendi, İrşâdü Akli’s-Selîm (Ebussuûd Tefsiri), 7, 119]

Bu surenin havâs ve fazileti hakkında nakledilen bazı rivayetler

· Ahzab suresini okuyanlar, melekler tarafından ‘ çok şükreden kimseler olarak’ çağrılırlar.

· Nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur.

· Her kim Ahzab Suresinin 45-48. ayetlerini yazar ve bir suyun içine koyar ve bu ayetleri yed gün kuşluk namazından sonra sürekli tekrarlar ve o bu sudan yüzüne serperse, insanlar arasında sevilip ayılır ve iyi bir etki bırakır.

· Uyku şikayeti olan kişi, yatağa gireceği zaman Ahzab suresinin 56. ayetini Besmele ile okuyup dua etmelidir.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski