Okuma süresi:

40 Milyon Sevap Kazandıran Zikir?

Eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleda ve lem yeküllehu kufuven ehad


Anlamı: "Allahtan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim o birdir samettir (hiçbir şeye muhtaç değildir aksine herşey ona muhtaçtır) eş ve çocuk edinmemiştir hiçbir şey onun dengi değildir."
Peygamberimiz hadis-i şerifte bu duayı günde on kere okuyana 40 milyon sevap yazılır (tirmizi müsned)

Yorumlar