Zilzal Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

ZİLZAL süresini, kırk bir kere okuyanın düşmanları münhezim ve perişan olur.

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Zilzâl sûresi Kur’ân-ı Kerîm’in yarışma denktir.”

“Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fâtiha ve onbeş kere Zilzâl sûresini okursa, Allahü Teâlâ onu kabir azâbmdan ve kıyâmet sıkıntılarından emîn kılar.”

Adamm biri Resûlullah efendimize gelerek, “Yâ Re-sûlallah! Bana öz ve herşeyi içine alan bir sûre öğret.” dedi. Resûlullah efendimiz; “Zilzâl sûresini oku!” buyurdu. Adam; “Seni hak din ile gönderen Allah’a yemîn ederim ki, bunun dışmda bir şey yapmam” dedi ve kalkıp gitti. Resûlullah efendimiz; “Adamcağız kurtuldu” buyurdu.

“Kim herhangi bir gecede Zilzâl sûresini okursa, Kur’-ân-ı kerîm’in yarısını okumuş gibi sevâb kazanır.”

Enes bin Malik (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), ashabından bir adama:-“Ey Falan kimse, evlendin mi?” diye sordu. Adam:

-“Hayır Ey Allahın elçisi, evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim” dedi. bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Senin ezberinde İhlas suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Evet var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“O, Kuran’ın üçte biridir.” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Ezberinde Nasr suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Var” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“O da Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu. Daha sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Ezberinde Kafirun suresi var mı?” buyurdu. Adam da:

-“Evet” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Ezberinde Zilzal suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Evet, var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de:

-“O da Kuran’ın dörtte biridir; (öyleyse sen zengin sayılırsın, hemen) evlen, evlen!” buyurdu.” (2)

• Abdullah bin Amr bin el-Âs (Radıyallahü Anhüme) şöyle dedi: “Bir adam Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e gelip:-“Ey Allah’ın Resulü! Bana Kuran’dan birşey öğret” dedi.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
-“Başında “Elif Lâm Râ” ile başlayan (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicr surelerinden) üç sureyi oku!” buyurdu. Adam:

-“Yaşım ilerledi, hafızam durgunlaştı, dilimn ağırlaştı, bunlar bana ağır gelir” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“ “Hâ mîm” ile başlayan (Mümin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf surelerinden) üç sure oku!” buyurdu. Adam aynı mazeretleri ile sürdü. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-“Allah’ı tesbih (sübhânallah) ile başlayan (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la surelerinden) üç sureyi oku!” Adam yine aynı mazeretleri ileri sürdü ve ardından:

-“Ey Allah’ın Resulü! Bana içinde bütün manaları toplayan tek bir sure öğretiniz” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Zilzal suresini sonuna kadar okuttu. Bunu müteakiben Adam:

-“Seni hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, ebediyen buna bir şey ilave etmeyeceğim” dedi. Sonra arkasını dönüp gitti. Buna karşılık Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki defa:

-“Bu dediğini yaparsa adamcağız kurtuldu” buyurdu.”(3)

Zilzal Suresi Özel önemi olan surelerden biridir. Uzun sureleri öğrenip okumaya gücü yetmeyenler böyle kısa sureleri öğrenip onları okumalıdırlar ve Kuran okumanın sevabından mahrum kalmamalıdırlar.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski